Sprawy sesyjne w toku - Rada Miasta Krakowa VII kadencji

Sprawy sesyjne w toku (VIII kadencja)

Druk nr 1011
1011_nieajwny -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5411/351496 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Piastów 44 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2020-01-24
Projekt doręczony - 2020-01-24
tryb dwóch czytań

Druk nr 1010
1010_niejawny -   PDF  
1010_niejawny -   DOC  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/6 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5527/413512 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Prof. T. Seweryna 16 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy m.in. we wskazanej części
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2020-01-23
Projekt doręczony - 2020-01-24
tryb dwóch czytań

Druk nr 1009
1009_niejawny -   PDF  
1009_niejawny -   DOC  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6028/251521 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Piastów 55 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2020-01-23
Projekt doręczony - 2020-01-24
tryb dwóch czytań

Druk nr 1008
1008 -   PDF  

Kierunki działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczące budowy płyty manewrowej dla służb ratowniczych i miejsc postojowych dla autokarów w Tyńcu
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Marek Sobieraj/
Data wpływu - 2020-01-22
Projekt doręczony - 2020-01-24
tryb jednego czytania

Druk nr 1007-R
1007-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie stworzenia ogólnopolskiej strategii wychodzenia z kryzysu bezdomności
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Alicja Szczepańska/
Data wpływu - 2020-01-22
Projekt doręczony - 2020-01-24
tryb jednego czytania

Druk nr 1006-R
1006-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie realizacji uchwały nr XIII/232/19 Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie ustanowienia dodatkowej bonifikaty dla posiadacza Karty Krakowskiej
/projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców" - w trybie jednego czytania - referuje Michał Starobrat/
Data wpływu - 2020-01-22
Projekt doręczony - 2020-01-24
tryb jednego czytania

Druk nr 1005-R
1005-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie stworzenia programu skierowanego do dorosłych osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów, mieszkańców Krakowa, który w formie zniżek, ulg, preferencji i uprawnień, pozwoli tym osobom korzystać z oferty miejskich basenów nieodpłatnie
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Alicja Szczepańska/
Data wpływu - 2020-01-22
Projekt doręczony - 2020-01-24
tryb jednego czytania

Druk nr 1004
1004 -   PDF  
1004 -   DOC  

Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Ewa Olszowska-Dej/
Pozytywna opinia prawna - Ewa Sadza
Data wpływu - 2020-01-22
Projekt doręczony - 2020-01-23
tryb dwóch czytań

Druk nr 1003
1003_niejawny -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 11/1000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Joanna Popiołek Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Kluzeka 5 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2020-01-17
Projekt doręczony - 2020-01-23
tryb dwóch czytań

Druk nr 1002
1002 -   PDF  

Zamiar przekształcenia Samorządowego Przedszkola nr 162 im. Wawelskiego Smoka w Krakowie poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć przy ul. Duchackiej 3
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Ewa Całus/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2020-01-20
Projekt doręczony - 2020-01-23
tryb jednego czytania

Druk nr 998
0998 -   PDF  

Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących sposobu zagospodarowania, modernizacji i wykorzystania obszaru wokół miejskiego stadionu piłkarskiego im. Henryka Reymana, położonego w rejonie ul. Reymonta i al. 3 Maja, jak również obiektu samego stadionu
/projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska - w trybie jednego czytania - referuje Andrzej Hawranek/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2020-01-22
Projekt doręczony - 2020-01-21
tryb jednego czytania

Druk nr 997
0997 -   PDF  
0997 -   DOC  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 1 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Wrocławskiej Nr 12B wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr XXIV/552/19 z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 1 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Wrocławskiej Nr 12B wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2020-01-20
Projekt doręczony - 2020-01-20
tryb dwóch czytań

