Sprawy sesyjne w toku - Rada Miasta Krakowa VIII kadencji

Sprawy sesyjne w toku (VIII kadencja)

Druk nr 1341
1341 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących kontroli przypadków posiadania samoistnego bez tytułu prawnego działek położonych na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków
/projektodawca Rada Dzielnicy VII Zwierzyniec - w trybie jednego czytania - referuje Witold Górny/
opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2020-07-29
Projekt doręczony - 2020-07-29
tryb jednego czytania

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Ł. SĘK  PDF  

Druk nr 1340
1340 -   DOC  
1340 -   PDF  
1340_zał -   PDF  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Narcyza Wiatra
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Wojciech Musialik
Data wpływu - 2020-07-17
Projekt doręczony - 2020-07-20
tryb dwóch czytań

Druk nr 1339
1339 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących wprowadzenia opomiarowania i opłat za odwodnienia budowlane
/projektodawca Komisja Kształtowania Środowiska Rady Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Jan Stanisław Pietras/
opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2020-07-17
Projekt doręczony - 2020-07-20
tryb jednego czytania

Druk nr 1338
1338 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących utworzenia użytku ekologicznego "Słona Woda"
/projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców" - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Maślona/
opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2020-07-15
Projekt doręczony - 2020-07-15
tryb jednego czytania

Druk nr 1337
1337 -   PDF  
1337_zał -   PDF  

Przyjęcie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2020 - 2022
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Witold Kramarz/
Pozytywna opinia prawna - Monika Konior-Czarnota
Data wpływu - 2020-07-14
Projekt doręczony - 2020-07-15
tryb dwóch czytań

Druk nr 1336-R
1336-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie środków finansowych na budowę przystanków obsługujących Szybką Kolej Aglomeracyjną w Krakowie
/projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska - w trybie jednego czytania - referuje Wojciech Krzysztonek/
Data wpływu - 2020-07-08
Projekt doręczony - 2020-07-09
tryb jednego czytania

Druk nr 1325
1325 -   PDF  
1325 -   DOC  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 46 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Adama Chmielowskiego Nr 2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Maciej Mach
Data wpływu - 2020-07-07
Projekt doręczony - 2020-07-07
tryb dwóch czytań

Druk nr 1323

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 4 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym w os. Młodości Nr 4 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Wojciech Musialik
Data wpływu - 2020-07-06
Projekt doręczony - 2020-07-07
tryb dwóch czytań

Druk nr 1322
1322 -   PDF  
1322 -   DOC  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 5 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Krakusa Nr 7 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2020-07-06
Projekt doręczony - 2020-07-07
tryb dwóch czytań

Druk nr 1321
1321 -   PDF  
1321 -   DOC  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 4 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Krakusa Nr 7 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2020-07-03
Projekt doręczony - 2020-07-06
tryb dwóch czytań

Druk nr 1320
1320 -   PDF  

Przyjęcie i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr CIII/955/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 1998 r. w sprawie zasad ustalania i wypłacania diet dla przewodniczących, zastępców, członków Zarządów Dzielnic oraz członków Rad Dzielnic
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Natasza Kucharska/
Pozytywna opinia prawna - Urszula Theodorikas
Data wpływu - 2020-07-03
Projekt doręczony - 2020-07-06
tryb jednego czytania

Druk nr 1318
1318 -   PDF  
1318 -   DOC  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 10 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Józefa Dietla Nr 11 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje /
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2020-07-01
Projekt doręczony - 2020-07-02
tryb dwóch czytań

Druk nr 1317
1317 -   PDF  
1317 -   DOC  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 20A stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Św. Jana 2/Rynek Główny 41 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i ustalenia wysokości bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Monika Bać
Data wpływu - 2020-07-01
Projekt doręczony - 2020-07-02
tryb dwóch czytań

Druk nr 1311
1311 -   PDF  
1311_zał_graf -   PDF  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Kuklińskiego
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Monika Bać
Data wpływu - 2020-06-30
Projekt doręczony - 2020-06-30
tryb dwóch czytań

Druk nr 1310
1310 -   PDF  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 13 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Odrowąża Nr 22 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2020-06-30
Projekt doręczony - 2020-06-30
tryb dwóch czytań

