Sprawy sesyjne w toku - Rada Miasta Krakowa VII kadencji

Sprawy sesyjne w toku (VIII kadencja)

Druk nr 649
0649 -   PDF  
0649_skan -   PDF  

Nazwa skweru i ulicy
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Maria Kolińska/
Pozytywna opinia prawna - Monika Konior-Czarnota
Data wpływu - 2019-09-10
Projekt doręczony - 2019-09-12
tryb jednego czytania

Druk nr 648
0648 -   DOC  
0648 -   PDF  
0648_skan -   PDF  
0648_zal 1 -   PDF  
0648_zal 2 -   PDF  
0648_zal 3 -   PDF  
0648_zal 4 -   PDF  
0648_zal 5 -   PDF  
0648_zal 6 -   PDF  

Tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, udzielanych szkołom i placówkom publicznym oraz niepublicznym, prowadzonym na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Ewa Całus/
Pozytywna opinia prawna - Paulina Typel-Walczykiewicz  PDF  
Data wpływu - 2019-09-10
Projekt doręczony - 2019-09-12
tryb jednego czytania

Druk nr 647
0647 -   DOC  
0647 -   PDF  
0647_skan -   PDF  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 6 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy al. Juliusza Słowackiego Nr 33 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Monika Bać
Data wpływu - 2019-09-06
Projekt doręczony - 2019-09-11
tryb dwóch czytań

Druk nr 638
0638 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. rozwoju sportu amatorskiego i zawodowego w Krakowie "Kraków Miastem Sportu"
/projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA - w trybie jednego czytania - referuje Dominik Jaśkowiec/
Data wpływu - 2019-09-10
Projekt doręczony - 2019-09-10
tryb jednego czytania

Druk nr 637
0637 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących stworzenia pilotażowego programu udzielania wsparcia dla tworzenia zielonych dachów na terenie Krakowa
/projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców" - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Maślona/
Data wpływu - 2019-09-06
Projekt doręczony - 2019-09-09
tryb jednego czytania

Druk nr 636
0636 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących stworzenia pilotażowego programu udzielania wsparcia dla tworzenia zewnętrznych ogrodów wertykalnych tzw. ?zielonych ścian? na terenie Krakowa
/projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców" - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Gibała/
Data wpływu - 2019-09-06
Projekt doręczony - 2019-09-09
tryb jednego czytania

Druk nr 635
0635 -   PDF  
0635 zal 2 -   PDF  
0635_zal 1 -   PDF  

Źródła dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Ewa Całus/
Pozytywna opinia prawna - Paulina Typel-Walczykiewicz
Data wpływu - 2019-09-04
Projekt doręczony - 2019-09-09
tryb jednego czytania

Druk nr 634
0634 -   DOC  
0634 -   PDF  
0634_zał -   PDF  

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 853 i 921 ? zadania dzielnic)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Tomasz Tylek/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2019-09-03
Projekt doręczony - 2019-09-09
I czytanie - 2019-09-11
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-09-17
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-09-19
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-09-10  PDF  

Druk nr 631
0631 -   PDF  
0631_zał -   PDF  
0631_zał_do_obwieszczenia -   PDF  
0631_zarz_PMK -   PDF  

Przyjęcie oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLVIII/435/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie Statutu Miasta Krakowa
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Beata Kowalówka/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2019-08-30
Projekt doręczony - 2019-09-03
tryb jednego czytania

Druk nr 628
0628 -   PDF  

Projekt zmiany Statutu Miasta Krakowa
/projektodawca Komisja Główna - w trybie jednego czytania - referuje Dominik Jaśkowiec/
Pozytywna opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-08-28
Projekt doręczony - 2019-08-29
tryb jednego czytania

Poprawki i autopoprawki

Poprawki - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH  PDF  

Druk nr 627
0627 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie utworzenia Parku Miejskiego pn. Dolina Kurczaba
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Mariusz Kękuś/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-08-28
Projekt doręczony - 2019-08-29
tryb jednego czytania

