Sprawy sesyjne w toku - Rada Miasta Krakowa VII kadencji

Sprawy sesyjne w toku (VIII kadencja)

Druk nr 1237
1237 -   PDF  
1237_zał_graf -   PDF  

Zmiana uchwały Nr LV/1124/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Jerzy Muzyk/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2020-05-22
Projekt doręczony - 2020-05-26
tryb jednego czytania

Druk nr 1236-R
1236-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie utworzenia parku przy ul. Dekerta 15
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Artur Buszek/
Data wpływu - 2020-05-20
Projekt doręczony - 2020-05-21
tryb jednego czytania

Druk nr 1229
1229_niejawny -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 417/10572 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] w budynku przy ul. Kolberga 7 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2020-05-18
Projekt doręczony - 2020-05-19
tryb dwóch czytań

Druk nr 1228
1228 -   PDF  
1228 -   DOC  

Odmowa ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej wraz z inwestycją towarzyszącą przy ul. Królowej Jadwigi w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Adam Bik-Multanowski/
Pozytywna opinia prawna - T. Dyrdycki-Borowy
Data wpływu - 2020-05-15
Projekt doręczony - 2020-05-19
tryb jednego czytania

Druk nr 1227
1227 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa mających na celu ustalenie zasad i warunków ochrony ptaków poprzez obowiązek stosowania ochrony szklanych powierzchni gminnych obiektów budowlanych, w szczególności wiatach przystankowych na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta w Krakowie
/projektodawca Rada Dzielnicy XVIII Nowa Huta - w trybie jednego czytania - referuje Stanisław Moryc/
opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2020-01-31
Projekt doręczony - 2020-05-14
tryb jednego czytania

Druk nr 1226
1226 -   PDF  
1226 -   DOC  

Zmiana nazwy Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym w Krakowie, ul. Popławskiego 17
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Ewa Całus/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2020-05-12
Projekt doręczony - 2020-05-13
I czytanie - 2020-05-20
Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-05-26 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-05-28 15:00:00
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Edukacji Opinia: Pozytywna 2020-05-19  PDF  

Druk nr 1223
1223 -   PDF  
1223_Zał. 1 - WPF 2020-2043 - zm. 5 -   PDF  
1223_Zał. 2 - WPW 2020-2043 - WPF 5 - UZASADNIENIE DO UCHWAŁY -   PDF  
1223_Zał. 2 - WPW 2020-2043 - WPF 5 - ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY -   PDF  
1223_Zał. 3 Objasnienia cz. B - Zakresy całkowite zm. 5 -   PDF  
1223_Zał. 3 Objaśnienia cz. A 2020 -2043 - zm. 5 -   PDF  

Zmiana uchwały Nr XXXII/804/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Tomasz Tylek/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2020-05-12
Projekt doręczony - 2020-05-13
II czytanie - 2020-05-20
tryb dwóch czytań

Druk nr 1222
1222 -   PDF  
1222_zał.1 -   PDF  
1222_zał.1_do_4_skan -   PDF  
1222_zał.2 -   PDF  
1222_zał.3 -   PDF  
1222_zał.3.1.2 -   PDF  
1222_zał.4 -   PDF  

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 754, 801, 851, 900 i 921 - zadania dzielnic)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Tomasz Tylek/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2020-05-12
Projekt doręczony - 2020-05-13
II czytanie - 2020-05-20
tryb dwóch czytań

Druk nr 1221
1221 -   DOC  
1221 -   PDF  
1221_zał.1 -   PDF  
1221_zał.1do8_skan -   PDF  
1221_zał.2 -   PDF  
1221_zał.3 -   PDF  
1221_zał.4 -   PDF  
1221_zał.5 -   PDF  
1221_zał.6 -   PDF  
1221_zał.7 -   PDF  
1221_zał.8 -   PDF  

Zmieniająca uchwałę Nr XXXII/803/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu przychodów oraz planu wydatków w działach: 600, 801, 851, 853, 855, 900 i 921)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Tomasz Tylek/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2020-05-12
Projekt doręczony - 2020-05-13
II czytanie - 2020-05-20
tryb dwóch czytań

Druk nr 1220
1220 -   DOC  
1220 -   PDF  
1220_zał.1_do_8_skan -   PDF  

Zmieniająca uchwałę Nr XXXII/803/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian w planie dochodów w działach: 600, 710, 758, 801, 853, 855 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 710, 750, 754, 757, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900 i 921)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Tomasz Tylek/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2020-05-12
Projekt doręczony - 2020-05-13
II czytanie - 2020-05-20
tryb dwóch czytań

