Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa (BIP MK)

UWAGA! Kontakt z Redakcją BIP MK oraz Koordynatorem BIP MJO mozliwy wyłącznie mailowo lub telefonicznie

Oddział Społeczeństwa Informacyjnego
Wydział Organizacji i Nadzoru
Urząd Miasta Krakowa

ul. Wielopole 17a
31-072 Kraków

 

W przypadku pytań dotyczących treści treści publikowanej na danej stronie BIP Miasta Krakowa należy kontaktować się z wydziałem merytorycznym wskazanym w metce dokumentu poprzez:


Kontakt z Redakcją WYŁĄCZNIE w sprawie zapytań dotyczących funkcjonowania serwisu.

REDAKCJA BIP MK:

Beata Pych-Wala nr tel. 12 616 84 72

Małgorzata Koselak nr tel. 12 616 84 54, 12 616 8279

nr faksu: 12 616 14 44
e-mail: Redakcja BIP MK

 

 

KOORDYNATOR BIP Miejskich Jednostek Organizacyjnych (MJO):

nr tel. 12 616 84 92

nr faksu: 12 616 14 44
e-mail: BIP MJO

 

Kontakt z Koordynatorem BIP MJO wyłącznie w poniższych dniach oraz godzinach:

Środa 08:00 - 10:00

Piątek 13:00 - 15:00

 


ADMINISTRATOR BIP MK

Robert Skalny nr tel. 12 616 84 08

nr faksu: 12 616 14 44
e-mail: Redakcja BIP MK

 

Kontakt z Urzędem Miasta Krakowa

e-mail: umk@um.krakow.pl

CENTRALNA INFORMACJA UMK: TEL.: 12 616 12 00,    12 616 12 07,    FAKS: 12 616 17 21