Druk nr 996
0996 -   PDF  

Odstąpienie od procedury zbycia działek 82/54, 82/57, 82/60 obręb 47 jednostka ewidencyjna Podgórze
/projektodawca Rada Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki - w trybie jednego czytania - referuje Wojciech Migdał/
z uwagami opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2019-11-25
Projekt doręczony - 2020-01-15
tryb jednego czytania

Druk nr 989
0989_zarz_22-2020_niejawny -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Kosztyła - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 2 położonym przy ul. Lentza w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2020-01-09
Projekt doręczony - 2020-01-14
tryb dwóch czytań

Druk nr 988
0988_zarz_17 -   PDF  
0988_zarz_17 -   DOC  

Wyrażenie zgody na udzielenie od 2020 roku bonifikaty w wysokości 90% dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3% ceny nieruchomości z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonej przy ul. Tynieckiej 140a w Krakowie, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2020-01-09
Projekt doręczony - 2020-01-14
tryb dwóch czytań

Druk nr 987
0987_zarz_16 -   PDF  
0987_zarz_16 -   DOC  

Wyrażenie zgody na udzielenie od 2020 roku bonifikaty w wysokości 90% dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3% ceny nieruchomości z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonej przy ul. Ludwisarzy 4 w Krakowie, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2020-01-09
Projekt doręczony - 2020-01-13
tryb dwóch czytań

Druk nr 985
0985_zarz_12 -   PDF  
0985_zarz_12 -   DOC  
0985_zarz_12_zał.1 -   PDF  
0985_zarz_12_zał.2 -   PDF  
0985_zarz_12_zał.3 -   PDF  
0985_zarz_12_zał.4_wył_jawności -   PDF  

Ustalenie "Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Jerzy Muzyk/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2020-01-07
Projekt doręczony - 2020-01-09
I czytanie - 2020-01-22
Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-02-17 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-02-19 15:00:00
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Infrastruktury Opinia: Pozytywna 2020-01-20  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  DOC     PDF     PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: A. HAWRANEK  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: A. HAWRANEK  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: A. HAWRANEK  PDF  

Druk nr 984-R
0984-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie zmiany zasad odprowadzania podatku VAT z tytułu sprzedaży petard hukowych poprzez wprowadzenie tzw. hukowego
/projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska - w trybie jednego czytania - referuje Wojciech Krzysztonek/
Data wpływu - 2020-01-08
Projekt doręczony - 2020-01-08
tryb jednego czytania

Druk nr 983
0983_zarz_9_niejawny -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3576/413512 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Prof. T. Seweryna 14 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2020-01-07
Projekt doręczony - 2020-01-08
I czytanie - 2020-01-22
Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-01-28 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-01-30 15:00:00
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2020-01-21  PDF  

Druk nr 982
0982_zarz_8_niejawny -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/8 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6236/1116358 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Okólnej 22 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy w wymienionej części
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2020-01-07
Projekt doręczony - 2020-01-08
I czytanie - 2020-01-22
Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-01-28 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-01-30 15:00:00
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2020-01-21  PDF  

Druk nr 981
0981_zał_graf -   PDF  
0981_zarz_7 -   DOC  
0981_zarz_7 -   PDF  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalno-użytkowym, położonej w Krakowie przy ul. Generała Bohdana Zielińskiego Nr 7
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2020-01-07
Projekt doręczony - 2020-01-08
I czytanie - 2020-01-22
Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-01-28 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-01-30 15:00:00
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2020-01-21  PDF  

Druk nr 980
0980_zarz_6 -   DOC  
0980_zarz_6 -   PDF  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym udziału w wysokości 2/3 części w lokalu mieszkalnym nr 13 usytuowanym w budynku na os. Teatralnym 2 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 42% bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2020-01-07
Projekt doręczony - 2020-01-08
I czytanie - 2020-01-22
Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-01-28 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-01-30 15:00:00
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2020-01-21  PDF  

Druk nr 972
0972 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa, zmierzających do ochrony układu urbanistycznego dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny
/projektodawca Rada Dzielnicy XIV Czyżyny - w trybie jednego czytania - referuje Jakub Łoginow/
opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2019-12-13
Projekt doręczony - 2020-01-03
tryb jednego czytania

