Złóż wniosek

e-Urząd

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Sprawdź stan sprawy

Poniższe odnośniki prowadzą do specjalnych modułów gdzie można uzyskać bieżącą informację o stanie sprawy:

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian
2015-08-27 Informacja

W dniu 26 sierpnia 2015 r. Rada Miasta Krakowa podjęła dwie uchwały w sprawie przystąpień do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:
- "BRONOWICE - REJON KONCENTRACJI USŁUG" (odnośnik do strony planu),
- "WIELICKA - KAMIEŃSKIEGO" (odnośnik do strony planu).

Metka i dziennik zmian

 W dniu 2 września 2015 r. o godz. 9.00 w siedzibie Fundacji Partnerstwo dla Środowiska Pl. Matejki 5/6 odbędzie się posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska

Metka i dziennik zmian

Sprawy związane z zameldowaniem i wymeldowaniem w dniu 4 września 2015 r. ( piątek) we wszystkich lokalizacjach załatwiane będą do godziny 14.30.

Dodatkowo w dniu 5 września 2015 r. ( sobota) ww. sprawy nie będą załatwiane w Galerii Bronowice.

Skrócony czas przyjmowania klientów w sprawach meldunkowych wynika z obowiązku zakończenia sporządzania spisów osób uprawnionych do glosowania w referendum oraz sporządzenia meldunków dla przeprowadzenia referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "RYNEK KROWODERSKI" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie rozpocznie się w dniu 31 sierpnia br.
(Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Oszuści działający metodą „na policjanta", „wnuczka", „syna znajomego", czy „na urzędnika", a nawet „pracownika socjalnego", wciąż oszukują w Krakowie starszych ludzi i wyłudzają od nich pieniądze. Policja ostrzega: bądźmy ostrożni i nie ufajmy takim osobom! Prawdziwi policjanci nigdy nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie i nie proszą o przekazanie pieniędzy nieznanej osobie. Urząd Miasta Krakowa, Komenda Miejska Policji w Krakowie i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie rozpoczynają akcję informacyjną adresowaną do seniorów, której głównym celem jest uświadomienie osób starszych przed grożącym im niebezpieczeństwem ze strony oszustów.

Metka i dziennik zmian

Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa zaprasza na spotkanie zainteresowanych mieszkańców, w celu zapoznania się ze wstępną koncepcją miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MISTRZEJOWICE - KS. KAZIMIERZA JANCARZA". Spotkanie odbędzie się 1 września 2015 r. (tj. wtorek) o godz. 17:00, w Młodzieżowym Domu Kultury - Sala Teatralna, Os. Tysiąclecia 15.

Metka i dziennik zmian

ROZPATRZENIA WNIOSKÓW złożonych do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:
- "CZYŻYNY - AWF" (Odnośnik do rozpatrzenia),
- "MARII DĄBROWSKIEJ - BIEŃCZYCKA" (Odnośnik do rozpatrzenia).

Metka i dziennik zmian

ROZPATRZENIE WNIOSKÓW złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BIEŃCZYCE - SZPITAL".
(Odnośnik do rozpatrzenia)

Metka i dziennik zmian

Urząd Miasta Krakowa apeluje, aby zadbać o zwierzęta tak, by mogły przetrwać wysokie temperatury. W miarę możliwości zapewnijmy im dostęp do świeżej, czystej wody. Wystawmy w zacienionych miejscach poidła i miski.

W przypadku gdy zauważymy, że zwierzę przebywa w złych warunkach i nie ma dostępu do wody, interwencję należy zgłosić do Straży Miejskiej Miasta Krakowa pod numerem 986, do Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami – u. Floriańska 53, tel. 12 421 77 72, 12 421 26 85 lub pod numer alarmowy 112.

Metka i dziennik zmian

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą lepiej poznać Kraków, jego wspaniałą historię i najgłębiej skrywane tajemnice podczas rekreacyjnych przejażdżek rowerowych z licencjonowanym przewodnikiem. Przyjemna atmosfera, wiele ciekawostek historycznych, piękne krakowskie legendy i mnóstwo bezcennych informacji gwarantowane! Zapraszamy wszystkich na Velo-wycieczki z przewodnikiem.

Metka i dziennik zmian

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą nauczyć się, jak bezpiecznie i przyjemnie podróżować na rowerze w Krakowie, na kolejne Velo-wycieczki rowerowe!

Sierpniowe Velo-wycieczki odbędą się:

16 sierpnia br. o godz. 11:00, miejsce zbiórki: MAŁY RYNEK od ul. Siennej

22 sierpnia br. o godz. 15:00, miejsce zbiórki: przy BŁONIACH, u zbiegu al. 3 Maja i al. Marszałka Ferdynanda Focha, naprzeciwko Muzeum Narodowego

30 sierpnia br. o godz. 11:00, miejsce zbiórki przy KŁADCE BERNATKA od strony Podgórza, u zbiegu ulic Brodzińskiego i Nadwiślańskiej

Metka i dziennik zmian

Gmina Miejska Kraków, Prezydent Miasta Krakowa ogłasza uzupełniający otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2015 i 2016 zadania publicznego w zakresie: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Komórka realizująca: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa

Metka i dziennik zmian

Prezydent Miasta Krakowa Zarządzeniem Nr 2064/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r. dokonał ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości kwot na realizację w roku 2015 i 2016 zadania publicznego pn.: „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów na terenie miasta Krakowa”.

Metka i dziennik zmian

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY JUNACKIEJ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją,
w dniach od 3 sierpnia do 31 sierpnia 2015 r.
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag - w treści ogłoszenia.

(Odnośnik do strony planu)

Metka i dziennik zmian

Lista ocenionych wniosków o udzielenie dotacji celowej na zasadach określonych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa wraz z wysokością kwoty dotacji celowej - Lista 23/2015 z dnia 31.07.2015 r.

Metka i dziennik zmian

Krakowska Rada Miasta ustanowiła Nagrodę Literacką Miasta Krakowa pn. „Nagroda im. Józefa Konrada Korzeniowskiego”, zwaną dalej „Nagrodą Conrada”, przyznawaną autorom za wydany debiut literacki w kategorii proza w minionym roku kalendarzowym. Będzie to ogólnopolskie wyróżnienie w wysokości 30 tys. zł dla pisarzy debiutantów, fundowane przez Gminę Miejską Kraków.

Metka i dziennik zmian

Gmina Miejska Kraków, Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2015 - 2016 zadania publicznego w zakresie: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Komórka realizująca: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa

Metka i dziennik zmian

Na okres lipca i sierpnia2015 przygotowaliśmy szereg szkoleń, na które zapraszamy mieszkańców Krakowa – uczniów, nauczycieli oraz rodziców.

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIA Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:
- "ARMII KRAJOWEJ - PIASTOWSKA",
- "KOSTRZE - REJON ULICY FALISTEJ".
Termin składania wniosków do ww. planów miejscowych do dnia 15 września 2015 r.