Wykaz rejestrów wydziału: EK

L.p.
1
Symbol rejestru
4470
Nazwa
Awans zawodowy nauczycieli
Sposób udostępniania

na wniosek (pisemnie)

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Szkół Ogólnokształcących, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków

IWONA ŻURKOWSKA pokój nr 605 B, telefon: 12 616 5189

 

Referat Szkolnictwa Technicznego, Specjalnego i Placówek, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków

MAGDALENA DUDEK pokój nr 608, telefon: 12 616 5249

Podstawa prawna
pokaż pokaż

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 26 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 z późn. zm.).

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. , Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140).

 

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
2
Symbol rejestru
4423
Nazwa
Nadawanie i cofanie uprawnień szkoły publicznej dla szkół niepublicznych
Sposób udostępniania

na wniosek (telefonicznie, pisemnie, e-mail, IDZ, osobiście)

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Szkół i Placówek Niesamorządowych, Stachowicza 18, 30-103 Kraków

SYLWIA LURKA ul. Stachowicza 18,
30-103 Kraków, pokój nr 612, telefon: 12 616 5240

Podstawa prawna
pokaż pokaż

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.),

2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej , jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
3
Symbol rejestru
152
Nazwa
Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli – w zakresie edukacji
Sposób udostępniania

na wniosek (e-mail)

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Orgaqnizacyjny, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków

BARBARA MIREK-MIKUŁA ul.Stachowicza 18,
30-103 Kraków, pokój nr 601, telefon: 12 616 5210

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730),

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506),

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511).

 

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
4
Symbol rejestru
4430
Nazwa
Prowadzenie ewidencji szkół niepublicznych
Sposób udostępniania

na wniosek (telefonicznie, pisemnie, e-mail, IDZ, osobiście)

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Szkół i Placówek Niesamorządowych, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków

SYLWIA LURKA ul. Stachowicza 18,
30-103 Kraków, pokój nr. 612, telefon: 12 616 5240

Podstawa prawna
pokaż pokaż

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.),

2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej , jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
5
Symbol rejestru
1511
Nazwa
Skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości – w zakresie edukacji
Sposób udostępniania

na wniosek (telefonicznie, e-mail)

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Organizacyjny, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków

BARBARA MIREK-MIKUŁA ul. Stachowicza 18,
30-103 Kraków, pokój nr 601, telefon: 12 616 5210

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730),

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506),

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511)

 

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
6
Symbol rejestru
1510
Nazwa
Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe) – w zakresie edukacji
Sposób udostępniania

na wniosek (telefonicznie, e-mail)

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Organizacyjny, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków

BARBARA MIREK-MIKUŁA ul. Stachowicza 18,
30-103 Kraków, pokój nr 601, telefon: 12 616 5210

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730),

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506),

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511)

 

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
7
Symbol rejestru
4422
Nazwa
Uzyskiwanie zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej
Sposób udostępniania

na wniosek (telefonicznie, pisemnie, e-mail, IDZ, osobiście)

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Szkół i Placówek Niesamorządowych, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków

SYLWIA LURKA, ul. Stachowicza 18,
30-103 Kraków, pokój nr. 612, telefon: 12 616 5240

Podstawa prawna
pokaż pokaż

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.),

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej (Dz. U. 2017 r. poz. 1625)

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej , jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

 

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 

 

 
Widok rejestru z metką

Dziennik zmian dokumentu

Pokaż metkę