Druk nr 971-R
0971-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie bieżącego udostępniania mieszkańcom aktualnych informacji na temat realizacji wszystkich zadań finansowych z budżetu miasta Krakowa w postaci Otwartego Katalogu Zadań
/projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska - w trybie jednego czytania - referuje Wojciech Krzysztonek/
Data wpływu - 2019-12-30
Projekt doręczony - 2019-12-31
tryb jednego czytania

Druk nr 970
0970_zarz_3471_ wył jawn -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4965/1792344 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 10 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy we wskazanej części
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Wojciech Musialik
Data wpływu - 2019-12-30
Projekt doręczony - 2019-12-31
I czytanie - 2020-01-22
Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-01-28 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-01-30 15:00:00
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2020-01-21  PDF  

Druk nr 937
0937 -   PDF  

Zmiana UCHWAŁY NR XXIII/507/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków
/projektodawca Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość - w trybie jednego czytania - referuje Edward Porębski/
z uwagami opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2019-12-04
Projekt doręczony - 2019-12-04
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-12-27  PDF  

Druk nr 828-R
0828-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie maksymalnego ograniczenia pozyskiwania drewna na terenie Bielańsko- Tynieckiego Parku Krajobrazowego.

Na XXVIII sesji RMK /06.11.2019 r./ na wniosek formalny złożony przez radnego M. Sobieraja Rada odesłała projekt do projektodawcy celem uzyskania opinii Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza oraz skierowania projektu do zaopiniowania przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych.Na XXXIII sesji RMK /08.01.2020 r./ na wniosek formalny złożony przez Radnego J. Pietrasa Rada odesłała projekt do projektodawcy celem uzyskania opinii Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza oraz Komisji Kształtowania Środowiska.

/projektodawca Klub Radnych Przyjazny Kraków - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Wantuch/
Data wpływu - 2019-11-06
Projekt doręczony - 2019-11-06
tryb jednego czytania

Opinie

Komisja Ekologii i Ochrony Powietrza Opinia: Pozytywna 2019-11-06  PDF  

Druk nr 701
0701_Nowohucka -   DOC  
0701_Nowohucka -   PDF  
0701_zał.1_mapa_bip -   PDF  
0701_zał.2_wył_jawność -   PDF  
0701_zał.3 -   DOC  
0701_zał.3 -   PDF  
0701_zał.II_do_zarz_PMK -   PDF  
0701_zał.III_do_zarz_PMK -   PDF  
0701_zał.III_do_zarz_PMK_mapa -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowohucka - Rejon Koncentracji Usług"

Na XXVII sesji RMK /23.10.2019 r./ w wyniku przegłosowania poprawki Radnego M. Drewnickiego Przewodniczący obrad odroczył głosowanie nad całością projektu/ § 37 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa/.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Jerzy Muzyk/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2019-10-08
Projekt doręczony - 2019-10-10
II czytanie - 2019-10-23
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2019-10-21  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: M. DREWNICKI  PDF  
Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  DOC     PDF     PDF  
Poprawki - zgłoszona przez: G. STAWOWY  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: Ł. GIBAŁA  PDF  

Druk nr 675
0675 -   PDF  

Zmiana uchwały Nr LXXX/1223/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla Miasta Krakowa pod nazwą "Krakowski program małej retencji wód opadowych"
/projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców" - II czytanie - referuje Łukasz Maślona/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-10-01
Projekt doręczony - 2019-10-03
I czytanie - 2019-10-09
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-12-02 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-12-03 15:00:00
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-10-09  DOC     PDF  

Druk nr 671
0671 -   PDF  

Zmiana regulaminów korzystania z Plant Krakowskich, Parku Krakowskiego, Parku im. dr H. Jordana, Parku Bednarskiego i Błoń Krakowskich.

