Sprawy sesyjne w toku - Rada Miasta Krakowa VIII kadencji

Sprawy sesyjne w toku (VIII kadencja)

Druk nr 1446
1446_skan -   PDF  

Wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 11 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Św. Marka Nr 8 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Wojciech Musialik
Data wpływu - 2020-09-15
Projekt doręczony - 2020-09-17
tryb dwóch czytań

Druk nr 1445

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 427/12461 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym (...) położonym na os. Niepodległości 15 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Wojciech Musialik
Data wpływu - 2020-09-15
Projekt doręczony - 2020-09-17
tryb dwóch czytań

Druk nr 1444
1444 -   PDF  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 27 usytuowanego w budynku na os. Szkolnym 1 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 73% bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Maciej Mach
Data wpływu - 2020-09-15
Projekt doręczony - 2020-09-17
tryb dwóch czytań

Druk nr 1443
1443 -   PDF  
1443_zał -   PDF  

Określenie wzoru formularza deklaracji na opłatę reklamową
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Piotr Jędrzejczak/
Pozytywna opinia prawna - Sylwia Skupińska
Data wpływu - 2020-09-15
Projekt doręczony - 2020-09-17
tryb dwóch czytań

Druk nr 1442
1442 -   PDF  

Opłata reklamowa
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Piotr Jędrzejczak/
Data wpływu - 2020-09-15
Projekt doręczony - 2020-09-17
tryb dwóch czytań

Druk nr 1441
1441 -   PDF  
1441 -   DOC  

Opinia o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Lubicz 4 w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Tomasz Popiołek/
Pozytywna opinia prawna - Anna Kozik
Data wpływu - 2020-09-15
Projekt doręczony - 2020-09-17
tryb jednego czytania

Druk nr 1440
1440 -   DOC  
1440 -   PDF  
1440_zał -   DOC  
1440_zał -   PDF  

Zmieniająca uchwałę Nr CXVIII/1249/06 w sprawie przyjęcia programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury - pracownie twórcze
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Katarzyna Olesiak/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Symołon
Data wpływu - 2020-09-15
Projekt doręczony - 2020-09-17
tryb jednego czytania

Druk nr 1439
1439 -   PDF  
1439 -   DOC  

Utworzenie samorządowej instytucji kultury: Muzeum - Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942 - 1945) (w organizacji)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Katarzyna Olesiak/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Symołon
Data wpływu - 2020-09-15
Projekt doręczony - 2020-09-17
tryb dwóch czytań

Druk nr 1438
1438 -   PDF  

Przyjęcie "Planu wspierania ochrony szopkarstwa krakowskiego na obszarze Gminy Miejskiej Kraków"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Katarzyna Olesiak/
Data wpływu - 2020-09-15
Projekt doręczony - 2020-09-17
tryb jednego czytania

Druk nr 1437
1437 -   PDF  
1437_zał.2_niejawny -   PDF  

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Centrum Nowej Huty II - części A, B, C"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Jerzy Muzyk/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2020-09-15
Projekt doręczony - 2020-09-17
tryb jednego czytania

Druk nr 1436
1436 -   PDF  
1436_zał.1_mapa -   PDF  
1436_zał.2_niejawny -   PDF  
1436_zał.3 -   PDF  
1436_zał.II_do_zarz_PMK -   PDF  
1436_zał.III_do_zarz_PMK -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Centrum Nowej Huty II - części A, B, C"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Jerzy Muzyk/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2020-09-15
Projekt doręczony - 2020-09-17
tryb dwóch czytań

Druk nr 1435
1435 -   PDF  
1435_zał.1_mapa -   PDF  
1435_zał.2_niejawny -   PDF  
1435_zał.3 -   PDF  
1435_zał.III_do_zarz_PMK -   PDF  
1435_zał.II_zarz_PMK -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa" - etap B, podetap B8
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Jerzy Muzyk/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2020-09-15
Projekt doręczony - 2020-09-17
tryb dwóch czytań

Druk nr 1434
1434 -   PDF  
1434_zał.1_mapa -   PDF  
1434_zał.2_niejawny -   PDF  
1434_zał.3 -   PDF  
1434_zał.II_do_zarz_PMK -   PDF  
1434_zał.III_do_zarz_PMK -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa" - etap B, podetap B14
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Jerzy Muzyk/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2020-09-15
Projekt doręczony - 2020-09-17
tryb dwóch czytań

