Złóż wniosek

e-Urząd

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Sprawdź stan sprawy

Poniższe odnośniki prowadzą do specjalnych modułów gdzie można uzyskać bieżącą informację o stanie sprawy:

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 maja 2016 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MŁYNÓWKA KRÓLEWSKA - GROTTGERA II" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu rozpocznie się w dniu 16 maja br. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Rozpatrzenie uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - IGOŁOMSKA PÓŁNOC".
(-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

Metka i dziennik zmian

Rozpatrzenie uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - PRZYLASEK RUSIECKI".
(-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

Metka i dziennik zmian

Szanowni Państwo,

W dniu 06-05-2016 r., tj. piątek kasa Wydziału Architektury i Urbanistyki będzie nieczynna.

Metka i dziennik zmian

Ogłoszenie wyników konkursu ofert w zakresie „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych” oraz w zakresie „Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.

Metka i dziennik zmian

Gmina Miejska Kraków organizuje XIII edycję Programu Pomocy Lokatorom.

W Programie Pomocy Lokatorom mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które spełniają kryterium niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i kryterium dochodowe w rozumieniu uchwały Nr XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2015 r. poz. 4508 z późn. zm.).

Metka i dziennik zmian

Ze względu na malejącą liczbę osób składających wnioski w poszczególnych lokalizacjach Urzędu Miasta i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej od dnia 4 maja br. ogranicza się liczbę miejsc i godzin, w których można złożyć wnioski o wypłate świadczenia wychowawczego - Rodzina 500+

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIA Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją dla:
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TONIE - WSCHÓD" (-> Odnośnik do ogłoszenia),
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TONIE - ZACHÓD" (-> Odnośnik do ogłoszenia). Wyłożenie do publicznego wglądu obu projektów planów rozpocznie się w dniu 9 maja br.

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BIEŃCZYCE - SZPITAL" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu rozpocznie się w dniu 10 maja br. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Gmina Miejska Kraków, Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Komórka realizująca: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa

Metka i dziennik zmian
2016-04-29 XLIII sesja Rady Miasta Krakowa

Została zwołana XLIII sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 11 maja 2016 roku o godzinie 10:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

Metka i dziennik zmian

W 2016 roku przeprowadzana jest druga edycja badania "Barometr Krakowski".

Metka i dziennik zmian

Gmina Miejska Kraków, Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2016 - 2017 zadania publicznego w zakresie: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Komórka realizująca: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa.

Metka i dziennik zmian

Termin składania uwag do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 29 marca do 26 kwietnia br. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - IGOŁOMSKA POŁUDNIE upływa z dniem 10 maja br. (Sposoby składania uwag w treści ogłoszenia -> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "UGOREK - FIOŁKOWA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 25 kwietnia do 25 maja 2016 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian
2016-04-25 Informacja

W dniu 23 kwietnia br. weszła w życie uchwała Nr XL/698/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PRĄDNIK CZERWONY - NACZELNA". (-> Odnośnik do strony planu)

Metka i dziennik zmian

Zmiana godzin przyjmowania stron w dniach 27 i 28 maja 2016 r.

Metka i dziennik zmian

PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PARK RUCZAJ - LUBOSTROŃ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 18 kwietnia do 17 maja 2016 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "LEMA - STAW DĄBSKI" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 12 kwietnia do 11 maja 2016 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIA Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 kwietnia 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:

- "REJON ULIC NOWOHUCKIEJ I KLIMECKIEGO" (Treść ogłoszenia i sposoby składania wniosków),
- "ZABŁOCIE - ZACHÓD" (Treść ogłoszenia i sposoby składania wniosków).
Termin składania wniosków do dnia 9 maja 2016 r.

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIA Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 kwietnia 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:

- "BRONOWICE - STELMACHÓW" (Treść ogłoszenia i sposoby składania wniosków),
- "BULWARY WISŁY II" (Treść ogłoszenia i sposoby składania wniosków),
- "KLEPARZ" (Treść ogłoszenia i sposoby składania wniosków),
- "STARY BIEŻANÓW" (Treść ogłoszenia i sposoby składania wniosków).
Termin składania wniosków do dnia 10 maja 2016 r.

Metka i dziennik zmian

Termin składania wniosków upływa w dniu 30 czerwca 2016 roku – decyduje data złożenia wniosku.

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PROKOCIM - OBSZAR PARKOWY". Termin składania wniosków do dnia 6 maja 2016 r. (Treść ogłoszenia i sposoby składania wniosków)

Metka i dziennik zmian

Który oddział Straży Miejskiej ma najwięcej radiowozów, ilu funkcjonariuszy było zatrudnionych od początku istnienia jednostki, ile interwencji rocznie podejmują strażnicy oraz jak wabią się psy służbowe – to tylko przykłady pytań, które mogą pojawić się w trwającym konkursie z okazji 25-lecia Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

Metka i dziennik zmian

Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjno – opiniodawczym dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. W tym miesiącu Rada przyjęła sprawozdanie ze swojej działalności w roku 2015.

Metka i dziennik zmian

Listy ocenionych wniosków o udzielenie dotacji celowej na zasadach określonych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa wraz z wysokością kwoty dotacji celowej:

• PONE 4/2016 - lista z dnia 10.02.2016 r.