Druk nr 1302
1302 -   PDF  
1302 -   DOC  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 16 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym w os. Centrum D Nr 2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2020-06-30
Projekt doręczony - 2020-06-30
tryb dwóch czytań

Druk nr 1295
1295 -   DOC  
1295 -   PDF  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 52 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Lucjana Rydla Nr 1 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Paweł Mach
Data wpływu - 2020-06-26
Projekt doręczony - 2020-06-29
tryb dwóch czytań

Druk nr 1293
1293 -   PDF  
1293 -   DOC  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 3 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Odrowąża Nr 22 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2020-06-26
Projekt doręczony - 2020-06-26
tryb dwóch czytań

Druk nr 1289
1289_poprawnie_wyłączona_jawność -   PDF  
1289_poprawnie_wyłączona_jawność -   DOC  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 79/6438 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy Al. Pokoju 27B w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2020-06-23
Projekt doręczony - 2020-06-23
I czytanie - 2020-07-08
Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-07-14 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-07-16 15:00:00
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2020-07-07  PDF  
Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2020-07-08  PDF  

Druk nr 1288
1288_niejawna -   PDF  

Zmieniająca uchwałę nr XXXIII/846/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 91/10000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Gdańskiej 40 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Monika Bać
Data wpływu - 2020-06-23
Projekt doręczony - 2020-06-23
I czytanie - 2020-07-08
Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-07-14 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-07-16 15:00:00
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2020-07-08  PDF  
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2020-07-07  PDF  

Druk nr 1287
1287 -   PDF  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokali o przeznaczeniu innym niż mieszkalne oznaczonych Nr B-1, B-2, B-3, B-4, B-6, B-7, B-8, B-9, B-10, B-11, B-12 i B-13 stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w budynku w os. Handlowym Nr 8 wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2020-06-19
Projekt doręczony - 2020-06-22
I czytanie - 2020-07-08
Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-07-14 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-07-16 15:00:00
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2020-07-08  PDF  
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2020-07-07  PDF  

Druk nr 1283
1283_niejawny -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/3 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 343/10000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Oświecenia 26 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyń
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje /
Pozytywna opinia prawna - Monika Bać
Data wpływu - 2020-06-17
Projekt doręczony - 2020-06-18
I czytanie - 2020-07-08
Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-07-14 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-07-16 15:00:00
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2020-07-08  PDF  
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2020-07-07  PDF  

Druk nr 1282
1282 -   PDF  
1282 -   DOC  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 8 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Gazowej Nr 7 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2020-06-17
Projekt doręczony - 2020-06-18
I czytanie - 2020-07-08
Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-07-14 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-07-16 15:00:00
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2020-07-08  PDF  
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2020-07-07  PDF  

Druk nr 1280
1280 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krakowie
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Gibała/
opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2020-06-16
Projekt doręczony - 2020-06-16
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2020-06-23  PDF  

Druk nr 1257
1257_niejawny -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/3 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3981/506706 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Bajecznej 1 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy we wskazanej powyżej części
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Paweł Mach
Data wpływu - 2020-06-05
Projekt doręczony - 2020-06-08
I czytanie - 2020-07-08
Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-07-14 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-07-16 15:00:00
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2020-07-08  PDF  
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2020-07-07  PDF  

Druk nr 1247
1247 -   PDF  

Zmiana siedzib dwóch filii Biblioteki Kraków oraz dokonania zmian w statucie Biblioteki Kraków
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Katarzyna Olesiak/
Data wpływu - 2020-06-01
Projekt doręczony - 2020-06-03
I czytanie - 2020-06-10
Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-06-16 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-06-18 15:00:00
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Kultury i Ochrony Zabytków Opinia: Pozytywna 2020-06-09  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2020-07-14  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2020-07-14  PDF  
Komisja Kultury i Ochrony Zabytków Opinia: Pozytywna 2020-06-09

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: J. PIETRAS  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: A. MIGDAŁ  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: A. MIGDAŁ  PDF  