Druk nr 1433
1433 -   PDF  
1433_zał_niejawny -   PDF  

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice - Rejon Koncentracji Usług"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Jerzy Muzyk/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2020-09-15
Projekt doręczony - 2020-09-17
tryb jednego czytania

Druk nr 1432
1432 -   PDF  
1432_zał.1_mapa -   PDF  
1432_zał.2_niejawny -   PDF  
1432_zał.3 -   PDF  
1432_zał.II_do_zarz_PMK -   PDF  
1432_zał.III_do_zarz_PMK -   PDF  
1432_zał.III_do_zarz_PMK_mapa -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice - Rejon Koncentracji Usług"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Jerzy Muzyk/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2020-09-17
Projekt doręczony - 2020-09-17
tryb dwóch czytań

Druk nr 1422-R
1422-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie wprowadzenia koniecznych zmian w nowym Programie Ochrony Powietrza dla Małopolski
/projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców" - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Maślona/
Data wpływu - 2020-09-16
Projekt doręczony - 2020-09-16
tryb jednego czytania

Druk nr 1419
1419_skan -   PDF  

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru: "Czyżyny Wschód"
/projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska - II czytanie - referuje Grzegorz Stawowy/
opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2020-09-14
Projekt doręczony - 2020-09-15
I czytanie - 2020-09-16
Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-10-14 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-10-16 15:00:00
tryb dwóch czytań

Druk nr 1418
1418_skan -   PDF  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 5 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Smolki Nr 12A wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2020-09-10
Projekt doręczony - 2020-09-10
tryb dwóch czytań

Druk nr 1417
1417_niejawny -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Justyna Poręba - podinspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 17 położonym na os. Na Lotnisku w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Wojciech Musialik
Data wpływu - 2020-09-08
Projekt doręczony - 2020-09-09
tryb dwóch czytań

Druk nr 1416
1416 -   PDF  
1416 -   DOC  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne oznaczonego Nr U001 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku przy ul. Smoleńsk Nr 10-12 / ul. Retoryka Nr 10 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2020-09-08
Projekt doręczony - 2020-09-09
tryb dwóch czytań

Druk nr 1415
1415_niejawny -   PDF  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku przy ul. Felicjanek 15w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Monika Bać
Data wpływu - 2020-09-08
Projekt doręczony - 2020-09-09
tryb dwóch czytań

Druk nr 1414
1414 -   PDF  
1414 -   DOC  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 53 usytuowanego w budynku przy ul. Bosaków 9 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 47 % bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Paweł Mach
Data wpływu - 2020-09-08
Projekt doręczony - 2020-09-09
tryb dwóch czytań

Druk nr 1410
1410 -   PDF  
1410_zał.1; 2; 3; 4; 5; 6_skan -   PDF  
1410_zał.2 -   PDF  
1410_zał.3 -   PDF  
1410_zał.3.2 -   PDF  
1410_zał.4 -   PDF  
1410_zał.5 -   PDF  
1410_zał.6 -   PDF  

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 750, 801, 854, 855 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 710, 750, 758, 851, 852, 854, 855, 900, 921 i 926)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Tomasz Tylek/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2020-09-09
Projekt doręczony - 2020-09-09
I czytanie - 2020-09-16
Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-09-22 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-09-24 15:00:00
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2020-09-15  PDF  

Druk nr 1409
1409 -   PDF  
1409 -   DOC  

Opinia o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Lubicz 4 w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Tomasz Popiołek/
Pozytywna opinia prawna - Anna Kozik
Data wpływu - 2020-09-07
Projekt doręczony - 2020-09-07
tryb jednego czytania

Druk nr 1382
1382 -   PDF  
1382 -   DOC  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Poleskiej
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2020-08-18
Projekt doręczony - 2020-08-19
I czytanie - 2020-09-16
Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-09-22 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-09-24 15:00:00
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2020-09-15  PDF  
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2020-09-15  PDF  

Druk nr 1381
1381_niejawna -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 424/47099 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Albertyńskim 37 w Krakowie stanowiącym poprzednio współwłasność wnioskodawczyni
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Monika Bać
Data wpływu - 2020-08-18
Projekt doręczony - 2020-08-19
I czytanie - 2020-09-16
Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-09-22 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-09-24 15:00:00
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2020-09-15  PDF  
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2020-09-15  PDF  

