Praca w Urzędzie Miasta Krakowa

W dziale tym publikujemy ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Krakowa oraz wolne stanowiska dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków i niektórych ich zastępców (określonych w statucie tych jednostek), informacje w sprawie otrzymanej liczby ofert, listy kandydatów spełniających wymogi formalne oraz wyniki naboru. Zasady naboru na wolne stanowiska urzędnicze reguluje Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku.

Zobacz też: Informacja dla kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Krakowa.

Uwaga!
Oferty składa się poprzez wypełnienie na stronie internetowej formularza zgłoszeniowego dostępnego pod każdym ogłoszeniem.


Informuję, że w Urzędzie Miasta Krakowa wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi ponad 6%.

 


PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

 

 


 1. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. INFORMACJI MEDIALNEJ W BIURZE PRASOWYM UMK
  (nr ref. 1-BI-2018, składanie ofert do dnia 2018-03-15)
 2. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE REJESTRACJI POJAZDÓW W WYDZIALE EWIDENCJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW UMK
  (nr ref. 3-KM-2018, składanie ofert do dnia 2018-03-06)
 3. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ I WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W BIURZE MIEJSKI OŚRODEK WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH (1 etat)
  (nr ref. 1-MS-2018, składanie ofert do dnia 2018-03-04)
 4. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZDROWIA W BIURZE DS. OCHRONY ZDROWIA UMK
  (nr ref. 3-BZ-2018, składanie ofert do dnia 2018-03-04)
 5. STANOWISKO URZĘDNICZE ds. ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W WYDZIALE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH
  (nr ref. 2-SA-2018, składanie ofert do dnia 2018-03-03)
 6. STANOWISKO URZĘDNICZE W REREFACIE ds. POLITYKI RACHUNKOWOŚCI oraz KOORDYNACJI FINANSOWYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH w BIURZE SKARBNIKA (1 ETAT)
  (nr ref. 3-BS-2018, składanie ofert do dnia 2018-03-01)
 7. STANOWISKO URZĘDNICZE DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH W WYDZIALE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH (4 etaty)
  (nr ref. 1-SA-2018, składanie ofert do dnia 2018-03-01)
 8. STANOWISKO URZĘDNICZE W PRACOWNI PRAC STUDIALNYCH W BIURZE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK - 1 etat
  (nr ref. 2-BP-2018, składanie ofert do dnia 2018-02-26)
 9. STANOWISKO URZĘDNICZE w REFERACIE REGULACJI NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA NA RZECZ GMINY w WYDZIALE GEODEZJI UMK (1 etat)
  (nr ref. 2-GD-2018, składanie ofert do dnia 2018-02-26)
 10. STANOWISKO URZĘDNICZE w REFERACIE UDOSTĘPNIANIA DANYCH z BAZ PZGiK (1 etat) oraz w REFERACIE WERYFIKACJI i AKTUALIZACJI DANYCH PRZEDMIOTOWYCH BAZY EGiB (1 etat) w WYDZIALE GEODEZJI UMK
  (nr ref. 1-GD-2018, składanie ofert do dnia 2018-02-26)
 11. STANOWISKO URZĘDNICZE W PRACOWNI URBANISTYCZNEJ W BIURZE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK - 1 ETAT
  (nr ref. 1-BP-2018, składanie ofert do dnia 2018-02-25)
 12. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA APLIKACJAMI - WYDZIAŁU INFORMATYKI UMK 1ET.
  (nr ref. 1-IT-2018, składanie ofert do dnia 2018-02-25)