Druk nr 1243
1243 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących budowy chodników na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec
/projektodawca Rada Dzielnicy VII Zwierzyniec - w trybie jednego czytania - referuje Krzysztof Kwarciak/
opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2020-05-11
Projekt doręczony - 2020-06-01
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2020-06-18  DOC     PDF  

Druk nr 1242
1242 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących budowy chodników na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec
/projektodawca Rada Dzielnicy VII Zwierzyniec - w trybie jednego czytania - referuje Krzysztof Kwarciak/
opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2020-03-24
Projekt doręczony - 2020-06-01
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2020-06-18  DOC     PDF  

Druk nr 1211
1211 -   DOC  
1211 -   PDF  
1211_skan -   PDF  
1211_zał_graf -   PDF  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie w rejonie ul. Nowohuckiej
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Monika Bać
Data wpływu - 2020-05-05
Projekt doręczony - 2020-05-06
tryb dwóch czytań

Druk nr 1169
1169 -   PDF  

Wyrażenie zgody na otrzymywanie przez niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych
/projektodawca Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość - w trybie jednego czytania - referuje Agata Tatara/
z uwagą opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2020-04-14
Projekt doręczony - 2020-04-14
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2020-05-19  DOC     PDF  
Komisja Edukacji Opinia: Pozytywna 2020-04-28  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2020-06-02  DOC     PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2020-04-29  DOC     PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH  PDF  
Autopoprawka - zgłoszona przez: Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość  PDF  

Druk nr 1166
1166 -   PDF  

Przyjęcie programu pn. "Pomoc Dla Potrzebujących - Obiad za 5 zł dla Seniora i Dzieci"
/projektodawca Grupa Radnych - I czytanie - referuje Łukasz Wantuch/
z uwagami opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2020-04-10
Projekt doręczony - 2020-04-10
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2020-05-20  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2020-04-29  PDF  
Komisja Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych Opinia: Pozytywna 2020-04-21  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH  PDF  

Druk nr 1165-R
1165-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie wydłużenia terminów ważności decyzji administracyjnych - pozwoleń na budowę
/projektodawca Klub Radnych Przyjazny Kraków - w trybie jednego czytania - referuje Jacek Bednarz/
Data wpływu - 2020-04-10
Projekt doręczony - 2020-04-10
tryb jednego czytania

Druk nr 1162
1162 -   PDF  
1162_opinia_NSZZ -   PDF  
1162_opinia_OPZZ -   PDF  

Zmiana uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego ( z późn. zm.)
/projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców" - II czytanie - referuje Łukasz Gibała/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2020-04-07
Projekt doręczony - 2020-04-08
I czytanie - 2020-05-20
Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-05-26 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-05-28 15:00:00
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2020-05-19  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2020-04-27  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2020-05-29  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców"  PDF     PDF  

Druk nr 1160-R
1160-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie wyborów Prezydenta RP 10 maja
/projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Sęk/
Data wpływu - 2020-04-03
Projekt doręczony - 2020-04-03
tryb jednego czytania

Druk nr 1152
1152 -   PDF  

Zmieniająca uchwałę Nr XCIII/2434/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na otrzymywanie przez niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz inne formy wychowania przedszkolnego, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r. poz. 929)
/projektodawca Klub Radnych Przyjazny Kraków - w trybie jednego czytania - referuje Rafał Komarewicz/
z uwagami opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2020-03-27
Projekt doręczony - 2020-03-27
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywne 2020-04-22  DOC     PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2020-05-19  DOC     PDF  
Komisja Edukacji Opinia: Pozytywna 2020-04-28  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2020-04-29  DOC     PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH  PDF  

Druk nr 1151
1151 -   PDF  

Wyrażenie zgody na otrzymywanie przez niepubliczne szkoły podstawowe, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych
/projektodawca Klub Radnych Przyjazny Kraków - w trybie jednego czytania - referuje Rafał Komarewicz/
z uwagami opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2020-03-27
Projekt doręczony - 2020-03-27
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2020-04-22  DOC     PDF  
Komisja Edukacji Opinia: Pozytywna 2020-04-28  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2020-04-28  DOC     PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH  PDF  

