Wykaz rejestrów wydziału: GS

L.p.
1
Symbol rejestru
6871
Nazwa
Nadzór i kontrola zarządzania gruntami
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania,
Kasprowicza 29, 31-523 Kraków

AGATA MIŚ
pokój nr 222
telefon: 12 616 9878

 

Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa,
Kasprowicza 29, 31-523 Kraków
JANUSZ BUBAK
pokój nr. 107
telefon: 12 616 9827

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr. 14 poz. 67 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) – ustawa określa zasady gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, natomiast nie reguluje spraw związanych z rejestrem. 

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
2
Symbol rejestru
6844
Nazwa
Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Kasprowicza 29, 31-523 Kraków

AGATA MIŚ

pokój nr 222,

telefon: 12 616 9878Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa, Kasprowicza 29, 31-523 Kraków

JANUSZ BUBAK

pokój nr 107,

telefon: 12 616 9827

 

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr. 14 poz. 67 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) – ustawa określa zasady gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, natomiast nie reguluje spraw związanych z rejestrem.

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

 

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych

 
Widok rejestru z metką
L.p.
3
Symbol rejestru
6841
Nazwa
Oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Zbywania Nieruchomości na Rzecz Osób Fizycznych i Prawnych, Kasprowicza 29, 31-523 Kraków
MARTA BARCZYK
pok. nr 208
telefon: 12 616 9861

Referat Ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Kasprowicza 29, 31-523 Kraków
AGATA MIŚ
pokój nr. 222
telefon: 12 616 9878

Referat Zbywania Lokali, Kasprowicza 29, 31-523 Kraków
JOANNA SYMOŁON

pokój nr. 212

telefon: 12 616 9862

Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa, Kasprowicza 29, 31-523 Kraków
JANUSZ BUBAK
pokój nr. 107
telefon: 12 616 9827

Referat Przetargów i Zamian, Kasprowicza 29, 31-523 Kraków
MAGDALENA SZCZEPAŃSKA
pokój nr. 416
telefon: 12 616 9807

Referat Współwłasności, Zasiedzeń, Rozwiązywania Umów Użytkowania Wieczystego i Roszczeń Osób Prawnych, Kasprowicza 29, 31-523 Kraków
MAŁGORZATA MAŁEK-WĄTOR
pokój nr. 114
telefon: 12 616 9839

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr. 14 poz. 67 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) – ustawa określa zasady gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, natomiast nie reguluje spraw związanych z rejestrem.

Uwagi
pokaż pokaż

 

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych

 

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
4
Symbol rejestru
6843
Nazwa
Opłaty za użytkowanie wieczyste
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Opłat dot. Nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków, Kasprowicza 29, 31-523 Kraków
AGATA ZAGÓRSKA
pokój nr 317
telefon: 12 616 9900

 

Referat Opłat dot. Nieruchomości Skarbu Państwa, ul. Mogilska 65, 31-523 Kraków, IV piętro

MACIEJ PABISZ

telefon: 12 616 9911

 

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr. 14 poz. 67 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) – ustawa określa zasady gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, natomiast nie reguluje spraw związanych z rejestrem.

Uwagi
pokaż pokaż

 

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
5
Symbol rejestru
3136
Nazwa
Opłaty za zarząd gruntami i za ich użytkowanie
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Opłat dot. Nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków, Kasprowicza 29, 31-523 Kraków

AGATA ZAGÓRSKA

pokój nr. 317

telefon: 12 616 9900

 

Referat Opłat dot. Nieruchomości Skarbu Państwa, ul. Mogilska 65, 31-523 Kraków, IV piętro

MACIEJ PABISZ

telefon: 12 616 9911

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr. 14 poz. 67 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) – ustawa określa zasady gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, natomiast nie reguluje spraw związanych z rejestrem.

