Sprawy sesyjne w toku - Rada Miasta Krakowa VII kadencji

Sprawy sesyjne w toku (VIII kadencja)

Druk nr 419
0419 -   PDF  

Powołanie programu grantowego kierowanego do organizacji pozarządowych, na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia pt. ?Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyki HIV? do realizacji w krakowskich szkołach
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Nina Gabryś/
Data wpływu - 2019-05-22
Projekt doręczony - 2019-05-23
tryb jednego czytania

Druk nr 418
0418 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących rozbudowy linii tramwajowej od pętli Mały Płaszów do rejonu ul. Wrobela
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Artur Buszek/
Data wpływu - 2019-05-22
Projekt doręczony - 2019-05-23
tryb jednego czytania

Druk nr 417
0417 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących pilotażowego programu ograniczenia ruchu samochodowego przed szkołami podstawowymi na wzór stosowany w Wiedniu
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Artur Buszek/
Data wpływu - 2019-05-22
Projekt doręczony - 2019-05-23
tryb jednego czytania

Druk nr 416-R
0416-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie zmiany ustawy o drogach publicznych
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Artur Buszek/
Data wpływu - 2019-05-22
Projekt doręczony - 2019-05-23
tryb jednego czytania

Druk nr 415
0415_niejawny -   PDF  

Skarga na Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa
/projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - w trybie jednego czytania - referuje Adam Kalita/
Data wpływu - 2019-05-22
Projekt doręczony - 2019-05-23
tryb jednego czytania

Druk nr 414
0414_niejawny -   PDF  

Rozpatrzenie petycji zgłoszonej przez (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Swoboda Główny Specjalista Referatu Obsługi Sesji i Komisji RMK w Kancelarii Rady Miasta Krakowa), dotyczącej planowanej zmiany uchwały nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego
/projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - w trybie jednego czytania - referuje Adam Kalita/
Data wpływu - 2019-05-22
Projekt doręczony - 2019-05-23
tryb jednego czytania

Druk nr 413
0413_niejawny -   PDF  

Rozpatrzenie petycji zgłoszonej przez (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Swoboda Główny Specjalista Referatu Obsługi Sesji i Komisji RMK w Kancelarii Rady Miasta Krakowa), dotyczącej planowanej zmiany uchwały nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego
/projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - w trybie jednego czytania - referuje Adam Kalita/
Data wpływu - 2019-05-22
Projekt doręczony - 2019-05-23
tryb jednego czytania

Druk nr 412-R
0412-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie "Inicjatywy 96"
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Jan Stanisław Pietras/
Data wpływu - 2019-05-22
Projekt doręczony - 2019-05-23
tryb jednego czytania

Druk nr 410
0410 -   PDF  

Skierowanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego nr WN-II.4131.1.17.2019, stwierdzające nieważność § 1 i § 2 uchwały Nr XII/205/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących wyznaczania religii jako pierwszej lub ostatniej lekcji w planie zajęć
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Alicja Szczepańska/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2019-05-22
Projekt doręczony - 2019-05-22
tryb jednego czytania

Druk nr 407
0407 -   PDF  

Zmiana uchwały Nr XCVII/1449/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa
/projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA - w trybie jednego czytania - referuje Dominik Jaśkowiec/
Data wpływu - 2019-05-20
Projekt doręczony - 2019-05-21
tryb jednego czytania

Druk nr 404
0404 -   PDF  

Opinia o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Lubicz 4 w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Tomasz Popiołek/
Data wpływu - 2019-05-14
Projekt doręczony - 2019-05-15
tryb jednego czytania

Druk nr 403
0403 -   PDF  

Opinia o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Lubicz 4 w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Tomasz Popiołek/
Pozytywna opinia prawna - Anna Kozik
Data wpływu - 2019-05-14
Projekt doręczony - 2019-05-15
tryb jednego czytania