Druk nr 1150
1150 -   PDF  

Wyrażenie zgody na udzielenie niepublicznym specjalnym przedszkolom i szkołom podstawowym, prowadzonym na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych
/projektodawca Klub Radnych Przyjazny Kraków - w trybie jednego czytania - referuje Rafał Komarewicz/
z uwagami opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2020-03-27
Projekt doręczony - 2020-03-27
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2020-04-22  DOC     PDF  
Komisja Edukacji Opinia: Pozytywna 2020-04-28  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2020-04-28  DOC     PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH  PDF  

Druk nr 1147
1147 -   PDF  
1147_zał.1; zał.2 -   PDF  

Określenie wzoru formularza deklaracji na opłatę reklamową
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Piotr Jędrzejczak/
Pozytywna opinia prawna - Beata Kachlik
Data wpływu - 2020-03-26
Projekt doręczony - 2020-03-26
tryb dwóch czytań

Druk nr 1139
1139 -   PDF  
1139 -   DOC  

Opłata reklamowa
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Piotr Jędrzejczak/
Pozytywna opinia prawna - Beata Kachlik
Data wpływu - 2020-03-20
Projekt doręczony - 2020-03-20
tryb dwóch czytań

Druk nr 1129
1129 -   DOC  
1129 -   PDF  
1129_zał -   PDF  

Likwidacja w celu przekształcenia zakładu budżetowego- Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, przy ul. Rakowickiej 26 oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie" i nadania statutu jednostce
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Paweł Sularz/
Pozytywna opinia prawna - Agnieszka Kapera
Data wpływu - 2020-03-16
Projekt doręczony - 2020-03-17
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Infrastruktury Opinia: Pozytywna 2020-07-06  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  PDF  

Druk nr 1126
1126 -   PDF  
1126 -   DOC  

Powierzenie Prezydentowi Miasta Krakowa uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w zakresie działania jednostki budżetowej Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Paweł Sularz/
Pozytywna opinia prawna - Agnieszka Kapera
Data wpływu - 2020-03-16
Projekt doręczony - 2020-03-17
tryb jednego czytania

Opinie

Komisja Infrastruktury Opinia: Pozytywna 2020-07-06  PDF  

Druk nr 1100
1100 -   PDF  

Wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2022
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Wantuch/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2020-02-26
Projekt doręczony - 2020-02-27
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2020-03-11  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  

Druk nr 1099
1099 -   PDF  

Wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2021
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Wantuch/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2020-02-26
Projekt doręczony - 2020-02-27
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2020-03-11  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  

Druk nr 1074-R
1074-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie sytuacji w krakowskim oddziale Narodowego Centrum Onkologii
/projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców" - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Maślona/
Data wpływu - 2020-02-19
Projekt doręczony - 2020-02-19
tryb jednego czytania

Druk nr 1020
1020 -   PDF  

Ustalenie stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miejska Kraków
/projektodawca Klub Radnych Przyjazny Kraków - I czytanie - referuje Łukasz Wantuch/
z uwagami opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2020-02-03
Projekt doręczony - 2020-02-03
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2020-02-11  DOC     PDF  

Druk nr 1012
1012 -   PDF  

Zmiana uchwały Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat
/projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców" - I czytanie - referuje Jan Stanisław Pietras/
z uwagami opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2020-01-24
Projekt doręczony - 2020-01-27
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2020-02-12  DOC     PDF  

Druk nr 996
0996 -   PDF  

Odstąpienie od procedury zbycia działek 82/54, 82/57, 82/60 obręb 47 jednostka ewidencyjna Podgórze
/projektodawca Rada Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki - w trybie jednego czytania - referuje Wojciech Migdał/
z uwagami opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2019-11-25
Projekt doręczony - 2020-01-15
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2020-02-10  PDF     DOC  

Druk nr 937
0937 -   PDF  

Zmiana UCHWAŁY NR XXIII/507/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków
/projektodawca Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość - w trybie jednego czytania - referuje Edward Porębski/
z uwagami opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2019-12-04
Projekt doręczony - 2019-12-04
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-12-27  PDF  

Druk nr 828-R
0828-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie maksymalnego ograniczenia pozyskiwania drewna na terenie Bielańsko- Tynieckiego Parku Krajobrazowego.