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: M. STAROBRAT  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: M. STAROBRAT  PDF  

Druk nr 1219
1219 -   PDF  

Zmieniająca uchwałę Nr XXI/231/11 w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Łukasz Franek/
Pozytywna opinia prawna - SŁawomir Podgórski
Data wpływu - 2020-05-12
Projekt doręczony - 2020-05-13
I czytanie - 2020-05-20
Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-05-26 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-05-28 15:00:00
tryb dwóch czytań

Poprawki i autopoprawki

Poprawki - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH  PDF  

Druk nr 1217
1217_skan -   PDF  

Skład Komisji Nagród Miasta Krakowa
/projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA - w trybie jednego czytania - referuje Dominik Jaśkowiec/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2020-05-12
Projekt doręczony - 2020-05-13
tryb jednego czytania

Druk nr 1216
1216_skan -   PDF  

Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa, określających organizację i zakres działania dzielnic
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Tomasz Daros/
z uwagami opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2020-05-12
Projekt doręczony - 2020-05-13
tryb jednego czytania

Opinie

Komisja Dialogu Obywatelskiego Opinia: Pozytywna 2020-05-19  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna z uwagami 2020-05-20  PDF  

Druk nr 1213
1213 -   PDF  
1213 -   DOC  

Zmiana uchwały Nr VIII/113/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie (z późn. zm.)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Piotr Kempf/
Pozytywna opinia prawna - Sylwia Skupińska
Data wpływu - 2020-05-11
Projekt doręczony - 2020-05-12
I czytanie - 2020-05-20
Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-05-26 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-05-28 15:00:00
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Infrastruktury Opinia: Pozytywna 2020-05-18  PDF  

Druk nr 1211
1211 -   DOC  
1211 -   PDF  
1211_skan -   PDF  
1211_zał_graf -   PDF  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie w rejonie ul. Nowohuckiej
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Monika Bać
Data wpływu - 2020-05-05
Projekt doręczony - 2020-05-06
tryb dwóch czytań

Druk nr 1210
1210_niejawny -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/3 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3981/506706 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Bajecznej 1 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni we wskazanej powyżej części
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2020-05-04
Projekt doręczony - 2020-05-04
I czytanie - 2020-05-20
Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-05-26 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-05-28 15:00:00
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2020-05-19  PDF  

Druk nr 1209
1209 -   PDF  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 22 usytuowanego w budynku na os. Słonecznym 11 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 73% bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Monika Bać
Data wpływu - 2020-04-30
Projekt doręczony - 2020-05-04
I czytanie - 2020-05-20
Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-05-26 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-05-28 15:00:00
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2020-05-19  PDF  

Druk nr 1208
1208 -   PDF  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 22 usytuowanego w budynku na os. Na Wzgórzach 26 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 79% bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2020-04-30
Projekt doręczony - 2020-05-04
I czytanie - 2020-05-20
Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-05-26 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-05-28 15:00:00
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2020-05-19  PDF  

Druk nr 1206
1206 -   PDF  
1206_zał.1_mapa -   PDF  
1206_zał.2_niejawny -   PDF  
1206_zał.3 -   PDF  
1206_zał.II_do_zarz_PMK -   PDF  
1206_zał.III_do_zarz_PMK -   PDF  
1206_zał.III_do_zarz_PMK_mapa -   PDF  

Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Malborska"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje ElŻbieta SzczepiŃska/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Symołon
Data wpływu - 2020-04-28
Projekt doręczony - 2020-04-30
II czytanie - 2020-05-20
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2020-05-18  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  DOC     PDF     PDF  

Druk nr 1201
1201 -   DOC  
1201 -   PDF  
1201_zarz_PMK_919_20_skan -   PDF  

Zatwierdzenie zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 919/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących czasowej zmiany wysokości wybranych opłat naliczonych na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych zezwalających na zajęcie pasa drogowego w związku z sytuacją kryzysową wywołaną przez rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej COVID-19
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marcin Hanczakowski/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Bubula
Data wpływu - 2020-04-24
Projekt doręczony - 2020-04-24
II czytanie - 2020-05-20
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Infrastruktury Opinia: Pozytywna 2020-04-27  PDF  

Druk nr 1200
1200 -   PDF  
1200 -   PDF  
1200_zał. -   DOC  
1200_zał. -   PDF  

Założenie Branżowej Szkoły Specjalnej II stopnia nr 7 w Krakowie oraz włączenia jej do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie w Zespole Szkół i Placówek pn. ''Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących'' w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Ewa Całus/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2020-04-23
Projekt doręczony - 2020-04-23
II czytanie - 2020-05-20
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Edukacji Opinia: Pozytywna 2020-05-19  PDF  