Na XXVIII sesji RMK /06.11.2019 r./ na wniosek formalny złożony przez radnego Ł. Wantucha Rada odesłała projekt do Komisji Infrastruktury celem przeprowadzenia dyskusji nad projektem.

/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Wantuch/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-09-25
Projekt doręczony - 2019-09-26
tryb jednego czytania

Opinie

Komisja Praworządności Opinia: Pozytywna 2019-10-21  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Ł. MAŚLONA  PDF  
Autopoprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  

Druk nr 606
0606 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa mających na celu przeprowadzenie kompleksowej kontroli w spółce Miejska Infrastruktura
/projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców" - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Maślona/
opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2019-08-20
Projekt doręczony - 2019-08-22
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-08-28  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-09-23  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH  PDF  

Druk nr 562
0562 -   PDF  
0562_opinia_NSZZ -   PDF  

Zmiana uchwały nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.)
/projektodawca Grupa Radnych - II czytanie - referuje Łukasz Wantuch/
opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2019-07-24
Projekt doręczony - 2019-07-25
I czytanie - 2019-08-28
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-09-17 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-09-19 15:00:00
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-08-13  DOC     PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-09-24  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawki - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH  PDF  
Autopoprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  

Druk nr 517
0517 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa zmierzających do wnoszenia skarg (przygotowania projektów uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawie wniesienia skargi) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Małopolskiego stwierdzające nieważność uchwał Rady Miasta Krakowa
/projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska - w trybie jednego czytania - referuje Andrzej Hawranek/
z uwagą opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2019-06-26
Projekt doręczony - 2019-06-27
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-07-22  DOC     PDF  

Druk nr 463
0463 -   PDF  

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Swoszowice Uzdrowisko II - część A, B, C"
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Włodzimierz Pietrus/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-06-12
Projekt doręczony - 2019-06-13
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-07-08  PDF  

Druk nr 442
0442 -   DOC  
0442 -   PDF  
0442_zał -   PDF  

Przyjęcie Polityki podatkowej Gminy Miejskiej Kraków na lata 2020-2023
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Piotr Jędrzejczak/
Pozytywna opinia prawna - Barbara Solak-Zakrzewska
Data wpływu - 2019-06-04
Projekt doręczony - 2019-06-05
I czytanie - 2019-06-12
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-06-17 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-06-19 15:00:00
tryb dwóch czytań

Druk nr 436
0436 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Jesionowa - Romera"
/projektodawca Rada Dzielnicy VII Zwierzyniec - w trybie jednego czytania - referuje Szczęsny Filipiak/
Pozytywna z uwagą opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2019-04-19
Projekt doręczony - 2019-05-29
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-06-05  PDF  

Druk nr 435
0435 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Jesionowa - Pylna"
/projektodawca Rada Dzielnicy VII Zwierzyniec - w trybie jednego czytania - referuje Szczęsny Filipiak/
z uwagą opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2019-04-19
Projekt doręczony - 2019-05-29
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-06-05  PDF  

Druk nr 417
0417 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących pilotażowego programu ograniczenia ruchu samochodowego przed szkołami podstawowymi na wzór stosowany w Wiedniu

Na XVIII sesji RMK /12.06.2019 r./ na wniosek formalny złożony przez Radnego J. Bednarza Rada odesłała projekt do projektodawcy celem przedstawienia placówki oświatowej zainteresowanej programem.