Na XXVIII sesji RMK /06.11.2019 r./ na wniosek formalny złożony przez radnego M. Sobieraja Rada odesłała projekt do projektodawcy celem uzyskania opinii Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza oraz skierowania projektu do zaopiniowania przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych.Na XXXIII sesji RMK /08.01.2020 r./ na wniosek formalny złożony przez Radnego J. Pietrasa Rada odesłała projekt do projektodawcy celem uzyskania opinii Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza oraz Komisji Kształtowania Środowiska.

/projektodawca Klub Radnych Przyjazny Kraków - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Wantuch/
Data wpływu - 2019-11-06
Projekt doręczony - 2019-11-06
tryb jednego czytania

Opinie

Komisja Ekologii i Ochrony Powietrza Opinia: Pozytywna 2019-11-06  PDF  

Druk nr 675
0675 -   PDF  

Zmiana uchwały Nr LXXX/1223/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla Miasta Krakowa pod nazwą "Krakowski program małej retencji wód opadowych"
/projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców" - II czytanie - referuje Łukasz Maślona/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-10-01
Projekt doręczony - 2019-10-03
I czytanie - 2019-10-09
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-12-02 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-12-03 15:00:00
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-10-09  DOC     PDF  

Druk nr 671
0671 -   PDF  

Zmiana regulaminów korzystania z Plant Krakowskich, Parku Krakowskiego, Parku im. dr H. Jordana, Parku Bednarskiego i Błoń Krakowskich.

Na XXVIII sesji RMK /06.11.2019 r./ na wniosek formalny złożony przez radnego Ł. Wantucha Rada odesłała projekt do Komisji Infrastruktury celem przeprowadzenia dyskusji nad projektem.

/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Wantuch/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-09-25
Projekt doręczony - 2019-09-26
tryb jednego czytania

Opinie

Komisja Praworządności Opinia: Pozytywna 2019-10-21  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Ł. MAŚLONA  PDF  
Autopoprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  

Druk nr 606
0606 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa mających na celu przeprowadzenie kompleksowej kontroli w spółce Miejska Infrastruktura
/projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców" - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Maślona/
opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2019-08-20
Projekt doręczony - 2019-08-22
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-08-28  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-09-23  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH  PDF  

Druk nr 562
0562 -   PDF  
0562_opinia_NSZZ -   PDF  

Zmiana uchwały nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.)
/projektodawca Grupa Radnych - II czytanie - referuje Łukasz Wantuch/
opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2019-07-24
Projekt doręczony - 2019-07-25
I czytanie - 2019-08-28
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-09-17 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-09-19 15:00:00
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-08-13  DOC     PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-09-24  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawki - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH  PDF  
Autopoprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  

Druk nr 517
0517 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa zmierzających do wnoszenia skarg (przygotowania projektów uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawie wniesienia skargi) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Małopolskiego stwierdzające nieważność uchwał Rady Miasta Krakowa
/projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska - w trybie jednego czytania - referuje Andrzej Hawranek/
z uwagą opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2019-06-26
Projekt doręczony - 2019-06-27
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-07-22  DOC     PDF  

Druk nr 463
0463 -   PDF  

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Swoszowice Uzdrowisko II - część A, B, C"
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Włodzimierz Pietrus/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-06-12
Projekt doręczony - 2019-06-13
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-07-08  PDF  

Druk nr 442
0442 -   DOC  
0442 -   PDF  
0442_zał -   PDF  

Przyjęcie Polityki podatkowej Gminy Miejskiej Kraków na lata 2020-2023
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Piotr Jędrzejczak/
Pozytywna opinia prawna - Barbara Solak-Zakrzewska
Data wpływu - 2019-06-04
Projekt doręczony - 2019-06-05
I czytanie - 2019-06-12
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-06-17 15:00:00
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-06-19 15:00:00
tryb dwóch czytań

Druk nr 436
0436 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Jesionowa - Romera"
/projektodawca Rada Dzielnicy VII Zwierzyniec - w trybie jednego czytania - referuje Szczęsny Filipiak/
Pozytywna z uwagą opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2019-04-19
Projekt doręczony - 2019-05-29
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-06-05  PDF  