Druk nr 1199
1199 -   PDF  

Zmieniająca uchwałę nr XXII/459/19 w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej o nazwie ''Klimat-Energia-Gospodarka Wodna''
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Jerzy Popiel/
Pozytywna opinia prawna - Andrzej Wałkowicz
Data wpływu - 2020-04-23
Projekt doręczony - 2020-04-23
I czytanie - 2020-05-20
Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-05-26 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-05-28 15:00:00
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Kształtowania Środowiska Rady Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2020-05-20  PDF  
Komisja Infrastruktury Opinia: Pozytywna 2020-05-18  PDF  

Druk nr 1192
1192 -   PDF  
1192_skan -   PDF  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku przy ul. Czystej 15 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 57% bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2020-04-21
Projekt doręczony - 2020-04-21
I czytanie - 2020-05-20
Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-05-26 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-05-28 15:00:00
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2020-05-19  PDF  

Druk nr 1177
1177 -   PDF  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 22 usytuowanego w budynku na os. Teatralnym 7 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 64% bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2020-04-21
Projekt doręczony - 2020-04-21
I czytanie - 2020-05-20
Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-05-26 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-05-28 15:00:00
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2020-05-19  PDF  

Druk nr 1176
1176_niejawny -   PDF  

Wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4168/269576 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Bohaterów Września 22 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2020-04-21
Projekt doręczony - 2020-04-21
I czytanie - 2020-05-20
Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-05-26 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-05-28 15:00:00
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2020-05-19  PDF  

Druk nr 1171
1171_niejawny -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 2415/1835143 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Ulfig-Jawgiel Podinspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 6 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność Wnioskodawczyni
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2020-04-16
Projekt doręczony - 2020-04-16
I czytanie - 2020-05-20
Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-05-26 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-05-28 15:00:00
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2020-05-19  PDF  

Druk nr 1170
1170 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przeznaczenia środków z budżetu miasta na przeciwdziałanie epidemii koronawirusa
/projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców" - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Gibała/
opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2020-04-16
Projekt doręczony - 2020-04-16
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2020-04-29  DOC     PDF  

Druk nr 1169
1169 -   PDF  

Wyrażenie zgody na otrzymywanie przez niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych
/projektodawca Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość - w trybie jednego czytania - referuje Agata Tatara/
z uwagą opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2020-04-14
Projekt doręczony - 2020-04-14
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2020-04-29  DOC     PDF  
Komisja Edukacji Opinia: Pozytywna 2020-04-28  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2020-05-19  DOC     PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH  PDF  
Autopoprawka - zgłoszona przez: Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość  PDF  

Druk nr 1166
1166 -   PDF  

Przyjęcie programu pn. "Pomoc Dla Potrzebujących - Obiad za 5 zł dla Seniora i Dzieci"
/projektodawca Grupa Radnych - I czytanie - referuje Łukasz Wantuch/
z uwagami opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2020-04-10
Projekt doręczony - 2020-04-10
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych Opinia: Pozytywna 2020-04-21  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2020-04-29  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2020-05-20  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH  PDF  

Druk nr 1165-R
1165-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie wydłużenia terminów ważności decyzji administracyjnych - pozwoleń na budowę
/projektodawca Klub Radnych Przyjazny Kraków - w trybie jednego czytania - referuje Jacek Bednarz/
Data wpływu - 2020-04-10
Projekt doręczony - 2020-04-10
tryb jednego czytania

Druk nr 1163
1163_niejawny -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/4 cz. zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 10/1000 cz. nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Joanna Popiołek Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Białoprądnickiej 17 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni /
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2020-04-07
Projekt doręczony - 2020-04-08
I czytanie - 2020-05-20
Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-05-26 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-05-28 15:00:00
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2020-05-19  PDF  

Druk nr 1162
1162 -   PDF  
1162_opinia_NSZZ -   PDF  
1162_opinia_OPZZ -   PDF  

Zmiana uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego ( z późn. zm.)
/projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców" - II czytanie - referuje Łukasz Gibała/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2020-04-07
Projekt doręczony - 2020-04-08
I czytanie - 2020-05-20
Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-05-26 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-05-28 15:00:00
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2020-04-27  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców"  PDF  