Druk nr 1380
1380_niejawna -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 483/25149 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Sądowej 7 w Krakowie stanowiącym poprzednio współwłasność wnioskodawczyni
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Monika Bać
Data wpływu - 2020-08-18
Projekt doręczony - 2020-08-19
I czytanie - 2020-09-16
Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-09-22 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-09-24 15:00:00
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2020-09-15  PDF  
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2020-09-15  PDF  

Druk nr 1367
1367 -   PDF  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 36 usytuowanego w budynku na os. Na Wzgórzach 42 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 82% bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2020-08-14
Projekt doręczony - 2020-08-19
I czytanie - 2020-09-16
Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-09-22 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-09-24 15:00:00
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2020-09-15  PDF  
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2020-09-15  PDF  

Druk nr 1366
1366 -   DOC  
1366 -   PDF  
1366_zał. -   PDF  

Zmieniająca uchwałę nr LXI/1328/16 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Gmina Miejska Kraków udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Łukasz Franek/
Pozytywna opinia prawna - SŁawomir Podgórski
Data wpływu - 2020-08-14
Projekt doręczony - 2020-08-19
I czytanie - 2020-09-16
Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-09-22 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-09-24 15:00:00
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Infrastruktury Opinia: Pozytywna 2020-09-14  PDF  

Druk nr 1341
1341 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących kontroli przypadków posiadania samoistnego bez tytułu prawnego działek położonych na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków.

W dniu 26.08.2020 na XLIV sesji RMK przegłosowany został wniosek o odesłanie projektu do Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego w celu uzyskania opinii.

/projektodawca Rada Dzielnicy VII Zwierzyniec - w trybie jednego czytania - referuje Witold Górny/
opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2020-07-29
Projekt doręczony - 2020-07-29
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2020-08-26  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Ł. SĘK  PDF  

Druk nr 1338
1338 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących utworzenia użytku ekologicznego "Słona Woda".

W dniu 26.08.2020 na XLIV sesji RMK przegłosowany został wniosek o odesłanie projektu do Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w celu przeprowadzenia wizji w terenie

/projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców" - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Maślona/
opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2020-07-15
Projekt doręczony - 2020-07-15
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2020-08-21  PDF  

Druk nr 1243
1243 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących budowy chodników na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec.

W dniu 26.08.2020 na XLIV sesji RMK przegłosowany został wniosek o odesłanie projektu do projektodawcy w celu wprowadzenia zmian w projekcie uchwały uwzględniających opinię Prezydenta Miasta Krakowa

/projektodawca Rada Dzielnicy VII Zwierzyniec - w trybie jednego czytania - referuje Krzysztof Kwarciak/
opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2020-05-11
Projekt doręczony - 2020-06-01
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2020-06-18  DOC     PDF  

Druk nr 1242
1242 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących budowy chodników na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec

W dniu 26.08.2020 na XLIV sesji RMK przegłosowany został wniosek o odesłanie projektu do projektodawcy w celu poprawienia błędów w projekcie uchwały.

/projektodawca Rada Dzielnicy VII Zwierzyniec - w trybie jednego czytania - referuje Krzysztof Kwarciak/
opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2020-03-24
Projekt doręczony - 2020-06-01
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2020-06-18  DOC     PDF  

Druk nr 1211
1211 -   DOC  
1211 -   PDF  
1211_skan -   PDF  
1211_zał_graf -   PDF  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie w rejonie ul. Nowohuckiej
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Monika Bać
Data wpływu - 2020-05-05
Projekt doręczony - 2020-05-06
tryb dwóch czytań

Druk nr 1169
1169 -   PDF  

Wyrażenie zgody na otrzymywanie przez niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych
/projektodawca Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość - w trybie jednego czytania - referuje Agata Tatara/
z uwagą opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2020-04-14
Projekt doręczony - 2020-04-14
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2020-05-19  DOC     PDF  
Komisja Edukacji Opinia: Pozytywna 2020-04-28  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2020-06-02  DOC     PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2020-04-29  DOC     PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH  PDF  
Autopoprawka - zgłoszona przez: Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość  PDF  

Druk nr 1166
1166 -   PDF  

Przyjęcie programu pn. "Pomoc Dla Potrzebujących - Obiad za 5 zł dla Seniora i Dzieci"
/projektodawca Grupa Radnych - I czytanie - referuje Łukasz Wantuch/
z uwagami opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2020-04-10
Projekt doręczony - 2020-04-10
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2020-05-20  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2020-04-29  PDF  
Komisja Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych Opinia: Pozytywna 2020-04-21  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH  PDF  

