Wykaz rejestrów wydziału: WS

L.p.
1
Symbol rejestru
6150
Nazwa
Administrowanie łowiectwem
Sposób udostępniania

Na wniosek, telefonicznie

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Przyrody, Rolnictwa, Leśnictwa i Zwierząt, os Zgody 2,IV piętro pok.411, tel. 6168886 Tel/fax 6168891

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz. U. Nr 14, poz. 67), ustawa z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295)

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenia w udostępnianiu informacji określone w art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1330) 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
2
Symbol rejestru
6140
Nazwa
Ochrona zwierząt gospodarskich i domowych
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Przyrody, Rolnictwa, Leśnictwa i Zwierząt os. Zgody 2- pok. nr 417 tel: 616-8898

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz. U. Nr 14, poz. 67), art. 2, 6, 7, 10 i 11 a ustawy z dnia 21.07.1997 r. o ochronie zwierząt Dz.U. z 2017 r. poz. 1840 z p. zm.).

oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4, ust. 6 oraz art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454.).

Uwagi
pokaż pokaż

Dane osobowe podlegają ochronie i udostępniane są na zasadach określonych w  przepisach ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1000).

 
Widok rejestru z metką
L.p.
3
Symbol rejestru
6151
Nazwa
Plany łowieckie
Sposób udostępniania

Na wniosek, telefonicznie

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Przyrody, Rolnictwa, Rolnictwa i Zwierząt, os. Zgody 2, IV piętro, pok. 411, tel. 6168886,
tel./fax. 6168891

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Art. 8 ust. 3a ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1295), rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenia w udostępnianiu informacji określone w art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330)

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
4
Symbol rejestru
5322
Nazwa
Poświadczanie pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu
Sposób udostępniania

Na wniosek, telefonicznie

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Przyrody, Rolnictwa, Leśnictwa i Zwierząt, os. Zgody 2, IV piętro, pok. 417, tel. 6168898, 6168897, fax 6168891,

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Art. 37 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacjii i niektórych uprawnieniach pracowników(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1055 ze zm.)

art. 3 ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. Nr 54, poz. 310), art. 7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1405

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenia w udostępnianiu informacji określone w art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1330) 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
5
Symbol rejestru
6142
Nazwa
Przyjmowanie zawiadomienia o pojawieniu się organizmów szkodliwych roślin uprawnych
Sposób udostępniania

Na wniosek, telefonicznie

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Przyrody, Rolnictwa, Leśnictwa i Zwierząt, os. Zgody 2, IV piętro, pok. 417, tel. 6168898, 6168897, fax 6168891

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Art. 7 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2138 z późn.zm)

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

 

Ograniczenia w udostępnianiu informacji określone w art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330)  

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
6
Symbol rejestru
643
Nazwa
Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy.
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Ochrony Powierzchni Ziemi i Geologii, Zgody 2, 31-949 Kraków, oś. Zgody 2,IV piętro pok.406 i 407, tel. 6168790, 6168820, 6168877, 6168888, Tel/fax 6168891

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Art. 110a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 519 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.06.2007r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi (Dz. U. Nr 121, poz. 840).

Uwagi
pokaż pokaż


obserwatorium.um.krakow.pl - link- należy włączyć warstwę "Osuwiska-ruchy masowe"
 

 

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
7
Symbol rejestru
6120
Nazwa
Ustanawianie form ochrony przyrody
Sposób udostępniania

Na wniosek, telefonicznie

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Przyrody, Rolnictwa, Leśnictwa i Zwierząt, os. Zgody 2, IV piętro, pok.411, tel. 6168884, 6168886 fax. 6168891

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zm.), rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenia w udostępnianiu informacji określone w art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330)

 
Widok rejestru z metką
L.p.
8
Symbol rejestru
6180
Nazwa
Zezwalanie na uprawę maku i konopii
Sposób udostępniania

Na wniosek , telefonicznie

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Przyrody, Rolnictwa, Leśnictwa i Zwierząt , os. Zgody 2, IV piętro, pok. 417, tel. 6168898, 6168897, fax 6168891

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Art. 47 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1030.), uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego określająca powierzchnię upraw maku i konopi włóknistych w poszczególnych gminach - wydawana corocznie.

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenia w udostępnianiu informacji określone w art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330)  

 
Widok rejestru z metką
L.p.
9
Symbol rejestru
6123
Nazwa
Zwierzęta podlegające ograniczeniom przewozowym na podstwie prawa UE
Sposób udostępniania

Na wniosek, telefonicznie

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Przyrody, Rolnictwa, Leśnictwa i Zwierząt, os. Zgody 2, pok. 417, tel. 6168752, fax. 6168891

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa o ochronie przyrody (Dz.U.2018 r., poz. 1614)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenia w udostępnianiu informacji określone w art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330)   

 

 

 
Widok rejestru z metką

Dziennik zmian dokumentu

Pokaż metkę