Druk nr 1160-R
1160-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie wyborów Prezydenta RP 10 maja
/projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Sęk/
Data wpływu - 2020-04-03
Projekt doręczony - 2020-04-03
tryb jednego czytania

Druk nr 1159
1159_niejawny -   PDF  
1159_niejawny -   DOC  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 10A usytuowanego w budynku przy ul. Dietla 62 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 87% bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2020-04-03
Projekt doręczony - 2020-04-03
I czytanie - 2020-05-20
Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-05-26 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-05-28 15:00:00
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2020-05-19  PDF  

Druk nr 1158
1158 -   PDF  
1158 -   DOC  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku przy al. Słowackiego 33 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 85% bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2020-04-03
Projekt doręczony - 2020-04-03
I czytanie - 2020-05-20
Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-05-26 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-05-28 15:00:00
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2020-05-19  PDF  

Druk nr 1157
1157 -   PDF  
1157 -   DOC  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym 1 części lokalu mieszkalnego nr 54 usytuowanego w budynku przy ul. Celarowskiej 16 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 39% bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2020-04-02
Projekt doręczony - 2020-04-02
I czytanie - 2020-05-20
Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-05-26 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-05-28 15:00:00
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2020-05-19  PDF  

Druk nr 1156
1156_niejawny -   PDF  
1156_niejawny -   DOC  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 16/1000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Bohaterów Września 61A w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2020-04-02
Projekt doręczony - 2020-04-02
I czytanie - 2020-05-20
Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-05-26 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-05-28 15:00:00
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2020-05-19  PDF  

Druk nr 1155
1155_niejawny -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/4 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3970/506706 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Bajecznej 1 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy we wskazanej powyżej części
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2020-04-01
Projekt doręczony - 2020-04-02
I czytanie - 2020-05-20
Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-05-26 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-05-28 15:00:00
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2020-05-19  PDF  

Druk nr 1154
1154_niejawny -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5473/313251 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Bohaterów Września 67 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2020-04-01
Projekt doręczony - 2020-04-02
I czytanie - 2020-05-20
Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-05-26 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-05-28 15:00:00
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2020-05-19  PDF  

Druk nr 1153
1153_niejawny -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 397/30247 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Dywizjonu 303 nr 9 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2020-03-27
Projekt doręczony - 2020-03-27
I czytanie - 2020-05-20
Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-05-26 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-05-28 15:00:00
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2020-05-19  PDF  

Druk nr 1152
1152 -   PDF  

Zmieniająca uchwałę Nr XCIII/2434/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na otrzymywanie przez niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz inne formy wychowania przedszkolnego, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r. poz. 929)
/projektodawca Klub Radnych Przyjazny Kraków - w trybie jednego czytania - referuje Rafał Komarewicz/
z uwagami opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2020-03-27
Projekt doręczony - 2020-03-27
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2020-04-29  DOC     PDF  
Komisja Edukacji Opinia: Pozytywna 2020-04-28  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2020-05-19  DOC     PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywne 2020-04-22  DOC     PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH  PDF  

Druk nr 1151
1151 -   PDF  

Wyrażenie zgody na otrzymywanie przez niepubliczne szkoły podstawowe, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych
/projektodawca Klub Radnych Przyjazny Kraków - w trybie jednego czytania - referuje Rafał Komarewicz/
z uwagami opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2020-03-27
Projekt doręczony - 2020-03-27
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2020-04-28  DOC     PDF  
Komisja Edukacji Opinia: Pozytywna 2020-04-28  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2020-04-22  DOC     PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH  PDF  

Druk nr 1150
1150 -   PDF  

Wyrażenie zgody na udzielenie niepublicznym specjalnym przedszkolom i szkołom podstawowym, prowadzonym na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych
/projektodawca Klub Radnych Przyjazny Kraków - w trybie jednego czytania - referuje Rafał Komarewicz/
z uwagami opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2020-03-27
Projekt doręczony - 2020-03-27
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2020-04-28  DOC     PDF  
Komisja Edukacji Opinia: Pozytywna 2020-04-28  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2020-04-22  DOC     PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH  PDF  

Druk nr 1147
1147 -   PDF  
1147_zał.1; zał.2 -   PDF  

Określenie wzoru formularza deklaracji na opłatę reklamową
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Piotr Jędrzejczak/
Pozytywna opinia prawna - Beata Kachlik
Data wpływu - 2020-03-26
Projekt doręczony - 2020-03-26
tryb dwóch czytań

