Wykaz rejestrów wydziału: NW

L.p.
1
Symbol rejestru
8024
Nazwa
Analizowanie i ocenianie działalności zoz
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat ds. Nadzoru nad SPZOZ, Biuro Nadzoru Właścicielskiego, ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków. AGNIESZKA MULLER II piętro, pok 212 tel. 12 616-91-14, fax 12 616-58-89

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Dz. U. Nr 27, poz. 140). Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1510).

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
2
Symbol rejestru
8023
Nazwa
Nadzór nad placówkami służby zdrowia
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat ds. Nadzoru nad SPZOZ Biuro Nadzoru Właścicielskiego, ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków

GRAŻYNA JĘDRZEJEWSKA II p., pok. 212 telefon: 12 616- 94-94, fax 12 616-58-89, 

JUSTYNA HALBERDA-WILK II p., pok. 212 telefon: 12 616-94-91; fax 12 616-58-89; 

ANETA GRUDNIK II p., pok. 212, telefon: 12 616-94-93 , fax 12 616-58-89,

AGNIESZKA MULLER II p., pok. 212 telefon: 12 616- 91-14, fax 12 616-58-89,

MAŁGORZATA KOBYLAŃSKA II P., pok.212 telefon: 12 616-58-97, fax 12 616-58-89.

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Dz. U. Nr 27, poz. 140). Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.).

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
3
Symbol rejestru
0231
Nazwa
Przystępowanie do spółek i fundacji
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Ds. Nadzoru nad Spółkami i Fundacjami, Biuro Nadzoru Właścicielskiego, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków:

ARTUR POCIELEJ pok. 208, tel. 12 616-98-24, fax 12 616-58-89;

MARTA NOWAK-JANAWA pok. 209, tel. 12 616-98-29, fax 12 616-58-89;

AGNIESZKA KOŚCIÓŁEK pok. 209, tel. 12 616-99-19, fax 12 616-58-89;

ADRIAN LENARD pok. 209, tel. 12 616-99-42, fax 12 616-58-89;

MAGDALENA MIANOWSKA pok. 210, tel. 12 616-98-28, fax 12 616-58-89; 

 

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712). Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr. 14 poz. 67)

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

 

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych

 
Widok rejestru z metką
L.p.
4
Symbol rejestru
8021
Nazwa
Rady Społeczne ZOZ
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat ds. Nadzoru nad SPZOZ, Biuro Nadzoru Właścicielskiego ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków:

GRAŻYNA JĘDRZEJEWSKA II p., pok. 212 telefon: 12 616- 94-94, fax 12 616-58-89;

JUSTYNA HALBERDA-WILK II p., pok. 212 telefon: 12 616-94-91; fax 12 616-58-89; 

ANETA GRUDNIK II p., pok 212, telefon: 12 616-94-93 , fax 12 616-58-89;

AGNIESZKA MULLER II p., pok. 212 telefon: 12 616- 91-14, fax 12 616-58-89;

MAŁGORZATA KOBYLAŃSKA II P., po.k 212 telegon: 12 616-58-97, fax 12 616-58-89.

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Dz. U. Nr 27, poz. 140). Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.).

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
5
Symbol rejestru
0232
Nazwa
Realizacja nadzoru właścicielskiego
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Ds. Nadzoru nad Spółkami i Fundacjami, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków

AGNIESZKA KOŚCIÓŁEK pok. nr 209, tel. 12 616-99-19, fax 12 616-58-89;

ADRIAN LENARD pok. nr 209, tel. 12 616-99-42, fax 12 616-58-89;

MARTA NOWAK-JANAWA pok. 209, tel. 12 616-98-29, fax 12 616-58-89;

ARTUR POCIELEJ pok. 208, tel. 12 616-98-24, fax 12 616-58-89;

MAGDALENA MIANOWSKA pok. 210, tel. 12 616-98-28, fax 12 616-58-89;

EDYTA SKÓRA pok. 211, tel. 12 616-99-74, fax 12 616-58-89;


 

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712). Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz. 67)

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych

 
Widok rejestru z metką
L.p.
6
Symbol rejestru
8020
Nazwa
Stan Prawny i Własnościowy ZOZ
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat ds. Nadzoru nad SPZOZ, Biuro Nadzoru Właścicielskiego, ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków:

GRAŻYNA JĘDRZEJEWSKA II p., pok. 212 telefon: 12 616- 94-94, fax 12 616-58-89;

 JUSTYNA HALBERDA-WILK II p., pok. 212 telefon: 12 616-94-91; fax 12 616-58-89; 

ANETA GRUDNIK II p., pok 212, telefon: 12 616-94-93 , fax 12 616-58-89;

AGNIESZKA MULLER II p., pok. 212 telefon: 12 616- 91-14, fax 12 616-58-89.

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Dz. U. Nr 27, poz. 140). Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.).

 

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
7
Symbol rejestru
8011
Nazwa
Udział w programach i projektach zewnętrznych w zakresie Ochrony zdrowia
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat ds. Nadzoru nad SPZOZ, Biuro Nadzoru Właścicielskiego, ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków:

GRAŻYNA JĘDRZEJEWSKA II p., pok. 212 telefon: 12 616- 94-94, fax 12 616-58-89;

JUSTYNA HALBERDA-WILK II p., pok. 212 telefon: 12 616-94-91, fax 12 616-58-89.

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Dz. U. Nr 27, poz. 140). Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.).

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
8
Symbol rejestru
8031
Nazwa
WSPÓŁDZIAŁANIE Z RÓŻNYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI ZAJMUJĄCYMI SIĘ PROMOCJĄ ZDROWIA I EDUKACJĄ ZDROWOTNĄ
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat ds. Nadzoru nad SPZOZ Biuro Nadzoru Właścicielskiego, ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków

GRAŻYNA JĘDRZEJEWSKA II p., pok. 212 telefon: 12 616- 94-94, fax 12 616-58-89, 

JUSTYNA HALBERDA-WILK II p., pok. 212 telefon: 12 616-94-91; fax 12 616-58-89; 

ANETA GRUDNIK II p., pok. 212, telefon: 12 616-94-93 , fax 12 616-58-89,

AGNIESZKA MULLER II p., pok. 212 telefon: 12 616- 91-14, fax 12 616-58-89,

MAŁGORZATA KOBYLAŃSKA II P., pok.212 telefon: 12 616-58-97, fax 12 616-58-89. Referat Ds. Nadzoru nad Spzoz, Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Dz. U. Nr 27, poz. 140). Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.).

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką

Dziennik zmian dokumentu

Pokaż metkę