Druk nr 402
0402 -   PDF  
0402_Zał. 1 - WPF 2019-2043 -   PDF  
0402_Zał. 2 - WPW 2019-2043 -   PDF  
0402_Zał. 3 Objasnienia cz. A -   PDF  
0402_Zał. 3 Objasnienia cz. B - Zakresy całkowite -   PDF  

Zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Tomasz Tylek/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2019-05-14
Projekt doręczony - 2019-05-15
I czytanie - 2019-05-22
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-05-28
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-05-30
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-05-21  PDF  

Druk nr 401
0401 -   PDF  
0401_zał -   PDF  

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750, 801, 851, 852 i 853 oraz zmian planu wydatków w działach: 750, 755, 852, 854, 855, 900 i 921)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Tomasz Tylek/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2019-05-14
Projekt doręczony - 2019-05-15
I czytanie - 2019-05-22
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-05-28
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-05-30
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-05-21  PDF  

Druk nr 400
0400 -   PDF  
0400_zał -   PDF  

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750, 801 i 854)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Tomasz Tylek/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2019-05-14
Projekt doręczony - 2019-05-15
I czytanie - 2019-05-22
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-05-28
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-05-30
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-05-21  PDF  

Druk nr 399
0399 -   PDF  
0399_zał -   PDF  

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 854, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Tomasz Tylek/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2019-05-14
Projekt doręczony - 2019-05-15
I czytanie - 2019-05-22
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-05-28
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-05-30
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-05-21  PDF  

Druk nr 398
0398 -   PDF  
0398 -   DOC  

Zmiana uchwały nr CXIV/2996/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku na os. Słonecznym 9 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 47% bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2019-05-14
Projekt doręczony - 2019-05-15
tryb dwóch czytań

Druk nr 397
0397_niejawny -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 468/20458 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Widok 4 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2019-05-14
Projekt doręczony - 2019-05-15
tryb dwóch czytań

Druk nr 396
0396 -   PDF  
0396_z_opinią_prawną -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie opracowania programu "Mecenatu dla krakowskich parków"
/projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska - w trybie jednego czytania - referuje Wojciech Krzysztonek/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2019-05-14
Projekt doręczony - 2019-05-15
tryb jednego czytania

Druk nr 394
0394 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących akcji ?Pionowe elektrownie wiatrowe oraz podwodne elektrownie wodne- zadanie dla krakowskich uczniów i studentów?
/projektodawca Komisja Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Wantuch/
Data wpływu - 2019-05-14
Projekt doręczony - 2019-05-15
tryb jednego czytania

Druk nr 391
0391 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przyspieszenia ochrony planistycznej Czyżyn, ochrony i wykupu terenów pasa startowego, utworzenia nowych terenów zielonych i odzyskania przestrzeni rekreacyjnej dla pieszych w Dzielnicy XIV Czyżyny
/projektodawca Rada Dzielnicy XIV Czyżyny - w trybie jednego czytania - referuje Jakub Łoginow/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-04-17
Projekt doręczony - 2019-05-13
tryb jednego czytania

Druk nr 387
0387 -   PDF  

Zmiana statutów żłobków samorządowych Gminy Miejskiej Kraków
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Adam Kalita/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-05-08
Projekt doręczony - 2019-05-09
tryb jednego czytania

Druk nr 385
0385 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie powołania "Nocnego Burmistrza"
/projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska - w trybie jednego czytania - referuje Aleksander Miszalski/
z uwagami opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2019-05-08
Projekt doręczony - 2019-05-08
tryb jednego czytania

Druk nr 384
0384 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie utworzenia akcji pt. "Ekologicznie do pracy"
/projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska - w trybie jednego czytania - referuje Aleksander Miszalski/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-05-08
Projekt doręczony - 2019-05-08
tryb jednego czytania

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH  PDF  

Druk nr 382
0382 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie stworzenia programu budowy chodników antysmogowych
/projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska - II czytanie - referuje Aleksander Miszalski/
z uwagami opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2019-05-07
Projekt doręczony - 2019-05-08
I czytanie - 2019-05-22
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-06-06
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-06-07
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-05-22  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska  PDF  