/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Artur Buszek/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-05-22
Projekt doręczony - 2019-05-23
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-06-11  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: A. HAWRANEK  PDF  
Autopoprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  

Druk nr 410
0410 -   PDF  

Skierowanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego nr WN-II.4131.1.17.2019, stwierdzające nieważność § 1 i § 2 uchwały Nr XII/205/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących wyznaczania religii jako pierwszej lub ostatniej lekcji w planie zajęć
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Alicja Szczepańska/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2019-05-22
Projekt doręczony - 2019-05-22
tryb jednego czytania

Druk nr 394
0394 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących akcji ''Pionowe elektrownie wiatrowe oraz podwodne elektrownie wodne- zadanie dla krakowskich uczniów i studentów''
/projektodawca Komisja Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Wantuch/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-05-14
Projekt doręczony - 2019-05-15
tryb jednego czytania

Druk nr 391
0391 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przyspieszenia ochrony planistycznej Czyżyn, ochrony i wykupu terenów pasa startowego, utworzenia nowych terenów zielonych i odzyskania przestrzeni rekreacyjnej dla pieszych w Dzielnicy XIV Czyżyny
/projektodawca Rada Dzielnicy XIV Czyżyny - w trybie jednego czytania - referuje Jakub Łoginow/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-04-17
Projekt doręczony - 2019-05-13
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-06-17  PDF  

Druk nr 303
0303 -   PDF  

Regulamin określający niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków
/projektodawca Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość - w trybie jednego czytania - referuje Agata Tatara/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-04-10
Projekt doręczony - 2019-04-11
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-04-23  DOC     PDF  

Druk nr 299
0299 -   PDF  
0299 -   DOC  
0299_zał.1_mapa -   PDF  
0299_zał.2_niejawny -   PDF  
0299_zał.3 -   DOC  
0299_zał.3 -   PDF  
0299_zał.II_do_zarz_PMK -   PDF  
0299_zał.III_do_zarz_PMK -   PDF  
0299_zał.III_do_zarz_PMK_mapa -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - AWF"

Na XVI sesji RMK /22.05.2019 r./ w wyniku przegłosowania poprawki Radnych: M. Drewnickiego i Ł. Sęka głosowanie nad całością projektu zostało odroczone /§ 37 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa/.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Bożena Kaczmarska-Michniak/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2019-04-09
Projekt doręczony - 2019-04-10
I czytanie - 2019-04-24
II czytanie - 2019-05-22
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-05-20 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-05-21 15:00:00
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2019-05-20  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: D. JAŚKOWIEC  PDF  
Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa
Poprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  

Druk nr 233
0233 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zmniejszenia liczby radnych dzielnicowych z 372 do 147
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Sławomir Pietrzyk/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-03-06
Projekt doręczony - 2019-03-11
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-03-27  PDF  

Druk nr 179
0179 -   PDF  

Uchylenie uchwały Nr III/27/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia strefy transportu "Kazimierz"
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Włodzimierz Pietrus/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-02-25
Projekt doręczony - 2019-02-26
tryb jednego czytania

Opinie

Komisja Infrastruktury Opinia: Negatywna 2019-03-05  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  

Druk nr 151
0151 -   PDF  

Zmiana Uchwały nr IV/80/19 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Ewa Całus/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2019-02-12
Projekt doręczony - 2019-02-13
tryb jednego czytania

Druk nr 150
0150 -   PDF  

Ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Ewa Całus/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2019-02-12
Projekt doręczony - 2019-02-13
tryb jednego czytania

Druk nr 34
0034 -   PDF  
0034 -   DOC  

Zmiana uchwały Nr XVI/285/15 w sprawie wykazu dróg, obiektów i terenów na których realizowane są zadania Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Dariusz Domajewski/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2018-12-04
Projekt doręczony - 2018-12-05
tryb dwóch czytań

Druk nr 23
0023 -   PDF  

Odstąpienie od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Podwawelskie"

Na II sesji RMK /13.12.2018 r./ na wniosek formalny złożony przez Radnego A. Miszalskiego Rada odesłała projekt do projektodawcy celem zaopiniowania przez Komisję Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMK/.

/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Aleksander Miszalski/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2018-11-28
Projekt doręczony - 2018-11-29
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2018-12-05  PDF  

Druk nr 6
0006 -   PDF  

Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Aleksander Miszalski/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2018-11-21
Projekt doręczony - 2018-11-21
tryb jednego czytania