Opinie

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2019-09-11  PDF  

Druk nr 626
0626 -   PDF  

Ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa, zmierzających do stworzenia na działkach nr 78/16 P-35; 78/18 P-35; 165/2 P-34; 164/4 P-34, będących własnością, współwłasnością lub których użytkownikiem jest Gmina Miejska Kraków, znajdujących się w okolicy ul. Lubostroń, parku miejskiego otwartego dla mieszkańców
/projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska - w trybie jednego czytania - referuje Andrzej Hawranek/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-08-28
Projekt doręczony - 2019-08-29
tryb jednego czytania

Druk nr 624
0624_wył_jawności -   PDF  
0624_wył_jawności -   DOC  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 8 położonym na os. Kazimierzowskim w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2019-08-27
Projekt doręczony - 2019-08-29
I czytanie - 2019-09-11
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-09-17
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-09-19
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2019-09-10  PDF  
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2019-09-10  PDF  
Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-09-10  PDF  

Druk nr 623
0623_wył_jawności -   PDF  
0623_wył_jawności -   DOC  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 2/6 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 8 położonym przy ul. Włodkowica w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Monika Bać
Data wpływu - 2019-08-23
Projekt doręczony - 2019-08-29
I czytanie - 2019-09-11
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-09-17
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-09-19
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2019-09-10  PDF  
Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-09-10  PDF  

Druk nr 622
0622_wył_jawności -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu od dwójki wnioskodawców po 24/96 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 412/197009 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Tysiąclecia 22 stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców w ww. częściach
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Monika Bać
Data wpływu - 2019-08-27
Projekt doręczony - 2019-08-29
I czytanie - 2019-09-11
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-09-17
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-09-19
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2019-09-10  PDF  
Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-09-10  PDF  

Druk nr 616
0616 -   PDF  

Nazwa ulicy
/projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA - w trybie jednego czytania - referuje Dominik Jaśkowiec/
Pozytywna opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-08-22
Projekt doręczony - 2019-08-23
tryb jednego czytania

Opinie

Komisja Kultury i Ochrony Zabytków Opinia: Pozytywna 2019-08-27  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2019-09-11  PDF  

Druk nr 615
0615 -   PDF  
0615 -   DOC  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 6, 6a stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy Pl. Juliusza Kossaka Nr 3 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2019-08-20
Projekt doręczony - 2019-08-22
I czytanie - 2019-09-11
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-09-17
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-09-19
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2019-09-10  PDF  
Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-09-10  PDF  

Druk nr 606
0606 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa mających na celu przeprowadzenie kompleksowej kontroli w spółce Miejska Infrastruktura
/projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców" - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Maślona/
opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2019-08-20
Projekt doręczony - 2019-08-22
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-08-28  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH  PDF  

Druk nr 605
0605_wył_jawności -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 7 położonego na os. Uroczym w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Monika Bać
Data wpływu - 2019-08-20
Projekt doręczony - 2019-08-22
I czytanie - 2019-09-11
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-09-17
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-09-19
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-09-10  PDF  
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2019-09-10  PDF  

Druk nr 562
0562 -   PDF  
0562_opinia_NSZZ -   PDF  

Zmiana uchwały nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.)
/projektodawca Grupa Radnych - II czytanie - referuje Łukasz Wantuch/
opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2019-07-24
Projekt doręczony - 2019-07-25
I czytanie - 2019-08-28
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-09-17
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-09-19
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-08-13  DOC     PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawki - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH  PDF  
Autopoprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  

Druk nr 546
0546 -   PDF  

Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących poszerzenia strefy płatnego parkowania
/projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA - II czytanie - referuje Dominik Jaśkowiec/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-07-16
Projekt doręczony - 2019-07-17
I czytanie - 2019-08-28
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-09-23
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-09-24
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna z uwagami 2019-08-13  DOC     PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-08-28  DOC     PDF  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA   PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: J. BEDNARZ  PDF  

Druk nr 544
0544 -   PDF  

Zmiana uchwały NR LXVI/1650/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 lipca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Adam Kalita/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-07-10
Projekt doręczony - 2019-07-11
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-08-27  PDF  
Komisja Zdrowia i Uzdrowiskowa Opinia: Pozytywna 2019-08-27  PDF  
Komisja Edukacji Opinia: Pozytywna 2019-09-10  PDF  