ZAKOŃCZONO PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

 1. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZWROTU WYWŁASZCZONYCH NIERUCHOMOŚCI W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 5-GS-2018, składanie ofert do dnia 2018-02-18)
 2. STANOWISKA URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH UMK (DO 5 ETATÓW)
  (nr ref. 1-SO-2018, składanie ofert do dnia 2018-02-18)
 3. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ZASIŁKÓW RODZINNYCH W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH UMK
  (nr ref. 2-SO-2018, składanie ofert do dnia 2018-02-18)
 4. URZĘDNICZE W REFERACIE DS. PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LESNEGO OSÓB PRAWNYCH W WYDZIALE PODATKÓW I OPŁAT UMK(1 ETAT)
  (nr ref. 3-PD-2018, składanie ofert do dnia 2018-02-18)
 5. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OBSŁUGI SESJI I KOMISJI RMK W KANCELARII RADY MIASTA I DZIELNIC KRAKOWA UMK
  (nr ref. 2-BR-2018, składanie ofert do dnia 2018-02-15)
 6. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNYM W WYDZIALE ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
  (nr ref. 2-AU-2018, składanie ofert do dnia 2018-02-11)
 7. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ W WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO UMK
  (nr ref. 2-OC-2018, składanie ofert do dnia 2018-02-11)
 8. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE LEGISLACYJNYM W KANCELARII RADY MIASTA I DZIELNIC KRAKOWA UMK
  (nr ref. 1-BR-2018, składanie ofert do dnia 2018-02-08)
 9. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE TRANSPOTRU I DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W WYDZIALE EWIDENCJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW UMK
  (nr ref. 1-KM-2018, składanie ofert do dnia 2018-02-04)
 10. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE REJESTRACJI POJAZDÓW W WYDZIALE EWIDENCJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW UMK
  (nr ref. 2-KM-2018, składanie ofert do dnia 2018-02-04)
 11. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNYM W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 4-GS-2018, składanie ofert do dnia 2018-02-04)
 12. URZĘDNICZE W REFERACIE DS. WYMIARU PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH ORAZ OPŁATY TARGOWEJ I SKARBOWEJ
  (nr ref. 2-PD-2018, składanie ofert do dnia 2018-02-01)
 13. URZĘDNICZE W REFERACIE DS. PRAWNYCH I WIERZYCIELSKICH
  (nr ref. 1-PD-2018, składanie ofert do dnia 2018-02-01)
 14. STANOWISKO URZĘDNICZE / GŁÓWNY SPECJALISTA W REFERACIE DS. NADZORU NAD SPZOZ W BIURZE DS. OCHRONY ZDROWIA UMK
  (nr ref. 2-BZ-2018, składanie ofert do dnia 2018-01-28)
 15. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZDROWIA W BIURZE DS. OCHRONY ZDROWIA UMK
  (nr ref. 1-BZ-2018, składanie ofert do dnia 2018-01-28)
 16. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. POLITYKI RACHUNKOWOŚCI ORAZ KOORDYNACJI FINANSOWYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIURZE SKARBNIKA UMK (1 ETAT)
  (nr ref. 2-BS-2018, składanie ofert do dnia 2018-01-25)
 17. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WSPÓŁWŁASNOŚCI, ZASIEDZEŃ, ROZWIĄZYWANIA UMÓW UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I ROSZCZEŃ OSÓB PRAWNYCH W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 3-GS-2018, składanie ofert do dnia 2018-01-23)
 18. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNYM W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 2-GS-2018, składanie ofert do dnia 2018-01-22)
 19. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ANALIZ SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA I ROZWOJU MONITORINGU WIZYJNEGO W WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO UMK
  (nr ref. 1-OC-2018, składanie ofert do dnia 2018-01-22)
