Sprawdzanie stanu załatwienia sprawy
Udostępniamy Państwu możliwość sprawdzenia on-line stanu załatwienia sprawy

Proszę podać numer ID pisma uzyskany przy składaniu pisma