Druk nr 435
0435 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Jesionowa - Pylna"
/projektodawca Rada Dzielnicy VII Zwierzyniec - w trybie jednego czytania - referuje Szczęsny Filipiak/
z uwagą opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2019-04-19
Projekt doręczony - 2019-05-29
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-06-05  PDF  

Druk nr 417
0417 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących pilotażowego programu ograniczenia ruchu samochodowego przed szkołami podstawowymi na wzór stosowany w Wiedniu

Na XVIII sesji RMK /12.06.2019 r./ na wniosek formalny złożony przez Radnego J. Bednarza Rada odesłała projekt do projektodawcy celem przedstawienia placówki oświatowej zainteresowanej programem.

/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Artur Buszek/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-05-22
Projekt doręczony - 2019-05-23
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-06-11  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: A. HAWRANEK  PDF  
Autopoprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  

Druk nr 410
0410 -   PDF  

Skierowanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego nr WN-II.4131.1.17.2019, stwierdzające nieważność § 1 i § 2 uchwały Nr XII/205/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących wyznaczania religii jako pierwszej lub ostatniej lekcji w planie zajęć
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Alicja Szczepańska/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2019-05-22
Projekt doręczony - 2019-05-22
tryb jednego czytania

Druk nr 394
0394 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących akcji ''Pionowe elektrownie wiatrowe oraz podwodne elektrownie wodne- zadanie dla krakowskich uczniów i studentów''
/projektodawca Komisja Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Wantuch/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-05-14
Projekt doręczony - 2019-05-15
tryb jednego czytania

Druk nr 391
0391 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przyspieszenia ochrony planistycznej Czyżyn, ochrony i wykupu terenów pasa startowego, utworzenia nowych terenów zielonych i odzyskania przestrzeni rekreacyjnej dla pieszych w Dzielnicy XIV Czyżyny
/projektodawca Rada Dzielnicy XIV Czyżyny - w trybie jednego czytania - referuje Jakub Łoginow/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-04-17
Projekt doręczony - 2019-05-13
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-06-17  PDF  

Druk nr 303
0303 -   PDF  

Regulamin określający niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków
/projektodawca Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość - w trybie jednego czytania - referuje Agata Tatara/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-04-10
Projekt doręczony - 2019-04-11
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-04-23  DOC     PDF  

Druk nr 233
0233 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zmniejszenia liczby radnych dzielnicowych z 372 do 147
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Sławomir Pietrzyk/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-03-06
Projekt doręczony - 2019-03-11
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-03-27  PDF  

Druk nr 179
0179 -   PDF  

Uchylenie uchwały Nr III/27/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia strefy transportu "Kazimierz"
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Włodzimierz Pietrus/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-02-25
Projekt doręczony - 2019-02-26
tryb jednego czytania

Opinie

Komisja Infrastruktury Opinia: Negatywna 2019-03-05  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  

Druk nr 151
0151 -   PDF  

Zmiana Uchwały nr IV/80/19 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Ewa Całus/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2019-02-12
Projekt doręczony - 2019-02-13
tryb jednego czytania

Druk nr 150
0150 -   PDF  

Ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Ewa Całus/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2019-02-12
Projekt doręczony - 2019-02-13
tryb jednego czytania

Druk nr 34
0034 -   PDF  
0034 -   DOC  

Zmiana uchwały Nr XVI/285/15 w sprawie wykazu dróg, obiektów i terenów na których realizowane są zadania Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Dariusz Domajewski/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2018-12-04
Projekt doręczony - 2018-12-05
tryb dwóch czytań

Druk nr 23
0023 -   PDF  

Odstąpienie od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Podwawelskie"

Na II sesji RMK /13.12.2018 r./ na wniosek formalny złożony przez Radnego A. Miszalskiego Rada odesłała projekt do projektodawcy celem zaopiniowania przez Komisję Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMK/.

/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Aleksander Miszalski/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2018-11-28
Projekt doręczony - 2018-11-29
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2018-12-05  PDF  

Druk nr 6
0006 -   PDF  

Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Aleksander Miszalski/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2018-11-21
Projekt doręczony - 2018-11-21
tryb jednego czytania