Druk nr 1146
1146_niejawny -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5136/1835143 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Ulfig-Jawgiel Podinspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 4 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność Wnioskodawczyni.
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2020-03-26
Projekt doręczony - 2020-03-26
I czytanie - 2020-05-20
Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-05-26 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-05-28 15:00:00
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2020-05-19  PDF  

Druk nr 1145
1145_niejawny -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 241/10000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Oświecenia 6 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2020-03-26
Projekt doręczony - 2020-03-26
I czytanie - 2020-05-20
Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-05-26 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-05-28 15:00:00
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2020-05-19  PDF  

Druk nr 1139
1139 -   PDF  
1139 -   DOC  

Opłata reklamowa
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Piotr Jędrzejczak/
Pozytywna opinia prawna - Beata Kachlik
Data wpływu - 2020-03-20
Projekt doręczony - 2020-03-20
tryb dwóch czytań

Druk nr 1130
1130 -   PDF  
1130 -   DOC  

Ustalenie zasad korzystania z cmentarzy komunalnych w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Paweł Sularz/
Pozytywna opinia prawna - Ewa Nowacka
Data wpływu - 2020-03-16
Projekt doręczony - 2020-03-17
I czytanie - 2020-05-20
Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-05-26 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-05-28 15:00:00
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Infrastruktury Opinia: Pozytywna 2020-05-18  PDF  

Druk nr 1129
1129 -   DOC  
1129 -   PDF  
1129_zał -   PDF  

Likwidacja w celu przekształcenia zakładu budżetowego- Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, przy ul. Rakowickiej 26 oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie" i nadania statutu jednostce
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Paweł Sularz/
Pozytywna opinia prawna - Agnieszka Kapera
Data wpływu - 2020-03-16
Projekt doręczony - 2020-03-17
tryb dwóch czytań

Druk nr 1126
1126 -   PDF  
1126 -   DOC  

Powierzenie Prezydentowi Miasta Krakowa uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w zakresie działania jednostki budżetowej Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Paweł Sularz/
Pozytywna opinia prawna - Agnieszka Kapera
Data wpływu - 2020-03-16
Projekt doręczony - 2020-03-17
tryb jednego czytania

Druk nr 1125

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 88/6438 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy Al. Pokoju 27B w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni we wskazanej części
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2020-03-13
Projekt doręczony - 2020-03-13
I czytanie - 2020-05-20
Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-05-26 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-05-28 15:00:00
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2020-05-19  PDF  

Druk nr 1123
1123_niejawny -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania w udziałach po 1/8 części w stosunku do 3 osób zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 638/80556 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Dywizjonu 303 nr 51 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2020-03-10
Projekt doręczony - 2020-03-11
I czytanie - 2020-05-20
Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-05-26 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-05-28 15:00:00
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2020-05-19  PDF  

Druk nr 1122
1122_niejawny -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 468/20517 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Widok 10 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2020-03-10
Projekt doręczony - 2020-03-11
I czytanie - 2020-05-20
Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-05-26 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-05-28 15:00:00
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2020-05-19  PDF  

Druk nr 1115
1115_niejawny -   PDF  
1115_niejawny -   DOC  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/3 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3981/506706 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Bajecznej 1 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy we wskazanej części
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2020-03-10
Projekt doręczony - 2020-03-11
I czytanie - 2020-05-20
Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-05-26 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-05-28 15:00:00
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2020-05-19  PDF  

Druk nr 1114
1114_niejawny -   PDF  
1114_niejawny -   DOC  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4294/411105 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Bohaterów Września 21 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2020-03-10
Projekt doręczony - 2020-03-11
I czytanie - 2020-05-20
Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-05-26 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-05-28 15:00:00
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2020-05-19  PDF  

Druk nr 1113
1113_niejawny -   PDF  
1113_niejawny -   DOC  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4233/128536 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Piastów 35 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2020-03-10
Projekt doręczony - 2020-03-11
I czytanie - 2020-05-20
Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-05-26 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-05-28 15:00:00
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2020-05-19  PDF  

Druk nr 1112
1112 -   PDF  
1112 -   DOC  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne oznaczonego Nr 55 A położonego w budynku wielomieszkaniowym w os. Stalowym Nr 5 w Krakowie stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2020-03-05
Projekt doręczony - 2020-03-05
I czytanie - 2020-05-20
Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-05-26 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-05-28 15:00:00
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2020-05-19  PDF  

Druk nr 1111
1111 -   PDF  
1111 -   DOC  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 4 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy al. Zygmunta Krasińskiego Nr 4 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr CIX/2868/18 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 4 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy al. Zygmunta Krasińskiego Nr 4 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2020-03-05
Projekt doręczony - 2020-03-05
I czytanie - 2020-05-20
Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-05-26 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-05-28 15:00:00
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2020-05-19  PDF  

