Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta Krakowa w czasie stanu epidemicznego?

We wszystkich lokalizacjach urzędu od dnia 1 lipca br. przywrócona zostaje bezpośrednia obsługa obywateli w godz. 7.40-15.00, bez konieczności wcześniejszego umawiania wizyt. Znosimy funkcjonowanie specjalnych pojemników wrzutowych na dokumenty i korespondencję, wszystkie dotychczasowe dzienniki podawcze obsługiwane przez urzędników zaczynają normalną obsługę. Jednocześnie przypominamy o nadal obowiązującym stanie epidemii oraz obowiązujących obostrzeniach i zaleceniach sanitarnych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, tj. m.in. w budynkach użyteczności publicznej wszyscy są zobowiązani stosować środki ochrony osobistej (dezynfekcja dłoni, maseczki lub przyłbice, rękawiczki) oraz zachować bezpieczną odległość od innych osób (do 2 m). Ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz wygodę prosimy, aby w pierwszej kolejności korzystać z istniejących sposobów załatwiania spraw drogą elektroniczną lub telefoniczną.


 

Załatw sprawę elektronicznieNadal utrzymujemy system obsługi polegający na tym, że wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu Miasta Krakowa można złożyć elektronicznie. Baza usług załatwianych drogą elektroniczną jest ciągle rozszerzana.

Załatw sprawę elektronicznie

 

 

 

 

Ikona oznaczająca bezpośrednią obsługęBezpośredni kontakt i obsługa mieszkańców odbywa się w godz. 7.40-15.00, w następujących lokalizacjach urzędu i zakresach.

Uwaga! Zmiana zasad funkcjonowania Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów (SA-08)
Ikona oznaczająca Punkty Obsługi MieszkańcówFunkcjonowanie Punktów Obsługi Mieszkańca w sklepach wielkopowierzchniowych

 

POMy będą czynne w godz. 10.00-18.00 od poniedziałku do piątku.

 

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców w POM-ach będzie realizował wszystkie sprawy z zakresu rejestracji pojazdów. W POM-ach nie będziemy obsługiwać spraw dotyczących praw jazdy, te sprawy są załatwiane wyłącznie w lokalizacji przy al. Powstania Warszawskiego 10.

W POM-ach nie będą również wydawane dowody rejestracyjne i wtórniki tablic rejestracyjnych oraz tablice na bagażnik dla wniosków złożonych przed zamknięciem POM-ów (do 13.03.2020 r.). Te dokumenty i tablice należy odbierać wyłącznie w lokalizacji:

- al. Powstania Warszawskiego 10, jeżeli wniosek złożony był w POM Bronowice,

- os. Zgody 2 jeżeli, wniosek złożony był w POM Serenada,

- ul. Wielickiej 28a jeżeli, wniosek złożony był w POM Bonarka.

 

 

Wydział Spraw Administracyjnych od dnia 3 sierpnia 2020 roku (poniedziałek) wznawia obsługę w punktach obsługi mieszkańców wyłącznie w galeriach Bronowice i Serenada.

 

Obsługa klientów odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 w zakresie:

- złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego,

- zgłoszenia zameldowania na pobyt stały lub czasowy,

- zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego,

- zgłoszenia wyjazdu za granice RP lub powrotu z wyjazdu za granice RP.

 

Wydział Spraw Administracyjnych, Oddział Obsługi Przedsiębiorcy w Serenadzie i Bronowicach będzie załatwiał sprawy z zakresu realizacji składanych wniosków CEIDG-1, tj. założenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną w CEIDG, zmiany danych przedsiębiorcy, zawieszenia/ wznowienia wykonywania działalności gospodarczej, zaprzestania działalności gospodarczej.


 

Ikona słuchawki Telefony kontaktowe w sprawach załatwianych w Urzędzie Miasta Krakowa