Złóż wniosek

e-Urząd

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową jak i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Sprawdź stan sprawy

Poniższe odnośniki prowadzą do specjalnych modułów gdzie można uzyskać bieżącą informację o stanie sprawy:

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian

W następujących dziedzinach (zadaniach): muzyka, teatr, literatura, film, sztuki plastyczne, intermedia, projekty interdyscyplinarne, kultura cyfrowa, edukacja kulturowa, prowadzenie działalności kulturalnej w księgarniach stacjonarnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

Termin składania ofert upływa 10 stycznia 2019 r. o godz. 15.00

Termin składania zgłoszeń do komisji konkursowej upływa 28 grudnia 2018 r. o godz. 15.00

Metka i dziennik zmian
2018-12-11 III sesja Rady Miasta Krakowa

Została zwołana III sesja Rady Miasta Krakowa na czwartek, 19 grudnia 2018 roku o godzinie 11:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

Metka i dziennik zmian
2018-12-11 Rozpatrzenie uwag

Rozpatrzenie uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY PRZEWÓZ" (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

Metka i dziennik zmian

"Utworzenie punktu zbierania odpadów, w tym też odpadów złomu na działce nr ew. 281 obręb 1 Nowa Huta przy ul. Powstańców".

Metka i dziennik zmian

"Zespół budynków biurowych na działkach 888/1, 868/1, 871/1, 888/2, 868/2, 871/2, 867/4, 872/3, 887, 886/2 obręb 43 jednostka ewidencyjna Krowodrza przy ul. Legnickiej w Krakowie".

Metka i dziennik zmian

Budowa garaży podziemnych, parkingów naziemnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i drogową w ramach inwestycji p.n. Zespół zabudowy mieszkaniowej wraz z garażami podziemnymi przy ul. Piltza w Krakowie na działkach nr 22/11; 23/7; 21; 22/5 z wjazdem z działki nr. 200/1 obr. 42 Podgórze.

Metka i dziennik zmian
2018-12-10 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULIC NOWOHUCKIEJ I KLIMECKIEGO" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 10 grudnia 2018 r. do 11 stycznia 2019 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag opisane zostały w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian
2018-12-10 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU CZĘŚCI PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY KOSZYKARSKIEJ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 10 grudnia 2018 r. do 10 stycznia 2019 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag opisane zostały w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian
2018-12-06 II sesja Rady Miasta Krakowa

Została zwołana II sesja Rady Miasta Krakowa na czwartek, 13 grudnia 2018 roku o godzinie 16:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

Metka i dziennik zmian

Zmiana godzin przyjmowania stron i pracy kas w Urzędzie Miasta Krakowa w dniach 24 i 31 grudnia 2018 r.

Metka i dziennik zmian

"Budowa 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących z garażami wbudowanymi wraz z budową drogi wewnętrznej oraz budowa infrastruktury technicznej - na dz. nr 82/22 obr. 37 jedn. ewid. Podgórze, przy ul. Winnickiej w Krakowie".

Metka i dziennik zmian

Ogłoszenie konkursu projektów dla klubów sportowych na realizację zadania własnego Gminy Miejskiej Kraków w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2019 roku - termin składania ofert upływa 14 grudnia 2018 roku o godzinie 15ºº

Metka i dziennik zmian
2018-11-21 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OSIEDLE PODWAWELSKIE" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 21 listopada do 19 grudnia 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag opisane zostały w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Termin składania ofert upływa 18 grudnia 2018 r. o godz. 15.00

Termin zgłoszeń do komisji konkursowej upływa 5 grudnia 2018 r. o godz. 15.00

Metka i dziennik zmian
2018-11-19 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ARMII KRAJOWEJ - PIASTOWSKA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 19 listopada do 17 grudnia 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag opisane zostały w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa zwraca się z apelem do zarządców i właścicieli nieruchomości o otwarcie (uchylenie) w okresie zimy części okienek w piwnicach czy też innych pomieszczeniach gospodarczych, w sposób pozwalający wolno żyjącym kotom znaleźć schronienie przed zimnem i mrozem.

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ZAŁATWIENIA PETYCJI WIELOKROTNEJ W SPRAWIE NIEDOPUSZCZENIA DO ZABUDOWY KORYTARZA PRZEWIETRZANIA MIASTA, PRZEBIEGAJĄCEGO NA OBSZARZE CHEŁMU

Metka i dziennik zmian

Urząd Miasta Krakowa informuje, że każdy właściciel psa zamieszkujący na terenie Krakowa może bezpłatnie oznakować swojego psa.