Druk nr 1110
1110_niejawny -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6307/999599 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Mała Góra 16 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje /
Pozytywna opinia prawna - Monika Bać
Data wpływu - 2020-03-05
Projekt doręczony - 2020-03-05
I czytanie - 2020-05-20
Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-05-26 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-05-28 15:00:00
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2020-05-19  PDF  

Druk nr 1108
1108 -   PDF  
1108 -   DOC  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 4a stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Józefa Dietla 62 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ustalenia wysokości bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2020-03-03
Projekt doręczony - 2020-03-04
I czytanie - 2020-05-20
Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-05-26 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-05-28 15:00:00
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2020-05-19  PDF  

Druk nr 1107
1107 -   PDF  
1107 -   DOC  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 1 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Urzędniczej Nr 49 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr CII/2646/18 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 1 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Urzędniczej Nr 49 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2020-03-03
Projekt doręczony - 2020-03-04
I czytanie - 2020-05-20
Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-05-26 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-05-28 15:00:00
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2020-05-19  PDF  

Druk nr 1106
1106 -   PDF  
1106 -   DOC  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 13 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy al. Juliusza Słowackiego 44,46,48 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2020-03-03
Projekt doręczony - 2020-03-04
I czytanie - 2020-05-20
Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-05-26 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-05-28 15:00:00
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2020-05-19  PDF  

Druk nr 1105
1105_niejawny -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 483/25149 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Sądowej 7 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni we wskazanej części
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Monika Bać
Data wpływu - 2020-03-04
Projekt doręczony - 2020-03-04
I czytanie - 2020-05-20
Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-05-26 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-05-28 15:00:00
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2020-05-19  PDF  

Druk nr 1100
1100 -   PDF  

Wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2022
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Wantuch/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2020-02-26
Projekt doręczony - 2020-02-27
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2020-03-11  PDF  

Druk nr 1099
1099 -   PDF  

Wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2021
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Wantuch/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2020-02-26
Projekt doręczony - 2020-02-27
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2020-03-11  PDF  

Druk nr 1098
1098_niejawny -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 9/20 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 205/10000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Oświecenia 20 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy m.in. we wskazanej części
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Monika Bać
Data wpływu - 2020-02-26
Projekt doręczony - 2020-02-26
I czytanie - 2020-05-20
Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-05-26 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-05-28 15:00:00
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2020-05-19  PDF  

Druk nr 1074-R
1074-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie sytuacji w krakowskim oddziale Narodowego Centrum Onkologii
/projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców" - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Maślona/
Data wpływu - 2020-02-19
Projekt doręczony - 2020-02-19
tryb jednego czytania

Druk nr 1020
1020 -   PDF  

Ustalenie stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miejska Kraków
/projektodawca Klub Radnych Przyjazny Kraków - I czytanie - referuje Łukasz Wantuch/
z uwagami opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2020-02-03
Projekt doręczony - 2020-02-03
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2020-02-11  DOC     PDF  

Druk nr 1012
1012 -   PDF  

Zmiana uchwały Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat
/projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców" - I czytanie - referuje Jan Stanisław Pietras/
z uwagami opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2020-01-24
Projekt doręczony - 2020-01-27
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2020-02-12  DOC     PDF  

Druk nr 996
0996 -   PDF  

Odstąpienie od procedury zbycia działek 82/54, 82/57, 82/60 obręb 47 jednostka ewidencyjna Podgórze
/projektodawca Rada Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki - w trybie jednego czytania - referuje Wojciech Migdał/
z uwagami opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2019-11-25
Projekt doręczony - 2020-01-15
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2020-02-10  PDF     DOC  

Druk nr 937
0937 -   PDF  

Zmiana UCHWAŁY NR XXIII/507/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków
/projektodawca Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość - w trybie jednego czytania - referuje Edward Porębski/
z uwagami opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2019-12-04
Projekt doręczony - 2019-12-04
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-12-27  PDF  

Druk nr 828-R
0828-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie maksymalnego ograniczenia pozyskiwania drewna na terenie Bielańsko- Tynieckiego Parku Krajobrazowego.

Na XXVIII sesji RMK /06.11.2019 r./ na wniosek formalny złożony przez radnego M. Sobieraja Rada odesłała projekt do projektodawcy celem uzyskania opinii Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza oraz skierowania projektu do zaopiniowania przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych.Na XXXIII sesji RMK /08.01.2020 r./ na wniosek formalny złożony przez Radnego J. Pietrasa Rada odesłała projekt do projektodawcy celem uzyskania opinii Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza oraz Komisji Kształtowania Środowiska.