Druk nr 1165-R
1165-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie wydłużenia terminów ważności decyzji administracyjnych - pozwoleń na budowę
/projektodawca Klub Radnych Przyjazny Kraków - w trybie jednego czytania - referuje Jacek Bednarz/
Data wpływu - 2020-04-10
Projekt doręczony - 2020-04-10
tryb jednego czytania

Druk nr 1162
1162 -   PDF  
1162_opinia_NSZZ -   PDF  
1162_opinia_OPZZ -   PDF  

Zmiana uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego ( z późn. zm.)
/projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców" - II czytanie - referuje Łukasz Gibała/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2020-04-07
Projekt doręczony - 2020-04-08
I czytanie - 2020-05-20
Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-05-26 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-05-28 15:00:00
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2020-05-19  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2020-04-27  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2020-05-29  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców"  PDF     PDF  

Druk nr 1160-R
1160-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie wyborów Prezydenta RP 10 maja
/projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Sęk/
Data wpływu - 2020-04-03
Projekt doręczony - 2020-04-03
tryb jednego czytania

Druk nr 1152
1152 -   PDF  

Zmieniająca uchwałę Nr XCIII/2434/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na otrzymywanie przez niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz inne formy wychowania przedszkolnego, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r. poz. 929)
/projektodawca Klub Radnych Przyjazny Kraków - w trybie jednego czytania - referuje Rafał Komarewicz/
z uwagami opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2020-03-27
Projekt doręczony - 2020-03-27
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywne 2020-04-22  DOC     PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2020-05-19  DOC     PDF  
Komisja Edukacji Opinia: Pozytywna 2020-04-28  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2020-04-29  DOC     PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH  PDF  

Druk nr 1151
1151 -   PDF  

Wyrażenie zgody na otrzymywanie przez niepubliczne szkoły podstawowe, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych
/projektodawca Klub Radnych Przyjazny Kraków - w trybie jednego czytania - referuje Rafał Komarewicz/
z uwagami opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2020-03-27
Projekt doręczony - 2020-03-27
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2020-04-22  DOC     PDF  
Komisja Edukacji Opinia: Pozytywna 2020-04-28  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2020-04-28  DOC     PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH  PDF  

Druk nr 1150
1150 -   PDF  

Wyrażenie zgody na udzielenie niepublicznym specjalnym przedszkolom i szkołom podstawowym, prowadzonym na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych
/projektodawca Klub Radnych Przyjazny Kraków - w trybie jednego czytania - referuje Rafał Komarewicz/
z uwagami opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2020-03-27
Projekt doręczony - 2020-03-27
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2020-04-22  DOC     PDF  
Komisja Edukacji Opinia: Pozytywna 2020-04-28  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2020-04-28  DOC     PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH  PDF  

Druk nr 1100
1100 -   PDF  

Wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2022
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Wantuch/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2020-02-26
Projekt doręczony - 2020-02-27
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2020-03-11  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2020-08-21  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  

Druk nr 1099
1099 -   PDF  

Wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2021
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Wantuch/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2020-02-26
Projekt doręczony - 2020-02-27
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2020-03-11  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2020-08-21  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  

Druk nr 1074-R
1074-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie sytuacji w krakowskim oddziale Narodowego Centrum Onkologii
/projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców" - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Maślona/
Data wpływu - 2020-02-19
Projekt doręczony - 2020-02-19
tryb jednego czytania

Druk nr 1020
1020 -   PDF  

Ustalenie stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miejska Kraków
/projektodawca Klub Radnych Przyjazny Kraków - I czytanie - referuje Łukasz Wantuch/
z uwagami opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2020-02-03
Projekt doręczony - 2020-02-03
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2020-02-11  DOC     PDF  

Druk nr 1012
1012 -   PDF  

Zmiana uchwały Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat
/projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców" - I czytanie - referuje Jan Stanisław Pietras/
z uwagami opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2020-01-24
Projekt doręczony - 2020-01-27
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2020-02-12  DOC     PDF  

Druk nr 996
0996 -   PDF  

Odstąpienie od procedury zbycia działek 82/54, 82/57, 82/60 obręb 47 jednostka ewidencyjna Podgórze
/projektodawca Rada Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki - w trybie jednego czytania - referuje Wojciech Migdał/
z uwagami opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2019-11-25
Projekt doręczony - 2020-01-15
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2020-02-10  PDF     DOC  

Druk nr 937
0937 -   PDF  

Zmiana UCHWAŁY NR XXIII/507/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków
/projektodawca Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość - w trybie jednego czytania - referuje Edward Porębski/
z uwagami opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2019-12-04
Projekt doręczony - 2019-12-04
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-12-27  PDF  

Druk nr 828-R
0828-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie maksymalnego ograniczenia pozyskiwania drewna na terenie Bielańsko- Tynieckiego Parku Krajobrazowego.

