Wykaz rejestrów wydziału: NW

L.p.
1
Symbol rejestru
8024
Nazwa
Analizowanie i ocenianie działalności zoz
Sposób udostępniania

na wniosek; telefonicznie pod nr tel  12 616-91-14

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat ds. Nadzoru nad SPZOZ, Biuro Nadzoru Właścicielskiego, ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków. AGNIESZKA MULLER II piętro, pok 212 tel. 12 616-91-14, fax 12 616-58-89

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Dz. U. Nr 27, poz. 140). Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1510).

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
2
Symbol rejestru
8023
Nazwa
Nadzór nad placówkami służby zdrowia
Sposób udostępniania

na wniosek; telefonicznie pod nr tel 12 616 94 91, 12 616 94 94, 12 616 94 93, 12 616 91 14

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat ds. Nadzoru nad SPZOZ Biuro Nadzoru Właścicielskiego, ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków GRAŻYNA JĘDRZEJEWSKA II p., pok. 212 telefon: 12 616- 94-94, fax 12 616-58-89, JUSTYNA HALBERDA-WILK II p., pok. 212 telefon: 12 616-94-91; fax 12 616-58-89; ANETA GRUDNIK II p., pok. 212, telefon: 12 616-94-93 , fax 12 616-58-89, AGNIESZKA MULLER II p., pok. 212 telefon: 12 616- 91-14, fax 12 616-58-89.

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Dz. U. Nr 27, poz. 140). Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.).

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
3
Symbol rejestru
0231
Nazwa
Przystępowanie do spółek i fundacji
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Ds. Nadzoru nad Spółkami i Fundacjami, Biuro Nadzoru Właścicielskiego, ul. Jana Kasprowicza 29, 31-523 Kraków:

ARTUR POCIELEJ pok. 205A, tel. 12 616-98-24, fax 12 616-58-89;

MARTA NOWAK-JANAWA pok. 409, tel. 12 616-98-29, fax 12 616-58-89;

AGNIESZKA KOŚCIÓŁEK pok. 409, tel. 12 616-99-19, fax 12 616-58-89;

ADRIAN LENARD pok. 409, tel. 12 616-99-42, fax 12 616-58-89;

ul. Mogilska 65 - MAGDALENA MIANOWSKA, tel. 12 616-98-28, fax 12 616-58-89; 

ul. Mogilska 65 - JOANNA WARMIŃSKA, tel. 12 616-99-58, fax 12 616-58-89.

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712). Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr. 14 poz. 67)

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

 

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych

 
Widok rejestru z metką
L.p.
4
Symbol rejestru
8021
Nazwa
Rady Społeczne ZOZ
Sposób udostępniania

na wniosek, telefonicznie pod nr tel 12 616 94 94, 12 616  94 91, 12 616 91 14, 12 616 94 93

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat ds. Nadzoru nad SPZOZ, Biuro Nadzoru Właścicielskiego ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków. GRAŻYNA JĘDRZEJEWSKA II p., pok. 212 telefon: 12 616- 94-94, fax 12 616-58-89 JUSTYNA HALBERDA-WILK II p., pok. 212 telefon: 12 616-94-91; fax 12 616-58-89; ANETA GRUDNIK II p., pok 212, telefon: 12 616-94-93 , fax 12 616-58-89, AGNIESZKA MULLER II p., pok. 212 telefon: 12 616- 91-14, fax 12 616-58-89

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Dz. U. Nr 27, poz. 140). Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.).

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
5
Symbol rejestru
0232
Nazwa
Realizacja nadzoru właścicielskiego
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Ds. Nadzoru nad Spółkami i Fundacjami, ul. Jana Kasprowicza 29, 31-523 Kraków

AGNIESZKA KOŚCIÓŁEK pok. nr 409, tel. 12 616-99-19, fax 12 616-58-89;

ADRIAN LENARD pok. nr 409, tel. 12 616-99-42, fax 12 616-58-89;

MARTA NOWAK-JANAWA pok. 409, tel. 12 616-98-29, fax 12 616-58-89;

ARTUR POCIELEJ pok. 205A, tel. 12 616-98-24, fax 12 616-58-89;

ul. Mogilska 65 - MAGDALENA MIANOWSKA, tel. 12 616-98-28, fax 12 616-58-89;

ul. Mogilska 65 - EDYTA SKÓRA, tel. 12 616-99-74, fax 12 616-58-89;

ul. Mogilska 65 - JOANNA WARMIŃSKA, tel. 12 616-99-58, fax 12 616-58-89

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712). Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz. 67)

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych

 
Widok rejestru z metką
L.p.
6
Symbol rejestru
8020
Nazwa
Stan Prawny i Własnościowy ZOZ
Sposób udostępniania

na wniosek, telefonicznie pod nr tel 12 616 94 91, 12 616 94 94, 12 616 94 93, 12 616 91 14

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat ds. Nadzoru nad SPZOZ, Biuro Nadzoru Właścicielskiego, ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków GRAŻYNA JĘDRZEJEWSKA II p., pok. 212 telefon: 12 616- 94-94, fax 12 616-58-89, JUSTYNA HALBERDA-WILK II p., pok. 212 telefon: 12 616-94-91; fax 12 616-58-89; ANETA GRUDNIK II p., pok 212, telefon: 12 616-94-93 , fax 12 616-58-89, AGNIESZKA MULLER II p., pok. 212 telefon: 12 616- 91-14, fax 12 616-58-89.

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Dz. U. Nr 27, poz. 140). Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.).

 

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
7
Symbol rejestru
8011
Nazwa
Udział w programach i projektach zewnętrznych w zakresie Ochrony zdrowia
Sposób udostępniania

na wniosek, telefonicznie pod nr tel 12 616-94-94, 12 616-94-91

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat ds. Nadzoru nad SPZOZ, Biuro Nadzoru Właścicielskiego, ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków; GRAŻYNA JĘDRZEJEWSKA II p., pok. 212 telefon: 12 616- 94-94, fax 12 616-58-89, JUSTYNA HALBERDA-WILK II p., pok. 212 telefon: 12 616-94-91, fax 12 616-58-89 

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Dz. U. Nr 27, poz. 140). Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.).

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką

Dziennik zmian dokumentu

Pokaż metkę