/projektodawca Klub Radnych Przyjazny Kraków - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Wantuch/
Data wpływu - 2019-11-06
Projekt doręczony - 2019-11-06
tryb jednego czytania

Opinie

Komisja Ekologii i Ochrony Powietrza Opinia: Pozytywna 2019-11-06  PDF  

Druk nr 701
0701_Nowohucka -   DOC  
0701_Nowohucka -   PDF  
0701_zał.1_mapa_bip -   PDF  
0701_zał.2_wył_jawność -   PDF  
0701_zał.3 -   DOC  
0701_zał.3 -   PDF  
0701_zał.II_do_zarz_PMK -   PDF  
0701_zał.III_do_zarz_PMK -   PDF  
0701_zał.III_do_zarz_PMK_mapa -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowohucka - Rejon Koncentracji Usług"

Na XXVII sesji RMK /23.10.2019 r./ w wyniku przegłosowania poprawki Radnego M. Drewnickiego Przewodniczący obrad odroczył głosowanie nad całością projektu/ § 37 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa/.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Jerzy Muzyk/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2019-10-08
Projekt doręczony - 2019-10-10
II czytanie - 2019-10-23
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2019-10-21  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: M. DREWNICKI  PDF  
Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  DOC     PDF     PDF  
Poprawki - zgłoszona przez: G. STAWOWY  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: Ł. GIBAŁA  PDF  

Druk nr 675
0675 -   PDF  

Zmiana uchwały Nr LXXX/1223/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla Miasta Krakowa pod nazwą "Krakowski program małej retencji wód opadowych"
/projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców" - II czytanie - referuje Łukasz Maślona/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-10-01
Projekt doręczony - 2019-10-03
I czytanie - 2019-10-09
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-12-02 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-12-03 15:00:00
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-10-09  DOC     PDF  

Druk nr 671
0671 -   PDF  

Zmiana regulaminów korzystania z Plant Krakowskich, Parku Krakowskiego, Parku im. dr H. Jordana, Parku Bednarskiego i Błoń Krakowskich.

Na XXVIII sesji RMK /06.11.2019 r./ na wniosek formalny złożony przez radnego Ł. Wantucha Rada odesłała projekt do Komisji Infrastruktury celem przeprowadzenia dyskusji nad projektem.

/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Wantuch/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-09-25
Projekt doręczony - 2019-09-26
tryb jednego czytania

Opinie

Komisja Praworządności Opinia: Pozytywna 2019-10-21  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Ł. MAŚLONA  PDF  
Autopoprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  

Druk nr 606
0606 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa mających na celu przeprowadzenie kompleksowej kontroli w spółce Miejska Infrastruktura
/projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców" - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Maślona/
opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2019-08-20
Projekt doręczony - 2019-08-22
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-08-28  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-09-23  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH  PDF  

Druk nr 562
0562 -   PDF  
0562_opinia_NSZZ -   PDF  

Zmiana uchwały nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.)
/projektodawca Grupa Radnych - II czytanie - referuje Łukasz Wantuch/
opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2019-07-24
Projekt doręczony - 2019-07-25
I czytanie - 2019-08-28
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-09-17 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-09-19 15:00:00
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-08-13  DOC     PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-09-24  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawki - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH  PDF  
Autopoprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  

Druk nr 517
0517 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa zmierzających do wnoszenia skarg (przygotowania projektów uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawie wniesienia skargi) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Małopolskiego stwierdzające nieważność uchwał Rady Miasta Krakowa
/projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska - w trybie jednego czytania - referuje Andrzej Hawranek/
z uwagą opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2019-06-26
Projekt doręczony - 2019-06-27
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-07-22  DOC     PDF  

Druk nr 463
0463 -   PDF  

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Swoszowice Uzdrowisko II - część A, B, C"
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Włodzimierz Pietrus/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-06-12
Projekt doręczony - 2019-06-13
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-07-08  PDF  

Druk nr 442
0442 -   DOC  
0442 -   PDF  
0442_zał -   PDF  

Przyjęcie Polityki podatkowej Gminy Miejskiej Kraków na lata 2020-2023
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Piotr Jędrzejczak/
Pozytywna opinia prawna - Barbara Solak-Zakrzewska
Data wpływu - 2019-06-04
Projekt doręczony - 2019-06-05
I czytanie - 2019-06-12
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-06-17 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-06-19 15:00:00
tryb dwóch czytań

