Wykaz rejestrów wydziału: WT

L.p.
1
Symbol rejestru
7334
Nazwa
Ewidencja miejsc noclegowych - Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków
Sposób udostępniania

Na wniosek - OR-02

 

Referat/oddział
pokaż pokaż

WYDZIAŁ DS. TURYSTYKI

Referat Gospodarki Turystycznej 
pl. Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków
pokój nr. 23
email: kon@um.krakow.pl
telefon: 12 616 1730, 12 616 6070

fax: 12 616 6056

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Art. 35 ust. 1 pkt 2, art. 38 ust. 2 i 3, art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz pilotów wycieczek i przewodników turystycznych tekst jednolity (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 238, z 2020 r. poz. 374, 568).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2166).

 

Zarządzenie nr 668/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału ds. Turystyki.

Procedury
 
Widok rejestru z metką

Dziennik zmian dokumentu

Pokaż metkę