Na XXVIII sesji RMK /06.11.2019 r./ na wniosek formalny złożony przez radnego M. Sobieraja Rada odesłała projekt do projektodawcy celem uzyskania opinii Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza oraz skierowania projektu do zaopiniowania przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych.Na XXXIII sesji RMK /08.01.2020 r./ na wniosek formalny złożony przez Radnego J. Pietrasa Rada odesłała projekt do projektodawcy celem uzyskania opinii Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza oraz Komisji Kształtowania Środowiska.

/projektodawca Klub Radnych Przyjazny Kraków - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Wantuch/
Data wpływu - 2019-11-06
Projekt doręczony - 2019-11-06
tryb jednego czytania

Opinie

Komisja Ekologii i Ochrony Powietrza Opinia: Pozytywna 2019-11-06  PDF  

Druk nr 675
0675 -   PDF  

Zmiana uchwały Nr LXXX/1223/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla Miasta Krakowa pod nazwą "Krakowski program małej retencji wód opadowych"
/projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców" - II czytanie - referuje Łukasz Maślona/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-10-01
Projekt doręczony - 2019-10-03
I czytanie - 2019-10-09
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-12-02 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-12-03 15:00:00
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-10-09  DOC     PDF  

Druk nr 671
0671 -   PDF  

Zmiana regulaminów korzystania z Plant Krakowskich, Parku Krakowskiego, Parku im. dr H. Jordana, Parku Bednarskiego i Błoń Krakowskich.

Na XXVIII sesji RMK /06.11.2019 r./ na wniosek formalny złożony przez radnego Ł. Wantucha Rada odesłała projekt do Komisji Infrastruktury celem przeprowadzenia dyskusji nad projektem.

/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Wantuch/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-09-25
Projekt doręczony - 2019-09-26
tryb jednego czytania

Opinie

Komisja Praworządności Opinia: Pozytywna 2019-10-21  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Ł. MAŚLONA  PDF  
Autopoprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  

Druk nr 606
0606 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa mających na celu przeprowadzenie kompleksowej kontroli w spółce Miejska Infrastruktura
/projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców" - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Maślona/
opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2019-08-20
Projekt doręczony - 2019-08-22
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-08-28  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-09-23  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH  PDF  

Druk nr 562
0562 -   PDF  
0562_opinia_NSZZ -   PDF  

Zmiana uchwały nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.)
/projektodawca Grupa Radnych - II czytanie - referuje Łukasz Wantuch/
opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2019-07-24
Projekt doręczony - 2019-07-25
I czytanie - 2019-08-28
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-09-17 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-09-19 15:00:00
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-08-13  DOC     PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-09-24  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawki - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH  PDF  
Autopoprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  

Druk nr 517
0517 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa zmierzających do wnoszenia skarg (przygotowania projektów uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawie wniesienia skargi) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Małopolskiego stwierdzające nieważność uchwał Rady Miasta Krakowa
/projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska - w trybie jednego czytania - referuje Andrzej Hawranek/
z uwagą opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2019-06-26
Projekt doręczony - 2019-06-27
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-07-22  DOC     PDF  

Druk nr 463
0463 -   PDF  

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Swoszowice Uzdrowisko II - część A, B, C"
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Włodzimierz Pietrus/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-06-12
Projekt doręczony - 2019-06-13
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-07-08  PDF  

Druk nr 442
0442 -   DOC  
0442 -   PDF  
0442_zał -   PDF  

Przyjęcie Polityki podatkowej Gminy Miejskiej Kraków na lata 2020-2023
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Piotr Jędrzejczak/
Pozytywna opinia prawna - Barbara Solak-Zakrzewska
Data wpływu - 2019-06-04
Projekt doręczony - 2019-06-05
I czytanie - 2019-06-12
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-06-17 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-06-19 15:00:00
tryb dwóch czytań

