Wykaz rejestrów wydziału: SC

L.p.
1
Symbol rejestru
5351
Nazwa
Rejestracja stanu cywilnego
Sposób udostępniania

BIP MK - dane statystyczne, na wniosek.

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Organizacyjny, Lubelska 27, 30-003 Kraków

Referat Rejestracji Bieżącej, Lubelska 27, 30-003 Kraków

Referat Transkrypcji Zagranicznych Aktów Stanu Cywilnego, Lubelska 27, 30-003 Kraków

Referat Archiwum Usc dla Dzielnic od I do XIII, Lubelska 27, 30-003 Kraków

Referat Usc dla Dzielnic od XIV do XVIII, os. Zgody 2, 31-949 Kraków

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2224 ze zm.)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140)

Uwagi
pokaż pokaż

W Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa publikowane są dane statystyczne. Inne informacje można uzyskać na wniosek. 

Dane są udostępniane w sposób określony w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018. poz. 2224 ze zm.). 

Ponadto ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką

Dziennik zmian dokumentu

Pokaż metkę