Druk nr 381
0381 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie zainicjowania działań w formie Forum Przyszłości Dzielnic wraz z opracowaniem raportu końcowego
/projektodawca Komisja Dialogu Obywatelskiego - w trybie jednego czytania - referuje Artur Buszek/
z uwagą opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-05-07
Projekt doręczony - 2019-05-08
tryb jednego czytania

Druk nr 380
0380 -   PDF  

Nazwa placu
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Sęk/
z uwagą opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2019-05-06
Projekt doręczony - 2019-05-08
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-05-21  DOC     PDF  

Druk nr 377
0377_niejawny -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3974/503359 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Bajecznej 3 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2019-05-07
Projekt doręczony - 2019-05-08
I czytanie - 2019-05-22
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-05-28
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-05-30
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-05-21  PDF  
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2019-05-21  PDF  

Druk nr 376
0376 -   PDF  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 25 usytuowanego w budynku na os. Teatralnym 27 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 49% bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Monika Bać
Data wpływu - 2019-05-07
Projekt doręczony - 2019-05-08
I czytanie - 2019-05-22
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-05-28
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-05-30
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-05-21  PDF  
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2019-05-21  PDF  

Druk nr 375
0375_niejawny -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3910/1004185 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Bajecznej 5 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2019-05-07
Projekt doręczony - 2019-05-08
I czytanie - 2019-05-22
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-05-28
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-05-30
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-05-21  PDF  
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2019-05-21  PDF  

Druk nr 374
0374 -   DOC  
0374 -   PDF  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 19 usytuowanego w budynku przy ul. Stachiewicza 25 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 71 % bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2019-05-07
Projekt doręczony - 2019-05-08
I czytanie - 2019-05-22
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-05-28
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-05-30
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-05-21  PDF  
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2019-05-21  PDF  

Druk nr 373
0373 -   DOC  
0373 -   PDF  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 96 usytuowanego w budynku na os. Centrum C 1 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 78 % bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2019-05-07
Projekt doręczony - 2019-05-08
I czytanie - 2019-05-22
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-05-28
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-05-30
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-05-21  PDF  
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2019-05-21  PDF  

Druk nr 372
0372 -   PDF  
0372 -   DOC  

Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków do Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w Krakowie z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Agencji Rozwoju Miasta S.A.
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Michał Marszałek/
Pozytywna opinia prawna - Wojciech Musialik
Data wpływu - 2019-05-07
Projekt doręczony - 2019-05-08
I czytanie - 2019-05-22
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-05-28
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-05-30
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2019-05-21  PDF  

Druk nr 366
0366 -   PDF  
0366 -   DOC  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 23 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Rynek Kleparski Nr 4/ Basztowa Nr 15wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr CVII/2758/18 z dnia 5 lipca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 23 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Rynek Kleparski Nr 4/ Basztowa Nr 15 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek.
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Monika Bać
Data wpływu - 2019-05-06
Projekt doręczony - 2019-05-07
I czytanie - 2019-05-22
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-05-28
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-05-30
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-05-21  PDF  
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywne 2019-05-21  PDF  

Druk nr 365
0365_niejawny -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu od trójki wnioskodawców po 1/8 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5204/413512 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Seweryna 16 w Krakowie stanowiącym poprzednio w części własność wnioskodawców
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Wojciech Musialik
Data wpływu - 2019-04-30
Projekt doręczony - 2019-05-06
I czytanie - 2019-05-22
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-05-28
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-05-30
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-05-21  PDF  
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2019-05-21  PDF  

Druk nr 361
0361_niejawny -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3730/710222 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Św. Benedykta 8 w Krakowie stanowiącym poprzednio współwłasność wnioskodawców w odpowiednio 90/100 i 10/100 częściach
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2019-04-26
Projekt doręczony - 2019-04-30
I czytanie - 2019-05-22
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-05-28
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-05-30
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2019-05-21  PDF  
Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-05-21  PDF  

Druk nr 360
0360 -   DOC  
0360 -   PDF  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 12 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Dekerta Nr 17 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2019-04-26
Projekt doręczony - 2019-04-29
I czytanie - 2019-05-22
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-05-28
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-05-30
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2019-05-21  PDF  
Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-05-21  PDF  

