Wolontariat w UMK

 

Celem wolontariatu jest umożliwienie studentom/uczniom zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności w rzeczywistych warunkach pracy.

 

 

Aby móc odbyć wolontariat w Urzędzie Miasta Krakowa należy spełnić poniższe formalności i złożyć niżej wymienione dokumenty:

 

1. Podanie o możliwość odbycia wolontariatu do Wydziału Organizacji i Nadzoru, które powinno zawierać następujące informacje :

  • okres wolontariatu (liczbę tygodni / miesięcy), okres wolontariatu minimum 40 dni,
  • dane teleadresowe,
  • proponowane Wydziały (nie więcej niż 3).

 

Oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia NW.

Przed rozpoczęciem wolontariatu należy odbyć obowiązkowe szkolenie BHP oraz szkolenie z zakresu Ochrony Danych Osobowych, które odbywają się w każdy poniedziałek o godzinie 8.00 przy ul. Wielopole 17a.

W/w szkolenia można odbyć po uzyskaniu zgody na odbycie wolontariatu, po otrzymaniu skierowania od pracownika Wydziału Organizacji i Nadzoru.

 

WYDZIAŁY UMK PROWADZĄCE PRAKTYKI:

Spis wydziałów UMK: www.bip.krakow.pl -> Urząd Miasta Krakowa -> Struktura UMK

 

 

KONTAKT

Koordynator praktyk i staży przy UMK

Starszy Inspektor - Magdalena Słowik

plac Wszystkich Świętych 3-4, pok. 232

tel. 012-616-1741, fax. 012-616-1454, pn.-pt. 7.30-15.30