Druk nr 436
0436 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Jesionowa - Romera"
/projektodawca Rada Dzielnicy VII Zwierzyniec - w trybie jednego czytania - referuje Szczęsny Filipiak/
Pozytywna z uwagą opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2019-04-19
Projekt doręczony - 2019-05-29
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-06-05  PDF  

Druk nr 435
0435 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Jesionowa - Pylna"
/projektodawca Rada Dzielnicy VII Zwierzyniec - w trybie jednego czytania - referuje Szczęsny Filipiak/
z uwagą opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2019-04-19
Projekt doręczony - 2019-05-29
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-06-05  PDF  

Druk nr 417
0417 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących pilotażowego programu ograniczenia ruchu samochodowego przed szkołami podstawowymi na wzór stosowany w Wiedniu

Na XVIII sesji RMK /12.06.2019 r./ na wniosek formalny złożony przez Radnego J. Bednarza Rada odesłała projekt do projektodawcy celem przedstawienia placówki oświatowej zainteresowanej programem.

/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Artur Buszek/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-05-22
Projekt doręczony - 2019-05-23
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-06-11  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: A. HAWRANEK  PDF  
Autopoprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  

Druk nr 410
0410 -   PDF  

Skierowanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego nr WN-II.4131.1.17.2019, stwierdzające nieważność § 1 i § 2 uchwały Nr XII/205/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących wyznaczania religii jako pierwszej lub ostatniej lekcji w planie zajęć
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Alicja Szczepańska/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2019-05-22
Projekt doręczony - 2019-05-22
tryb jednego czytania

Druk nr 394
0394 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących akcji ''Pionowe elektrownie wiatrowe oraz podwodne elektrownie wodne- zadanie dla krakowskich uczniów i studentów''
/projektodawca Komisja Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Wantuch/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-05-14
Projekt doręczony - 2019-05-15
tryb jednego czytania

Druk nr 391
0391 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przyspieszenia ochrony planistycznej Czyżyn, ochrony i wykupu terenów pasa startowego, utworzenia nowych terenów zielonych i odzyskania przestrzeni rekreacyjnej dla pieszych w Dzielnicy XIV Czyżyny
/projektodawca Rada Dzielnicy XIV Czyżyny - w trybie jednego czytania - referuje Jakub Łoginow/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-04-17
Projekt doręczony - 2019-05-13
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-06-17  PDF  

Druk nr 303
0303 -   PDF  

Regulamin określający niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków
/projektodawca Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość - w trybie jednego czytania - referuje Agata Tatara/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-04-10
Projekt doręczony - 2019-04-11
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-04-23  DOC     PDF  

Druk nr 233
0233 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zmniejszenia liczby radnych dzielnicowych z 372 do 147
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Sławomir Pietrzyk/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-03-06
Projekt doręczony - 2019-03-11
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-03-27  PDF  

Druk nr 179
0179 -   PDF  

Uchylenie uchwały Nr III/27/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia strefy transportu "Kazimierz"
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Włodzimierz Pietrus/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-02-25
Projekt doręczony - 2019-02-26
tryb jednego czytania

Opinie

Komisja Infrastruktury Opinia: Negatywna 2019-03-05  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  

Druk nr 151
0151 -   PDF  

Zmiana Uchwały nr IV/80/19 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Ewa Całus/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2019-02-12
Projekt doręczony - 2019-02-13
tryb jednego czytania

Druk nr 150
0150 -   PDF  

Ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Ewa Całus/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2019-02-12
Projekt doręczony - 2019-02-13
tryb jednego czytania

Druk nr 34
0034 -   PDF  
0034 -   DOC  

Zmiana uchwały Nr XVI/285/15 w sprawie wykazu dróg, obiektów i terenów na których realizowane są zadania Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Dariusz Domajewski/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2018-12-04
Projekt doręczony - 2018-12-05
tryb dwóch czytań

Druk nr 23
0023 -   PDF  

Odstąpienie od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Podwawelskie"

Na II sesji RMK /13.12.2018 r./ na wniosek formalny złożony przez Radnego A. Miszalskiego Rada odesłała projekt do projektodawcy celem zaopiniowania przez Komisję Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMK/.

/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Aleksander Miszalski/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2018-11-28
Projekt doręczony - 2018-11-29
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2018-12-05  PDF  

Druk nr 6
0006 -   PDF  

Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Aleksander Miszalski/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2018-11-21
Projekt doręczony - 2018-11-21
tryb jednego czytania