Wykaz rejestrów wydziału: EW

L.p.
1
Symbol rejestru
3161
Nazwa
Egzekucja administracyjna prowadzona przez inne organy egzekucyjne
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat ds. Zbiegów Egzekucji, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków.

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.).

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 850).

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (Dz. U poz. 1804 z późn.zm.).

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (tekst jedn.Dz. U. z 2017 r. poz. 1483).

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

 

Przepisy o ochronie danych osobowych oraz RODO.

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu: wszelkie dane wynikające z postępowania podatkowego są objęte tajemnicą skarbową – art. 293 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.).

 

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych oraz RODO.

 

Do wglądu wyłącznie stronom postępowania oraz organom żądającym informacji o osobie na podstawie pisemnego, umotywowanego wniosku w związku z toczącym się przed tym organem postępowaniem (Sąd, Prokuratura, Policja).

Dane statystyczne udostępniane na wniosek.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
2
Symbol rejestru
3160
Nazwa
Egzekucja administracyjna prowadzona przez podmiot
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat ds. Kontroli Postępowań i Egzekucji Obowiązków Niepieniężnych, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków

Referat ds. Egzekucji Administracyjnej dla Dzielnic od I do X, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków

Referat ds. Egzekucji Administracyjnej dla Dzielnic od XI do XVIII, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków

Referat ds. Zbiegów Egzekucji, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.).

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 850).

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (Dz. U poz. 1804 z późn.zm.).

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1483).

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

 

Przepisy o ochronie danych osobowych oraz RODO.

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu: wszelkie dane wynikające z postępowania podatkowego są objęte tajemnicą skarbową – art. 293 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.).

 

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych oraz RODO.


Dane statystyczne udostępniane na wniosek.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
3
Symbol rejestru
7350
Nazwa
Programy pomocy publicznej przedsiębiorcom
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Stanowiska ds. Pomocy Publicznej

Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.poz.708).

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
4
Symbol rejestru
7352
Nazwa
Sprawozdawczość w zakresie udzielonej przedsiębiorcom pomocy publicznej
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Stanowiska ds. Pomocy Publicznej

Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 708).

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1871).

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy (Dz. U. z 2017 r. poz. 120).

 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

 

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 z późn.zm.)

 
Widok rejestru z metką
L.p.
5
Symbol rejestru
7351
Nazwa
Udzielanie pomocy publicznej przedsiębiorcom
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Stanowiska ds. Pomocy Publicznej, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków

Referat Ds. Kontroli Postępowań I Egzekucji Obowiązków Niepieniężnych, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków

Referat Windykacji Należności Cywilnoprawnych, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 708).

 

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr XCVIII/2557/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

 

Przepisy o ochronie danych osobowych oraz RODO.

 

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu: z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Ochronie nie podlegają informacje powszechnie dostępne tj. wskazanie podmiotu ubiegającego się o pomoc, beneficjent pomocy, informacje o wielkości i formie udzielonej mu pomocy oraz o jej przeznaczeniu i podstawie prawnej.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
6
Symbol rejestru
3162
Nazwa
Windykacja należności
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Windykacji Należności Cywilnoprawnych, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Uchwała Nr XCVIII/2557/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

 

Przepisy o ochronie danych osobowych oraz RODO.

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.
Dane statystyczne udostępniane na wniosek.

 
Widok rejestru z metką

Dziennik zmian dokumentu

Pokaż metkę