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych

 
Widok rejestru z metką
L.p.
6
Symbol rejestru
6822
Nazwa
Przejmowanie nieruchomości na rzecz gminy
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Nabywania Nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kraków, Kasprowicza 29, 31-523 Kraków
ZOFIA KALISZ
pok. nr 417
telefon: 12 616 9884

 

 

wydanie i przejęcie nieruchomości

 

Referat Udostępniania Nieruchomości pod Infrastrukturę Techniczną oraz Wykonywania Uprawnień Właścicielskich, ul. Kasprowicza 29

MICHAŁ BACHOWSKI

pok. nr 3

telefon: 12 616 9813

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr. 14 poz. 67 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) – ustawa określa zasady gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, natomiast nie reguluje spraw związanych z rejestrem.

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

 

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych

 

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
7
Symbol rejestru
6845
Nazwa
Przekazywanie nieruchomości do korzystania, w tym w dzierżawę lub najem
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Dzierżaw, Użyczeń i Służebności, KASPROWICZA 29, 31-523 Kraków

MARIA CHARZEWSKA
pokój nr 311
telefon: 12 616 9890

Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa, Kasprowicza 29, 31-523 Kraków

JANUSZ BUBAK
pokój nr. 107

telefon: 12 616 9827

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr. 14 poz. 67 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) – ustawa określa zasady gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, natomiast nie reguluje spraw związanych z rejestrem.

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

 

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych

 

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
8
Symbol rejestru
6826
Nazwa
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Opłat dot. Nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków, Kasprowicza 29, 31-523 Kraków

AGATA ZAGÓRSKA

pokój nr 317

telefon: 12 616 9900

 

Referat Opłat dot. Nieruchomości Skarbu Państwa, ul. Mogilska 65, 31-523 Kraków, IV piętro

MACIEJ PABISZ

telefon: 12 616 9911

 

 

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr. 14 poz. 67 z późn. zm.).

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż
  1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust.1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.).
  2. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w przpisach o ochronie danych osobowych osobowych.
 
Widok rejestru z metką
L.p.
9
Symbol rejestru
6842
Nazwa
Rozwiązywanie i wygaszanie umów użytkowania wieczystego
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa, Kasprowicza 29, 31-523 Kraków
JANUSZ BUBAK
pokój nr 107
telefon: 12 616 9827

 

Referat Współwłasności, Zasiedzeń, Rozwiązywania Umów Użytkowania Wieczystego i Roszczeń Osób Prawnych, Kasprowicza 29, 31-523 Kraków
MAŁGORZATA MAŁEK-WĄTOR
pokój nr. 114
telefon: 12 616 9839

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr. 14 poz. 67 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) – ustawa określa zasady gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, natomiast nie reguluje spraw związanych z rejestrem.

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

 

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
10
Symbol rejestru
6847
Nazwa
Służebności gruntowe
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Dzierżaw, Użyczeń i Służebności, Kasprowicza 29, 31-523 Kraków
MARIA CHARZEWSKA
pokój nr 311
telefon: 12 616 9890

 

Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa, Kasprowicza 29, 31-523 Kraków
JANUSZ BUBAK
pokój nr 107
telefon: 12 616 9827

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr. 14 poz. 67 z późn. zm.).

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

 

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
11
Symbol rejestru
6840
Nazwa
Sprzedaż nieruchomości
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Zbywania Nieruchomości na Rzecz Osób Fizycznych i Prawnych, Kasprowicza 29, 31-523 Kraków
MARTA BARCZYK
pokój nr 208
telefon: 12 616 9861

 

Referat Ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Kasprowicza 29, 31-523 Kraków
AGATA MIŚ
pokój nr. 222
telefon: 12 616 9878

 

Referat Przetargów i Zamian, Kasprowicza 29, 31-523 Kraków
MAGDALENA SZCZEPAŃSKA
pokój nr. 416
telefon: 12 616 9807

 

Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa, Kasprowicza 29, 31-523 Kraków
JANUSZ BUBAK
pokój nr. 107
telefon: 12 616 9827

 

zamiany nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków:

 

Referatu Nabywania Nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kraków, Kasprowicza 29, 31-523 Kraków

ZOFIA KALISZ

pokój nr 417

telefon: 12 616 9884

 

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr. 14 poz. 67 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) – ustawa określa zasady gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, natomiast nie reguluje spraw związanych z rejestrem.

