Rejestry i ewidencje Urzędu Miasta Krakowa

Wybierz wydział UMK lub wpisz słowo:


 
Nazwa wydziału Symbol wydziału Rejestry i ewidencje
Wydział Architektury i Urbanistyki AU wykaz
Biuro Ds. Dzielnic Miasta Krakowa BD wykaz
Wydział Budżetu Miasta BM wykaz
Wydział Planowania Przestrzennego BP wykaz
Kancelaria Rady Miasta Krakowa BR wykaz
Wydział Edukacji EK wykaz
Biuro Ds. Ewidencji Mienia EM wykaz
Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji EW wykaz
Wydział Finansowy FK wykaz
Wydział Geodezji GD wykaz
Wydział Gospodarki Komunalnej GK wykaz
Wydział Skarbu Miasta GS wykaz
Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu IR wykaz
Centrum Obsługi Informatycznej IT wykaz
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego KD wykaz
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców KM wykaz
Kancelaria Prezydenta KP wykaz
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków KZ wykaz
Wydział Mieszkalnictwa ML wykaz
Biuro Nadzoru Właścicielskiego NW wykaz
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego OC wykaz
Wydział Organizacji i Nadzoru OR wykaz
Wydział Obsługi Urzędu OU wykaz
Wydział Podatków i Opłat PD wykaz
Wydział Spraw Administracyjnych SA wykaz
Urząd Stanu Cywilnego SC wykaz
Wydział Sportu SP wykaz
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia SZ wykaz
Wydział Kontroli Wewnętrznej WK wykaz
Wydział Kształtowania Środowiska WS wykaz
Wydział Ds. Turystyki WT wykaz
Zespół Audytu Wewnętrznego ZA wykaz

Dziennik zmian dokumentu

Pokaż metkę