Druk nr 359
0359_niejawny -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Małgorzata Kwiecień - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 52 położonym przy ul. Dietla w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Wojciech Musialik
Data wpływu - 2019-04-26
Projekt doręczony - 2019-04-29
I czytanie - 2019-05-22
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-05-28
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-05-30
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2019-05-21  PDF  
Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-05-21  PDF  

Druk nr 352
0352_niejawny -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 162/10000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Mistrzejowice 5 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2019-04-24
Projekt doręczony - 2019-04-25
I czytanie - 2019-05-22
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-05-28
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-05-30
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2019-05-21  PDF  
Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-05-21  PDF  

Druk nr 303
0303 -   PDF  

Regulamin określający niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków
/projektodawca Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość - w trybie jednego czytania - referuje Agata Tatara/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-04-10
Projekt doręczony - 2019-04-11
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-04-23  DOC     PDF  

Druk nr 299
0299 -   PDF  
0299 -   DOC  
0299_zał.1_mapa -   PDF  
0299_zał.2_niejawny -   PDF  
0299_zał.3 -   DOC  
0299_zał.3 -   PDF  
0299_zał.II_do_zarz_PMK -   PDF  
0299_zał.III_do_zarz_PMK -   PDF  
0299_zał.III_do_zarz_PMK_mapa -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - AWF"

Na XVI sesji RMK /22.05.2019 r./ w wyniku przegłosowania poprawki Radnych: M. Drewnickiego i Ł. Sęka głosowanie nad całością projektu zostało odroczone /§ 37 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa/.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Bożena Kaczmarska-Michniak/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2019-04-09
Projekt doręczony - 2019-04-10
I czytanie - 2019-04-24
II czytanie - 2019-05-22
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-05-20
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-05-21
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2019-05-20  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: D. JAŚKOWIEC  PDF  
Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa
Poprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  

Druk nr 236
0236 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ankiety dotyczącej nauczania lekcji religii
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Wantuch/
z uwagami opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2019-03-06
Projekt doręczony - 2019-03-11
tryb jednego czytania

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  

Druk nr 233
0233 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zmniejszenia liczby radnych dzielnicowych z 372 do 147
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Sławomir Pietrzyk/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-03-06
Projekt doręczony - 2019-03-11
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-03-27  PDF  

Druk nr 179
0179 -   PDF  

Uchylenie uchwały Nr III/27/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia strefy transportu "Kazimierz"
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Włodzimierz Pietrus/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-02-25
Projekt doręczony - 2019-02-26
tryb jednego czytania

Opinie

Komisja Infrastruktury Opinia: Negatywna 2019-03-05  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  

Druk nr 151
0151 -   PDF  

Zmiana Uchwały nr IV/80/19 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Ewa Całus/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2019-02-12
Projekt doręczony - 2019-02-13
tryb jednego czytania

Druk nr 150
0150 -   PDF  

Ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Ewa Całus/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2019-02-12
Projekt doręczony - 2019-02-13
tryb jednego czytania

Druk nr 34
0034 -   PDF  
0034 -   DOC  

Zmiana uchwały Nr XVI/285/15 w sprawie wykazu dróg, obiektów i terenów na których realizowane są zadania Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Dariusz Domajewski/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2018-12-04
Projekt doręczony - 2018-12-05
tryb dwóch czytań

Druk nr 23
0023 -   PDF  

Odstąpienie od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Podwawelskie"

Na II sesji RMK /13.12.2018 r./ na wniosek formalny złożony przez Radnego A. Miszalskiego Rada odesłała projekt do projektodawcy celem zaopiniowania przez Komisję Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMK/.

/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Aleksander Miszalski/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2018-11-28
Projekt doręczony - 2018-11-29
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2018-12-05  PDF  

Druk nr 6
0006 -   PDF  

Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Aleksander Miszalski/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2018-11-21
Projekt doręczony - 2018-11-21
tryb jednego czytania