Druk nr 517
0517 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa zmierzających do wnoszenia skarg (przygotowania projektów uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawie wniesienia skargi) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Małopolskiego stwierdzające nieważność uchwał Rady Miasta Krakowa
/projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska - w trybie jednego czytania - referuje Andrzej Hawranek/
z uwagą opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2019-06-26
Projekt doręczony - 2019-06-27
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-07-22  DOC     PDF  

Druk nr 514
0514 -   DOC  
0514 -   PDF  
0514_zał -   PDF  

Przyjęcie "Powiatowego programu zwiększenia lesistości Miasta Krakowa na lata 2018-2040"

Na XXIII sesji RMK /28.08.2019 r./ na wniosek formalny złożony przez radnego M. Drewnickiego Rada odesłała projekt do projektodawcy celem uwzględnienia wniosku mieszkańców oraz przedstawienia Radzie Miasta Krakowa analizy zgodności lub niezgodności zapisów programu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Łukasz Pawlik/
Pozytywna opinia prawna - Zbigniew Bury
Data wpływu - 2019-06-25
Projekt doręczony - 2019-06-27
I czytanie - 2019-07-10
II czytanie - 2019-08-28
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-07-16
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-07-18
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-08-27  DOC     PDF  
Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2019-07-08  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  PDF     PDF     PDF     PDF     PDF     PDF     PDF     PDF     PDF  
Poprawki - zgłoszona przez: Ł. SĘK  PDF  

Druk nr 463
0463 -   PDF  

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Swoszowice Uzdrowisko II - część A, B, C"
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Włodzimierz Pietrus/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-06-12
Projekt doręczony - 2019-06-13
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-07-08  PDF  

Druk nr 442
0442 -   DOC  
0442 -   PDF  
0442_zał -   PDF  

Przyjęcie Polityki podatkowej Gminy Miejskiej Kraków na lata 2020-2023
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Piotr Jędrzejczak/
Pozytywna opinia prawna - Barbara Solak-Zakrzewska
Data wpływu - 2019-06-04
Projekt doręczony - 2019-06-05
I czytanie - 2019-06-12
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-06-17
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-06-19
tryb dwóch czytań

Druk nr 436
0436 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Jesionowa - Romera"
/projektodawca Rada Dzielnicy VII Zwierzyniec - w trybie jednego czytania - referuje Szczęsny Filipiak/
Pozytywna z uwagą opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2019-04-19
Projekt doręczony - 2019-05-29
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-06-05  PDF  

Druk nr 435
0435 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Jesionowa - Pylna"
/projektodawca Rada Dzielnicy VII Zwierzyniec - w trybie jednego czytania - referuje Szczęsny Filipiak/
z uwagą opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2019-04-19
Projekt doręczony - 2019-05-29
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-06-05  PDF  

Druk nr 417
0417 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących pilotażowego programu ograniczenia ruchu samochodowego przed szkołami podstawowymi na wzór stosowany w Wiedniu

Na XVIII sesji RMK /12.06.2019 r./ na wniosek formalny złożony przez Radnego J. Bednarza Rada odesłała projekt do projektodawcy celem przedstawienia placówki oświatowej zainteresowanej programem.

/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Artur Buszek/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-05-22
Projekt doręczony - 2019-05-23
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-06-11  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: A. HAWRANEK  PDF  
Autopoprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  

Druk nr 410
0410 -   PDF  

Skierowanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego nr WN-II.4131.1.17.2019, stwierdzające nieważność § 1 i § 2 uchwały Nr XII/205/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących wyznaczania religii jako pierwszej lub ostatniej lekcji w planie zajęć
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Alicja Szczepańska/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2019-05-22
Projekt doręczony - 2019-05-22
tryb jednego czytania

Druk nr 407
0407 -   PDF  

Zmiana uchwały Nr XCVII/1449/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa
/projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA - w trybie jednego czytania - referuje Dominik Jaśkowiec/
z uwagą opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-05-20
Projekt doręczony - 2019-05-21
tryb jednego czytania