 20. STANOWISKO URZĘDNICZE W BIURZE MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW ( 2 etaty)
  (nr ref. 1-KZ-2018, składanie ofert do dnia 2018-01-21)
 21. STANOWISKO URZĘDNICZE W ODDZIALE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I ANALIZ - 1 ET.
  (nr ref. 1-WR-2018, składanie ofert do dnia 2018-01-21)
 22. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ DLA DZIELNIC OD I DO X W WYDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI (1 ETAT)
  (nr ref. 2-EW-2018, składanie ofert do dnia 2018-01-16)
 23. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ DLA DZIELNIC OD XI DO XVIII W WYDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI (1 ETAT)
  (nr ref. 1-EW-2018, składanie ofert do dnia 2018-01-16)
 24. URZĘDNICZE DS. OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ W REFERACIE KSIĘGOWOŚCI WYDATKÓW(1ETAT)
  (nr ref. 2-FK-2018, składanie ofert do dnia 2018-01-15)
 25. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ TELEINFORMATYCZNĄ - WYDZIAŁU INFORMTYKI UMK 1 ET.
  (nr ref. 13-IT-2017, składanie ofert do dnia 2018-01-15)
 26. STANOWISKO URZĘDNICZE W KOMÓRCE ORGANIZACYJNEJ BIURA SKARBNIKA - STANOWISKA DS. CENTRALIZACJI ROZLICZEŃ UMÓW CYWILNOPRAWNYCH Z OSOBAMI FIZYCZNYMI W GMINIE MIEJSKIEJ KRAKÓW (2 ETATY)
  (nr ref. 1-BS-2018, składanie ofert do dnia 2018-01-15)
 27. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PRZYRODY, ROLNICTWA, LEŚNICTWA I ZWIERZĄT W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK
  (nr ref. 1-WS-2018, składanie ofert do dnia 2018-01-14)
 28. URZĘDNICZE DS. OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ W REFERACIE ROZLICZEŃ FINANSOWYCH I SPRAWOZDAWCZOŚCI ORAZ REFERACIE OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ ŚWIADCZEŃ(2 ETATY)
  (nr ref. 1-FK-2018, składanie ofert do dnia 2018-01-14)
 29. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA APLIKACJAMI- WYDZIAŁU INFORMATYKI UMK 1 et.
  (nr ref. 12-IT-2017, składanie ofert do dnia 2018-01-14)
 30. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH W WYDZIALE ARCHITEKTURY I URBANISTYKI (2 ETATY)
  (nr ref. 1-AU-2018, składanie ofert do dnia 2018-01-14)
 31. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE UPRAWNIEŃ WŁAŚCICIELSKICH I EWIDENCJI MAJĄTKU W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 1-GS-2018, składanie ofert do dnia 2018-01-14)
 32. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PLANOWANIA I MONITOROWANIA INWESTYCJI PROGRAMOWYCH W WYDZIALE PLANOWANIA I MONITOROWANIA INWESTYCJI UMK
  (nr ref. 3-WP-2017, składanie ofert do dnia 2018-01-01)
 33. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH - WYDZIAŁU EDUKACJI UMK 1 et.
  (nr ref. 9-EK-2017, składanie ofert do dnia 2018-01-01)
 34. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ANALIZ SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA I ROZWOJU MONITORINGU WIZYJNEGO W WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO UMK
  (nr ref. 2-OC-2017, składanie ofert do dnia 2018-01-01)
 35. STANOWISKO URZĘDNICZE DS. MIEJSKICH PROGRAMÓWM SPORTOWYCH I WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIAMI SPORTOWYMI W WYDZIALE SPORTU - 1 ETAT
  (nr ref. 3-SP-2017, składanie ofert do dnia 2018-01-01)
 36. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ODSZKODOWAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ INWESTYCJI DROGOWYCH W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 16-GS-2017, składanie ofert do dnia 2018-01-01)
 37. URZĘDNICZE W REFERACIE DS.WYMIARU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (2 ETATY)
  (nr ref. 13-PD-2017, składanie ofert do dnia 2017-12-27)
 38. STANOWISKO URZĘDNICZE W BIURZE SKARBNIKA - STANOWISKA DS.CENTRALIZACJI ROZLICZEŃ UMÓW CYWILNOPRAWNYCH Z OSOBAMI FIZYCZNYMI W GMINIE MIEJSKIEJ KRAKÓW (2 ETATY)
