Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta Krakowa w czasie stanu epidemicznego?

We wszystkich lokalizacjach urzędu od dnia 1 lipca br. przywrócona zostaje bezpośrednia obsługa obywateli w godz. 7.40-15.00, bez konieczności wcześniejszego umawiania wizyt. Znosimy funkcjonowanie specjalnych pojemników wrzutowych na dokumenty i korespondencję, wszystkie dotychczasowe dzienniki podawcze obsługiwane przez urzędników zaczynają normalną obsługę. Jednocześnie przypominamy o nadal obowiązującym stanie epidemii oraz obowiązujących obostrzeniach i zaleceniach sanitarnych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, tj. m.in. w budynkach użyteczności publicznej wszyscy są zobowiązani stosować środki ochrony osobistej (dezynfekcja dłoni, maseczki lub przyłbice, rękawiczki) oraz zachować bezpieczną odległość od innych osób (do 2 m). Ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz wygodę prosimy, aby w pierwszej kolejności korzystać z istniejących sposobów załatwiania spraw drogą elektroniczną lub telefoniczną korzystać z istniejących sposobów załatwiania spraw drogą elektroniczną lub telefoniczną.


 

Załatw sprawę elektronicznieNadal utrzymujemy system obsługi polegający na tym, że wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu Miasta Krakowa można złożyć elektronicznie. Baza usług załatwianych drogą elektroniczną jest ciągle rozszerzana.

Załatw sprawę elektronicznie

 

 

 

 

Bezpośredni kontakt i obsługa mieszkańców odbywa się w godz. 7.40-15.00, w następujących lokalizacjach urzędu i zakresach

Funkcjonowanie Punktów Obsługi Mieszkańca w sklepach wielkopowierzchniowych

 

POMy będą czynne w godz. 10.00-18.00 od poniedziałku do piątku.

 

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców w POM-ach będzie realizował wszystkie sprawy z zakresu rejestracji pojazdów. W POM-ach nie będziemy obsługiwać spraw dotyczących praw jazdy, te sprawy są załatwiane wyłącznie w lokalizacji przy al. Powstania Warszawskiego 10.

W POM-ach nie będą również wydawane dowody rejestracyjne i wtórniki tablic rejestracyjnych oraz tablice na bagażnik dla wniosków złożonych przed zamknięciem POM-ów (do 13.03.2020 r.). Te dokumenty i tablice należy odbierać wyłącznie w lokalizacji:

- al. Powstania Warszawskiego 10, jeżeli wniosek złożony był w POM Bronowice,

- os. Zgody 2 jeżeli, wniosek złożony był w POM Serenada,

- ul. Wielickiej 28a jeżeli, wniosek złożony był w POM Bonarka.

 

Wydział Spraw Administracyjnych, Oddział Obsługi Przedsiębiorcy w SERENADZIE i BRONOWICACH będzie załatwiał sprawy z zakresu realizacji składanych wniosków CEIDG-1, tj. założenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną w CEIDG, zmiany danych przedsiębiorcy, zawieszenia/ wznowienia wykonywania działalności gospodarczej, zaprzestania działalności gospodarczej.

Z uwagi na okres wyborczy nie będą na razie obsługiwane sprawy z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych.

 

 

Ikona słuchawki Telefony kontaktowe w sprawach załatwianych w Urzędzie Miasta Krakowa

 

Sprawy związane z II turą wyborów Prezydenta RP 12 lipca br. szczegóły

Terminy składania wniosków:

o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania – do piątku, 10 lipca

o dopisanie do spisu wyborców – do wtorku, 7 lipca

 

Obsługa wyborców prowadzona jest wyłącznie w niżej wymienionych lokalizacjach:

al. Powstania Warszawskiego 10 – dzielnice Śródmieście i Krowodrza,

ul. Wielicka 28a – dzielnica Podgórze,

os. Zgody 2 – dzielnica Nowa Huta.

Wyborcy przyjmowani są w godzinach od 7.40 do 15.00. W celu skrócenia czasu oczekiwania i dbając o zachowanie środków bezpieczeństwa, sugerujemy wcześniejszą rezerwację wizyty na stronie internetowej umawianiewizyt.um.krakow.pl. Przypominamy również o obowiązku zakrywania ust i nosa podczas wizyty w urzędzie.

Wydział Spraw Administracyjnych informuje także, że wyborcy wpisani na swój wniosek do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania (zarówno w kraju, jak i za granicą) będą ujęci w tym samym spisie wyborców w ponownym głosowaniu w niedzielę, 12 lipca. Nie ma możliwości dopisania się do innego spisu wyborców.

Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której wyborcy są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do tego spisu.