Wykaz rejestrów wydziału: BR

L.p.
1
Symbol rejestru
0041
Nazwa
Kluby radnych gminy
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Obsługi Sesji i Komisji Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, e-mail: br.umk@um.krakow.pl, pokój 201, tel. 12-616-1400, 12-616-1401.

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - Dz.U. 2016 nr 0 poz. 446.

Uchwała nr CXXI/1934/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Krakowa.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
2
Symbol rejestru
0043
Nazwa
Oświadczenia majątkowe radnych gminy lub o członkach ich rodzin
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Legislacyjny,
Plac Wszystkich Świętych 3-4,
31-004 Kraków,
e-mail: br.umk@um.krakow.pl,
pokój 153, tel.: 12-616-1590,
pokój 154, tel. 12-616-1354.

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz/.446).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
3
Symbol rejestru
0012
Nazwa
Posiedzenia komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady gminy.
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Obsługi Sesji i Komisji Rady Miasta Krakowa,

Plac Wszystkich Świętych 3-4,

31-004 Kraków,

e-mail: br.umk@um.krakow.pl,

pok. 201,

tel. 12-616-1400.

 

Komisja Główna,

Komisja Rewizyjna,

pok. 254,

tel. 12-616-1190.

 

Komisja Budżetowa,

Komisja Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych,

Komisja Dialogu Obywatelskiego,

pok. 252,

tel. 12-616-1731.

 

Komisja Infrastruktury,

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska,

Komisja Dyscyplinarna,

Zespół Opiniujący ds. Wyboru Ławników,

pok. 254,

tel. 12-616-1451.

 

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego,

Komisja Sportu i Kultury Fizycznej,

Komisja Promocji i Turystyki,

pok. 252,

tel. 12-616-1353.

 

Komisja Edukacji,

Komisja Praworządności,

Komisja Ekologii i Ochrony Powietrza,

pok. 255,

tel. 12-616-1452.

 

Komisja Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowa,

Komisja Kultury i Ochrony Zabytków,

Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa,

pok. 255,

tel. 12-616-1452.

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - Dz.U. 2016 nr 0 poz. 446.

Uchwała nr CXXI/1934/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Krakowa.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Uwagi
pokaż pokaż

Rejestr zawiera pod teczkę - protokoły, zawiadomienia.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
4
Symbol rejestru
0006
Nazwa
Projekty uchwał rady gminy
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Obsługi Sesji i Komisji Rady Miasta Krakowa,
Plac Wszystkich Świętych 3-4,
31-004 Kraków,
e-mail: br.umk@um.krakow.pl,


pokój 201,
tel. 12-616-1401
tel. 12-616-1400

pokój 251,
tel. 12-616-1471

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - Dz.U. 2016 nr 0 poz. 446.

Uchwała nr CXXI/1934/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Krakowa.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
5
Symbol rejestru
0002
Nazwa
Sesje rady gminy
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Obsługi Sesji i Komisji Rady Miasta Krakowa,
Plac Wszystkich Świętych 3-4,
31-004 Kraków,
e-mail: br.umk@um.krakow.pl


pokój 201,
tel. 12-616-1401
tel. 12-616-1400

pokój 251,
tel. 12-616-1471
tel. 12-616-1784

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - Dz.U. 2016 nr 0 poz. 446.

Uchwała nr CXXI/1934/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Krakowa.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
6
Symbol rejestru
0042
Nazwa
Sprawy osobowe radnych gminy
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Organizacyjny Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, e-mail: br.umk@um.krakow.pl, pokój 341 tel.: 12-616-1734,

Referat Legislacyjny Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, e-mail: br.umk@um.krakow.pl, pokój 153 tel.: 12-616-1590.

Podstawa prawna
pokaż pokaż

 

Zarządzenie Nr 667/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25.03.2015 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
7
Symbol rejestru
0014
Nazwa
Uchwały komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady gminy.
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Obsługi Sesji i Komisji Rady Miasta Krakowa,

Plac Wszystkich Świętych 3-4,

31-004 Kraków,

e-mail: br.umk@um.krakow.pl,

pok. 201,

tel. 12-616-1400.

 

Komisja Główna,

Komisja Rewizyjna,

pok. 254,

tel. 12-616-1190.

 

Komisja Budżetowa,

Komisja Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych,

Komisja Dialogu Obywatelskiego,

pok. 252,

tel. 12-616-1731.

 

Komisja Infrastruktury,

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska,

Komisja Dyscyplinarna,

Zespół Opiniujący ds. Wyboru Ławników,

pok. 254,

tel. 12-616-1451.

 

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego,

Komisja Sportu i Kultury Fizycznej,

Komisja Promocji i Turystyki,

pok. 252,

tel. 12-616-1353.

 

Komisja Edukacji,

Komisja Praworządności,

Komisja Ekologii i Ochrony Powietrza,

pok. 255,

tel. 12-616-1452.

 

Komisja Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowa,

Komisja Kultury i Ochrony Zabytków,

Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa,

pok. 255,

tel. 12-616-1452.

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - Dz.U. 2016 nr 0 poz. 446.

Uchwała nr CXXI/1934/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Krakowa.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Uwagi
pokaż pokaż

Rejestr zawiera dwie podteczki - wnioski i opinie.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
8
Symbol rejestru
0007
Nazwa
Uchwały rady gminy
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Obsługi Sesji i Komisji Rady Miasta Krakowa,

Plac Wszystkich Świętych 3-4,

31-004 Kraków,

e-mail: br.umk@um.krakow.pl,

pokój 201,

tel. 12-616-1401,

tel. 12-616-1400,

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - Dz.U. 2016 nr 0 poz. 446.

Uchwała nr CXXI/1934/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Krakowa.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
9
Symbol rejestru
0542
Nazwa
Udział w obcych wydarzeniach promocyjnych
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Organizacyjny,

Plac Wszystkich Świętych 3-4,

31-004 Kraków,

e-mail: br.umk@um.krakow.pl,

pokój 153,

tel.: 12-616-1331.

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Zarządzenie Nr 667/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25.03.2015 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
10
Symbol rejestru
3233
Nazwa
Wypłaty diet radnym
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Organizacyjny,

Plac Wszystkich Świętych 3-4,

31-004 Kraków,

e-mail: br.umk@um.krakow.pl,

pokój 341,

tel.: 12-616- 1734.

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Uchwała Nr XXIII/223/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 września 2003 r. w sprawie zasad na podstawie których przysługują Radnym Miasta Krakowa diety za udział w pracach Rady Miasta Krakowa i jej organów.

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Uwagi
pokaż pokaż

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
11
Symbol rejestru
0710
Nazwa
Zbiór aktów prawa miejscowego
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Obsługi Sesji i Komisji Rady Miasta Krakowa,

Plac Wszystkich Świętych 3-4,

31-004 Kraków,

e-mail: br.umk@um.krakow.pl,

pokój 201,

tel. 12-616-1400,

tel. 12-616-1401.

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - Dz.U. 2016 nr 0 poz. 446.

Uchwała nr CXXI/1934/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Krakowa.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 
Widok rejestru z metką

Dziennik zmian dokumentu

Pokaż metkę