  (nr ref. 3-BS-2017, składanie ofert do dnia 2017-12-26)
 39. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE SZKOLNICTWA TECHNICZNEGO, SPECJALNEGO I PLACÓWEK - WYDZIAŁU EDUKACJI UMK 1 ET.
  (nr ref. 10-EK-2017, składanie ofert do dnia 2017-12-26)
 40. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WSPÓŁWŁASNOŚCI, NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH I SKARBU PAŃSTWA - WYDZIAŁU MIESZKALNICTWA UMK 1 ET.
  (nr ref. 3-ML-2017, składanie ofert do dnia 2017-12-26)
 41. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OCHRONY POWIERZCHNI ZIEMI I GEOLOGII W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK
  (nr ref. 6-WS-2017, składanie ofert do dnia 2017-12-18)
 42. STANOWISKO URZĘDNICZE W BIURZE MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW
  (nr ref. 2-KZ-2017, składanie ofert do dnia 2017-12-14)
 43. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE REJESTRACJI POJAZDÓW W WYDZIALE EWIDENCJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 7-KM-2017, składanie ofert do dnia 2017-12-14)
 44. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNYM WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI - 2 ETATY
  (nr ref. 7-AU-2017, składanie ofert do dnia 2017-12-10)
 45. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ARCHIWUM WYDZIAŁU ORGANIZACJI I NADZORU - 2 ETATY
  (nr ref. 8-OR-2017, składanie ofert do dnia 2017-12-10)
 46. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE TRANSPORTU I DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W WYDZIALE EWIDENCJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW UMK
  (nr ref. 6-KM-2017, składanie ofert do dnia 2017-12-10)
 47. STANOWISKO URZĘDNICZE w URZĘDZIE STANU CYWILNEGO (4 etaty)
  (nr ref. 1-SC-2017, składanie ofert do dnia 2017-12-05)
 48. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. KONTROLI POSTĘPOWAŃ I EGZEKUCJI OBOWIĄZKÓW NIEPIENIĘŻNYCH W WYDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI
  (nr ref. 5-EW-2017, składanie ofert do dnia 2017-12-05)
 49. URZĘDNICZE W REFERACIE DS. PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO OSÓB PRAWNYCH (1ETAT)
  (nr ref. 12-PD-2017, składanie ofert do dnia 2017-11-29)
 50. URZĘDNICZE W REFERACIE KASOWYM(1 ETAT)
  (nr ref. 11-PD-2017, składanie ofert do dnia 2017-11-28)
 51. STANOWISKO URZĘDNICZE DS. DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W WYDZIALE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH (1 etat)
  (nr ref. 4-SA-2017, składanie ofert do dnia 2017-11-26)
 52. STANOWISKA URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH UMK ( DO 8 ETATÓW)
  (nr ref. 8-SO-2017, składanie ofert do dnia 2017-11-21)
 53. STANOWISKO KIEROWNICZE KIEROWNIK REFERATU DS. INFORMACJI MEDIALNEJ W BIURZE PRASOWYM UMK
  (nr ref. 3-BI-2017, składanie ofert do dnia 2017-11-20)
 54. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ TELEINFORMATYCZNĄ W WYDZIALE INFORMATYKI UMK 2 ET.
  (nr ref. 11-IT-2017, składanie ofert do dnia 2017-11-19)
 55. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE UPRAWNIEŃ WŁAŚCICIELSKICH I EWIDENCJI MAJĄTKU W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 15-GS-2017, składanie ofert do dnia 2017-11-19)
 56. AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO LUB INSPEKTORA /ASYSTENTA AUDYTU(9 ETATÓW)
  (nr ref. 1-ZA-2017, składanie ofert do dnia 2017-11-19)
 57. STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY SPECJALISTA – PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA DS. POLITYKI SENIORALNEJ W BIURZE MIEJSKI OŚRODEK WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH
  (nr ref. 4-MS-2017, składanie ofert do dnia 2017-11-19)