Uwagi
pokaż pokaż

 

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych

 

 

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
12
Symbol rejestru
6850
Nazwa
Użyczanie nieruchomości
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Dzierżaw, Użyczeń i Służebności, Kasprowicza 29, 31-523 Kraków
MARIA CHARZEWSKA
pokój nr 311
telefon: 12 616 9890

Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa, Kasprowicza 29, 31-523 Kraków
JANUSZ BUBAK
pokój nr 107
telefon: 12 616 9827

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr. 14 poz. 67 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) – ustawa określa zasady gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, natomiast nie reguluje spraw związanych z rejestrem.

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

 

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
13
Symbol rejestru
6821
Nazwa
Wykonywanie, ograniczanie, pozbawianie praw do nieruchomości oraz zwrot nieruchomości
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

 

Wywłaszczanie nieruchomości, zwrot wywłaszczonych nieruchomości:

 

Referat Wywłaszczeń i Odszkodowań, Kasprowicza 29, 31-523 KRAKÓW

URSZULA KRÓL

pokój nr 301

telefon: 12 616 9894

 

Referat Zwrotu Wywłaszczonych Nieruchomości, Kasprowicza 29, 31-523 KRAKÓW

SZYMON STOŻEK

pokój nr 407

telefon: 12 616 9856

 

Referat Odszkodowań Związanych z Realizacją Inwestycji Drogowych,

ANNA WIELEMBOREK

pokój nr 306,

telefon: 12 616 9850

 

 

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr. 14 poz. 67 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) – ustawa określa zasady gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, natomiast nie reguluje spraw związanych z rejestrem.

Uwagi
pokaż pokaż

 

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
14
Symbol rejestru
7125
Nazwa
Wykup mieszkań i lokali przez najemców
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa, Kasprowicza 29, 31-523 Kraków

JANUSZ BUBAK 

pokój nr 107
telefon: 12 616 9827

 

Referat Zbywania Lokali, Kasprowicza 29 31-523 Kraków

JOANNA SYMOŁON

pokój nr 212
telefon: 12 616 9862

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr. 14 poz. 67 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) – ustawa określa zasady gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, natomiast nie reguluje spraw związanych z rejestrem.

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

 

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych

 

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
15
Symbol rejestru
6853
Nazwa
Zezwolenie na zakładanie, przeprowadzanie i wykonanie na nieruchomościach urządzeń technicznych
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Wywłaszczeń i Odszkodowań, Kasprowicza 29 31-523 Kraków
URSZULA KRÓL
pokój nr 301
telefon: 12 616 9894

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr. 14 poz. 67 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) – ustawa określa zasady gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, natomiast nie reguluje spraw związanych z rejestrem.

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

 

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
16
Symbol rejestru
6824
Nazwa
Zniesienie współwłasności nieruchomości
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Współwłasności, Zasiedzeń, Rozwiązywania Umów Użytkowania Wieczystego i Roszczeń Osób Prawnych, Kasprowicza 29 31-523 Kraków
MAŁGORZATA MAŁEK-WĄTOR
pokój nr 114
telefon: 12 616 9839


Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa, Kasprowicza 29 31-523 Kraków
JANUSZ BUBAK
pokój nr 107
telefon: 12 616 9827

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr. 14 poz. 67 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) – ustawa określa zasady gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, natomiast nie reguluje spraw związanych z rejestrem.

Uwagi
pokaż pokaż

 

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych

 

 

 

 
Widok rejestru z metką

Dziennik zmian dokumentu

Pokaż metkę