Druk nr 394
0394 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących akcji ''Pionowe elektrownie wiatrowe oraz podwodne elektrownie wodne- zadanie dla krakowskich uczniów i studentów''
/projektodawca Komisja Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Wantuch/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-05-14
Projekt doręczony - 2019-05-15
tryb jednego czytania

Druk nr 391
0391 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przyspieszenia ochrony planistycznej Czyżyn, ochrony i wykupu terenów pasa startowego, utworzenia nowych terenów zielonych i odzyskania przestrzeni rekreacyjnej dla pieszych w Dzielnicy XIV Czyżyny
/projektodawca Rada Dzielnicy XIV Czyżyny - w trybie jednego czytania - referuje Jakub Łoginow/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-04-17
Projekt doręczony - 2019-05-13
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-06-17  PDF  

Druk nr 303
0303 -   PDF  

Regulamin określający niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków
/projektodawca Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość - w trybie jednego czytania - referuje Agata Tatara/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-04-10
Projekt doręczony - 2019-04-11
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-04-23  DOC     PDF  

Druk nr 299
0299 -   PDF  
0299 -   DOC  
0299_zał.1_mapa -   PDF  
0299_zał.2_niejawny -   PDF  
0299_zał.3 -   DOC  
0299_zał.3 -   PDF  
0299_zał.II_do_zarz_PMK -   PDF  
0299_zał.III_do_zarz_PMK -   PDF  
0299_zał.III_do_zarz_PMK_mapa -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - AWF"

Na XVI sesji RMK /22.05.2019 r./ w wyniku przegłosowania poprawki Radnych: M. Drewnickiego i Ł. Sęka głosowanie nad całością projektu zostało odroczone /§ 37 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa/.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Bożena Kaczmarska-Michniak/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2019-04-09
Projekt doręczony - 2019-04-10
I czytanie - 2019-04-24
II czytanie - 2019-05-22
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-05-20
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-05-21
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2019-05-20  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: D. JAŚKOWIEC  PDF  
Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa
Poprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  

Druk nr 236
0236 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ankiety dotyczącej nauczania lekcji religii
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Wantuch/
z uwagami opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2019-03-06
Projekt doręczony - 2019-03-11
tryb jednego czytania

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  

Druk nr 233
0233 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zmniejszenia liczby radnych dzielnicowych z 372 do 147
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Sławomir Pietrzyk/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-03-06
Projekt doręczony - 2019-03-11
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-03-27  PDF  

Druk nr 179
0179 -   PDF  

Uchylenie uchwały Nr III/27/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia strefy transportu "Kazimierz"
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Włodzimierz Pietrus/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-02-25
Projekt doręczony - 2019-02-26
tryb jednego czytania

Opinie

Komisja Infrastruktury Opinia: Negatywna 2019-03-05  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  

Druk nr 151
0151 -   PDF  

Zmiana Uchwały nr IV/80/19 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Ewa Całus/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2019-02-12
Projekt doręczony - 2019-02-13
tryb jednego czytania

Druk nr 150
0150 -   PDF  

Ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Ewa Całus/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2019-02-12
Projekt doręczony - 2019-02-13
tryb jednego czytania

Druk nr 34
0034 -   PDF  
0034 -   DOC  

Zmiana uchwały Nr XVI/285/15 w sprawie wykazu dróg, obiektów i terenów na których realizowane są zadania Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Dariusz Domajewski/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2018-12-04
Projekt doręczony - 2018-12-05
tryb dwóch czytań

Druk nr 23
0023 -   PDF  

Odstąpienie od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Podwawelskie"

Na II sesji RMK /13.12.2018 r./ na wniosek formalny złożony przez Radnego A. Miszalskiego Rada odesłała projekt do projektodawcy celem zaopiniowania przez Komisję Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMK/.

/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Aleksander Miszalski/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2018-11-28
Projekt doręczony - 2018-11-29
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2018-12-05  PDF  

Druk nr 6
0006 -   PDF  

Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Aleksander Miszalski/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2018-11-21
Projekt doręczony - 2018-11-21
tryb jednego czytania