Praktyka zawodowa w UMK

 

Celem praktyki zawodowej jest umożliwienie studentom/uczniom zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności w rzeczywistych warunkach pracy. Praktyka zawodowa stanowi integralną część procesu dydaktyczno-wychowawczego.

 

Aby móc odbyć praktykę zawodowa w Urzędzie Miasta Krakowa należy spełnić poniższe formalności i złożyć niżej wymienione dokumenty: 

 

1. Podanie o możliwość odbycia praktyki do Wydziału Organizacji i Nadzoru, które powinno zawierać następujące informacje:

  • okres praktyki (liczbę tygodni / miesięcy) preferowany okres praktyki (minimum 2 tygodnie) oraz liczba godzin (minimum 20 godzin tygodniowo),
  • miesiąc, w którym praktyka powinna się odbyć / rozpocząć (np. czerwiec) oraz określenie dokładnego czasu rozpoczęcia i zakończenia praktyki,
  • dane teleadresowe,
  • proponowane Wydziały (nie więcej niż 3), w którym Praktykant chciałby odbyć praktykę.

2. Umowa przedłożona przez uczelnię, która powinna spełniać następujące warunki:

  • podpisana umowa (2 egzemplarze) przez uczelnie, bez daty zawarcia,
  • klauzula, że praktyka jest bezpłatna,
  • bez wpisanego Wydziału (ogólnie Urząd Miasta Krakowa, plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków),
  • reprezentant ze strony UMK: przedstawiciel Wydziału Organizacji i Nadzoru.

Oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia NNW.


Wzór podania o praktykę w Urzędzie Miasta Krakowa

 

Przed rozpoczęciem praktyk należy odbyć obowiązkowe szkolenie BHP oraz szkolenie z zakresu Ochrony Danych Osobowych, które odbywają się w każdy poniedziałek o godzinie 8.00 przy ul. Wielopole 17a.

W/w szkolenia można odbyć po uzyskaniu zgody na odbycie praktyki, po otrzymaniu skierowania od pracownika Wydziału Organizacji i Nadzoru.

 

 

WYDZIAŁY UMK PROWADZĄCE PRAKTYKI:

Spis wydziałów UMK: www.bip.krakow.pl -> Urząd Miasta Krakowa -> Struktura UMK

 

KONTAKT

Koordynator praktyk i staży przy UMK

Starszy Inspektor - Magdalena Słowik

plac Wszystkich Świętych 3-4, pok. 232

tel. 012-616-1741

e-mail: magdalena.slowik@um.krakow.pl