Wykaz rejestrów wydziału: PD

L.p.
1
Symbol rejestru
3111
Nazwa
Ewidencja podatkowa nieruchomości
Sposób udostępniania

Dane rejestru są objęte tajemnicą skarbową. Ich udostępnianie następuje na pisemny wniosek osób uprawnionych wskazanych w art. 294 § 5 oraz art. 297-299 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat Ds. Wymiaru Podatków od Nieruchomości, Rolnego i Leśnego Osób Fizycznych dla Dzielnic od I do VII, al. Powstania Warszawskiego 10,

31-541 Kraków

Referat Ds. Wymiaru Podatków od Nieruchomości, Rolnego i Leśnego Osób Fizycznych dla Dzielnic od VIII do XIII, ul. Wielicka 28a,

30-552 Kraków

Referat Ds. Wymiaru Podatków od Nieruchomości, Rolnego i Leśnego Osób Fizycznych dla Dzielnic od XIV do XVIII, os. Zgody 2,

31-949 Kraków

Referat Ds. Wymiaru Podatków od Nieruchomości, Rolnego i Leśnego Osób Prawnych , al. Powstania Warszawskiego 10,

31-541 Kraków

 

Podstawa prawna
pokaż pokaż

art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i  opłatach lokalnych.

 
Widok rejestru z metką
L.p.
2
Symbol rejestru
3140
Nazwa
Rejestr zaświadczeń podatkowych
Sposób udostępniania

Dane rejestru są objęte tajemnicą skarbową. Ich udostępnianie następuje na pisemny wniosek osób uprawnionych wskazanych w art. 294 § 5 oraz art. 297-299 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Referat/oddział
pokaż pokaż

Referat ds. Obsługi Podatnika, os. Zgody 2,

Referat Ds. Wymiaru Podatków od Nieruchomości, Rolnego i Leśnego Osób Fizycznych dla Dzielnic od I do VII, al. Powstania Warszawskiego 10,
31-541 Kraków

Referat Ds. Wymiaru Podatków od Nieruchomości, Rolnego i Leśnego Osób Fizycznych dla Dzielnic od VIII do XIII, ul. Wielicka 28a,
30-552 Kraków

Referat Ds. Wymiaru Podatków od Nieruchomości, Rolnego i Leśnego Osób Fizycznych dla Dzielnic od XIV do XVIII, os. Zgody 2,
31-949 Kraków

Referat Ds. Wymiaru Podatków od Nieruchomości, Rolnego i Leśnego Osób Prawnych , al. Powstania Warszawskiego 10,
31-549 Kraków

Referat Ds. Księgowości Należności Publicznoprawnych Osób Fizycznych dla Dzielnic od VIII do XIII , ul. Wielicka 28a,
30-552 Kraków

Referat Ds. Księgowości Należności Publicznoprawnych Osób Fizycznych dla Dzielnic od XIV do XVIII oraz Podatku od Środków Transportowych,
os. Zgody 2, 31-949 Kraków

Referat Kasowy, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków

Referat Ds. Księgowości Opłaty Za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi, ul. Nowohucka 1 31-580 Kraków

 

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.

Procedury
 
Widok rejestru z metką

Dziennik zmian dokumentu

Pokaż metkę