Nabór na wolne stanowiska kierownicze w miejskich jednostkach organizacyjnych 

Konkursy na stanowiska dyrektorów samorządowych placówek oświatowych


NABORY TRWAJĄCE


ZAKOŃCZONO PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ


NABORY ZAKOŃCZONE