 58. STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY SPECJALISTA – PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA DS. JAKOŚCI POWIETRZA W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ UMK
  (nr ref. 5-GK-2017, składanie ofert do dnia 2017-11-12)
 59. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PRZETARGÓW I ZAMIAN W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 14-GS-2017, składanie ofert do dnia 2017-11-12)
 60. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE POSTĘPOWAŃ EKSMISYJNYCH W WYDZIALE MIESZKALNICTWA UMK 1 ET.
  (nr ref. 2- ML- 2017, składanie ofert do dnia 2017-11-12)
 61. WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ DLA DZIELNIC OD XI DO XVIII W WYDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI (1 etat)
  (nr ref. 4-EW-2017, składanie ofert do dnia 2017-11-09)
 62. WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE HANDLU I USŁUG W WYDZIALE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH (1 eta)
  (nr ref. 3-SA-2017, składanie ofert do dnia 2017-11-07)
 63. STANOWISKO URZĘDICZE W REFERACIE REJESTRACJI POJAZDÓW W WYDZIALE EWIDENCJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW UMK (2 ETATY)
  (nr ref. 5-KM-2017, składanie ofert do dnia 2017-11-05)
 64. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ I WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W BIURZE MIEJSKI OŚRODEK WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH
  (nr ref. 3-MS-2017, składanie ofert do dnia 2017-11-05)
 65. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA APLIKACJAMI WYDZIAŁU INFORMATYKI 1 ET.
  (nr ref. 10-IT-2017, składanie ofert do dnia 2017-11-05)
 66. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. DODATKÓW MIESZKANIOWYCH W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH UMK
  (nr ref. 7-SO-2017, składanie ofert do dnia 2017-11-01)
 67. URZĘDNICZE W REFERACIE DS. PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO OSÓB FIZYCZNYCH DLA DZIELNIC OD I DO VII, OD VIII DO XIII I OD XIV DO XVIII(3 ETATY)
  (nr ref. 10-PD-2017, składanie ofert do dnia 2017-10-30)
 68. URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNYM W WYDZIALE ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
  (nr ref. 6-AU-2017, składanie ofert do dnia 2017-10-27)
 69. URZĘDNICZE W REFERACIE POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI - 3 ETATY
  (nr ref. 5-AU-2017, składanie ofert do dnia 2017-10-24)
 70. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE UPRAWNIEŃ WŁAŚCICIELSKICH I EWIDENCJI MAJĄTKU W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 13-GS-2017, składanie ofert do dnia 2017-10-22)
 71. URZĘDNICZE W REFERACIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI I CZYSTOŚCI W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ
  (nr ref. 4-GK-2017, składanie ofert do dnia 2017-10-19)
 72. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. PROBLEMATYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH UMK
  (nr ref. 6-SO-2017, składanie ofert do dnia 2017-10-17)
 73. URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNYM W KANCELARII PREZYDENTA
  (nr ref. 3-KP-2017, składanie ofert do dnia 2017-10-16)
 74. URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNO-BUDŻETOWYM W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ
  (nr ref. 3-GK-2017, składanie ofert do dnia 2017-10-16)
 75. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. INFORMACJI MEDIALNEJ W BIURZE PRASOWYM UMK
  (nr ref. 2-BI-2017, składanie ofert do dnia 2017-10-15)
 76. URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNO-BUDŻETOWYM W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ
  (nr ref. 2-GK-2017, składanie ofert do dnia 2017-10-12)
 77. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PRZYRODY, ROLNICTWA, LEŚNICTWA I ZWIERZĄTW WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK
  (nr ref. 5-WS-2017, składanie ofert do dnia 2017-10-09)
 78. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA MARKĄ KRAKÓW ORAZ KOORDYNACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ PROMOCYJNYCH W WYDZIALE PROMOCJI I TURYSTYKI UMK
  (nr ref. 4-PT-2017, składanie ofert do dnia 2017-10-08)
 79. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PLANOWANIA I KONTROLINGU W WYDZIALE INFORMATYKI 1 ET.
  (nr ref. 9-IT-2017, składanie ofert do dnia 2017-10-08)
 80. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS.KSIĘGOWOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
  (nr ref. 9-PD-2017, składanie ofert do dnia 2017-09-18)
 81. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OCHRONY ZABYTKÓW W BIURZE MIESJKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW
  (nr ref. 1-KZ-2017, składanie ofert do dnia 2017-09-17)
 82. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WSPÓŁWŁASNOŚCI, ZASIEDZEŃ ROZWIĄZYWANIA UMÓW UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I ROSZCZEŃ OSÓB PRAWNYCH W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 12-GS-2017, składanie ofert do dnia 2017-09-10)
 83. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ODSZKODOWAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ INWESTYCJI DROGOWYCH W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
  (nr ref. 11-GS-2017, składanie ofert do dnia 2017-09-10)
 84. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZĄRZADZANIA INFRASTRUKTURĄ TELEINFORMATYCZNĄ - WYDZIAŁU INFORMATYKI UMK 1 ET.
  (nr ref. 8-IT-2017, składanie ofert do dnia 2017-09-10)
 85. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OŚWIATOWYCH SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH W WYDZIALE EDUKACJI UMK 1 ET.
  (nr ref. 8-EK-2017, składanie ofert do dnia 2017-09-03)
 86. URZĘDNICZE W REFERACIE DS. KSIĘGOWOŚCI NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH OSÓB FIZYCZNYCH DLA DZIELNIC OD VIIIDO XIII
  (nr ref. 8-PD-2017, składanie ofert do dnia 2017-08-28)
 87. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. REWITALIZACJI W WYDZIALE ROZWOJU MIASTA 1 ET.
  (nr ref. 2-WR-2017, składanie ofert do dnia 2017-08-27)
 88. STANOWISKO URZĘDNICZE W ODDZIALE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I ANALIZ -WYDZIAŁU ROZWOJU MIASTA 2 ET.
  (nr ref. 1-WR-2017, składanie ofert do dnia 2017-08-27)
 89. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE INFRASTRUKTURY OŚWIATY W WYDZIALE EDUKACJI UMK 1 ET.
  (nr ref. 7-EK-2017, składanie ofert do dnia 2017-08-21)
 90. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE SZKÓŁ I PLACÓWEK NIESAMORZĄDOWYCH W WYDZIALE EDUKACJI UMK 1 ET.
  (nr ref. 5-EK-2017, składanie ofert do dnia 2017-08-20)
 91. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE SZKÓŁ I PLACÓWEK NIESAMORZĄDOWYCH W WYDZIALE EDUKACJI UMK 1 ET.
  (nr ref. 6-EK-2017, składanie ofert do dnia 2017-08-20)
 92. URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ORGANIZACYJNYCH
  (nr ref. 7-PD-2017, składanie ofert do dnia 2017-08-07)
 93. URZĘDNICZE W REFERACIE DS. KSIĘGOWOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
  (nr ref. 6-PD-2017, składanie ofert do dnia 2017-08-06)
 94. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WSPÓŁWŁASNOŚCI, NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH I SKARBU PAŃSTWA W WYDZIALE MIESZKALNICTWA UMK 1 ET.
  (nr ref. 1-ML-2017, składanie ofert do dnia 2017-07-31)
 95. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ŻŁOBKÓW W BIURZE DS. OCHRONY ZDROWIA
  (nr ref. 2-BZ-2017, składanie ofert do dnia 2017-07-23)
 96. STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PLANOWANIA I KONTROLINGU - WYDZIAŁU INFORMATYKI UMK 1 et.
  (nr ref. 7-IT-2017, składanie ofert do dnia 2017-07-23)