Wykaz rejestrów wydziału: BR

L.p.
1
Symbol rejestru
0710
Nazwa
Zbiór aktów prawa miejscowego
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Obsługi Sesji i Komisji Rady Miasta Krakowa,

Plac Wszystkich Świętych 3-4,

31-004 Kraków,

e-mail: br.umk@um.krakow.pl,

pokój 202,

tel. 12-616-1400,

tel. 12-616-1401.

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.

 
Widok rejestru z metką

Dziennik zmian dokumentu

Pokaż metkę