Druk nr 436
0436 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Jesionowa - Romera"
/projektodawca Rada Dzielnicy VII Zwierzyniec - w trybie jednego czytania - referuje Szczęsny Filipiak/
Pozytywna z uwagą opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2019-04-19
Projekt doręczony - 2019-05-29
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-06-05  PDF  

Druk nr 435
0435 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Jesionowa - Pylna"
/projektodawca Rada Dzielnicy VII Zwierzyniec - w trybie jednego czytania - referuje Szczęsny Filipiak/
z uwagą opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2019-04-19
Projekt doręczony - 2019-05-29
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-06-05  PDF  

Druk nr 417
0417 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących pilotażowego programu ograniczenia ruchu samochodowego przed szkołami podstawowymi na wzór stosowany w Wiedniu

Na XVIII sesji RMK /12.06.2019 r./ na wniosek formalny złożony przez Radnego J. Bednarza Rada odesłała projekt do projektodawcy celem przedstawienia placówki oświatowej zainteresowanej programem.

/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Artur Buszek/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-05-22
Projekt doręczony - 2019-05-23
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-06-11  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: A. HAWRANEK  PDF  
Autopoprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  

Druk nr 410
0410 -   PDF  

Skierowanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego nr WN-II.4131.1.17.2019, stwierdzające nieważność § 1 i § 2 uchwały Nr XII/205/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących wyznaczania religii jako pierwszej lub ostatniej lekcji w planie zajęć
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Alicja Szczepańska/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2019-05-22
Projekt doręczony - 2019-05-22
tryb jednego czytania

Druk nr 394
0394 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących akcji ''Pionowe elektrownie wiatrowe oraz podwodne elektrownie wodne- zadanie dla krakowskich uczniów i studentów''
/projektodawca Komisja Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Wantuch/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-05-14
Projekt doręczony - 2019-05-15
tryb jednego czytania

Druk nr 391
0391 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przyspieszenia ochrony planistycznej Czyżyn, ochrony i wykupu terenów pasa startowego, utworzenia nowych terenów zielonych i odzyskania przestrzeni rekreacyjnej dla pieszych w Dzielnicy XIV Czyżyny
/projektodawca Rada Dzielnicy XIV Czyżyny - w trybie jednego czytania - referuje Jakub Łoginow/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-04-17
Projekt doręczony - 2019-05-13
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-06-17  PDF  

Druk nr 303
0303 -   PDF  

Regulamin określający niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków
/projektodawca Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość - w trybie jednego czytania - referuje Agata Tatara/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-04-10
Projekt doręczony - 2019-04-11
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-04-23  DOC     PDF  

Druk nr 233
0233 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zmniejszenia liczby radnych dzielnicowych z 372 do 147
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Sławomir Pietrzyk/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-03-06
Projekt doręczony - 2019-03-11
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-03-27  PDF  

Druk nr 179
0179 -   PDF  

Uchylenie uchwały Nr III/27/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia strefy transportu "Kazimierz"
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Włodzimierz Pietrus/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-02-25
Projekt doręczony - 2019-02-26
tryb jednego czytania

Opinie

Komisja Infrastruktury Opinia: Negatywna 2019-03-05  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  

Druk nr 151
0151 -   PDF  

Zmiana Uchwały nr IV/80/19 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Ewa Całus/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2019-02-12
Projekt doręczony - 2019-02-13
tryb jednego czytania

Druk nr 150
0150 -   PDF  

Ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Ewa Całus/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2019-02-12
Projekt doręczony - 2019-02-13
tryb jednego czytania

Druk nr 34
0034 -   PDF  
0034 -   DOC  

Zmiana uchwały Nr XVI/285/15 w sprawie wykazu dróg, obiektów i terenów na których realizowane są zadania Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Dariusz Domajewski/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2018-12-04
Projekt doręczony - 2018-12-05
tryb dwóch czytań

Druk nr 23
0023 -   PDF  

Odstąpienie od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Podwawelskie"

Na II sesji RMK /13.12.2018 r./ na wniosek formalny złożony przez Radnego A. Miszalskiego Rada odesłała projekt do projektodawcy celem zaopiniowania przez Komisję Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMK/.

/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Aleksander Miszalski/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2018-11-28
Projekt doręczony - 2018-11-29
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2018-12-05  PDF  

Druk nr 6
0006 -   PDF  

Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Aleksander Miszalski/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2018-11-21
Projekt doręczony - 2018-11-21
tryb jednego czytania