Sprawy sesyjne w toku - Rada Miasta Krakowa VII kadencji

Sprawy sesyjne w toku (VIII kadencja)

Druk nr 856
0856 -   DOC  
0856 -   PDF  
0856_zarz_PMK -   DOC  

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Gminy Miejskiej Kraków za lata 2019 i 2020
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Tomasz Tylek/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2019-11-12
Projekt doręczony - 2019-11-12
tryb jednego czytania

Druk nr 855
0855_niejawny -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 3 położonym na os. Zgody w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2019-11-08
Projekt doręczony - 2019-11-12
tryb dwóch czytań

Druk nr 854
0854 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie podjęcia wszelkich możliwych, koniecznych i prawnie dopuszczalnych działań w zakresie weryfikacji i oceny imprez oraz wydarzeń organizowanych na głównych placach Miasta Krakowa w celu systematycznego polepszania ich jakości
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Tomasz Daros/
Data wpływu - 2019-11-06
Projekt doręczony - 2019-11-07
tryb jednego czytania

Druk nr 853
0853 -   PDF  
0853 -   DOC  

Określenie na rok 2019 stawki dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie na prace remontowo - konserwatorskie muru od strony południowej Cmentarza Rakowickiego, na konserwację nagrobków na Cmentarzu Rakowickim i Cmentarzu Podgórskim oraz na realizację zadań z zakresu grobownictwa wojennego na terenie Gminy Miejskiej Kraków
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Paweł Sularz/
Pozytywna opinia prawna - Agnieszka Kapera
Data wpływu - 2019-11-06
Projekt doręczony - 2019-11-07
tryb jednego czytania

Druk nr 852
0852 -   PDF  
0852_zał_niejawny -   DOC  
0852_zał_niejawny -   PDF  

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Zakole Wisły"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Jerzy Muzyk/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2019-11-05
Projekt doręczony - 2019-11-07
tryb jednego czytania

Druk nr 851
0851 -   DOC  
0851 -   PDF  
0851_zał.1_mapa_do_bip -   PDF  
0851_zał.2_niejawny -   DOC  
0851_zał.2_niejawny -   PDF  
0851_zał.3 -   DOC  
0851_zał.3 -   PDF  
0851_zał.II_do_zarz_PMK -   PDF  
0851_zał.III_do_zarz_PMK -   DOC  
0851_zał.III_do_zarz_PMK -   PDF  
0851_zał.III_do_zarz_PMK_mapa -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Zakole Wisły"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Jerzy Muzyk/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2019-11-05
Projekt doręczony - 2019-11-07
tryb dwóch czytań

Druk nr 850
0850 -   PDF  
0850 -   DOC  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 24 usytuowanego w budynku na os. Słonecznym 7 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 35% bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2019-11-05
Projekt doręczony - 2019-11-06
tryb dwóch czytań

Druk nr 849
0849_niejawny -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska ? Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 19 położonego na os. Kazimierzowskim w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Monika Bać
Data wpływu - 2019-11-05
Projekt doręczony - 2019-11-06
tryb dwóch czytań

Druk nr 848
0848_niejawny -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 13/1000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Bohaterów Września 61A w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2019-11-05
Projekt doręczony - 2019-11-06
tryb dwóch czytań

Druk nr 847
0847_niejawny -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3977/506708 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Bajecznej 1 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2019-11-05
Projekt doręczony - 2019-11-06
tryb dwóch czytań

Druk nr 846
0846 -   PDF  
0846 -   DOC  

Przystąpienie przez Gminę Miejską Kraków do Agencji Rozwoju Miasta Inwestycje spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Jerzy Muzyk/
Pozytywna opinia prawna - Joanna Górak
Data wpływu - 2019-11-05
Projekt doręczony - 2019-11-06
tryb dwóch czytań

Druk nr 845
0845 -   DOC  
0845 -   PDF  
0845_zał -   PDF  

Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Adam Chrapisiński/
Pozytywna opinia prawna - Barbara Kiczek
Data wpływu - 2019-11-05
Projekt doręczony - 2019-11-06
tryb dwóch czytań

Druk nr 844
0844 -   PDF  
0844 -   DOC  

Uchylająca uchwałę Nr XCIII/2436/18 w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad otrzymywania dotacji przez młodzieżowe domy kultury, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Ewa Całus/
Pozytywna opinia prawna - Paulina Typel-Walczykiewicz
Data wpływu - 2019-11-05
Projekt doręczony - 2019-11-06
tryb jednego czytania

Druk nr 843
0843 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w/s przygotowania programu finansowania dla przedszkoli niepublicznych działających w Krakowie
/projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska - w trybie jednego czytania - referuje Grzegorz Stawowy/
Data wpływu - 2019-11-05
Projekt doręczony - 2019-11-06
tryb jednego czytania

Druk nr 833
0833 -   PDF  

Skierowanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 31 października 2019 r. nr WN-II.4131.1.47.2019, stwierdzające nieważność uchwały Nr XXV/577/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie utworzenia parku Miejskiego pn. Dolina Kurczaba
/projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA - w trybie jednego czytania - referuje Dominik Jaśkowiec/
Data wpływu - 2019-11-06
Projekt doręczony - 2019-11-06
tryb jednego czytania

Druk nr 832
0832 -   PDF  

Skierowanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 31 października 2019 r. nr WN-II.4131.1.43.2019, stwierdzające nieważność uchwały Nr XXV/576/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. rozwoju sportu amatorskiego i zawodowego w Krakowie "Kraków Miastem Sportu"
/projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA - w trybie jednego czytania - referuje Dominik Jaśkowiec/
Data wpływu - 2019-11-06
Projekt doręczony - 2019-11-06
tryb jednego czytania

Druk nr 831
0831 -   PDF  

Skierowanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 31 października 2019 r. nr WN-II.4131.1.45.2019, stwierdzające nieważność uchwały Nr XXV/575/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących stworzenia pilotażowego programu udzielania wsparcia dla tworzenia zielonych dachów na terenie Krakowa
/projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA - w trybie jednego czytania - referuje Dominik Jaśkowiec/
Data wpływu - 2019-11-06
Projekt doręczony - 2019-11-06
tryb jednego czytania

Druk nr 830
0830 -   PDF  

Skierowanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 31 października 2019 r. nr WN-II.4131.1.44.2019, stwierdzające nieważność uchwały Nr XXV/574/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących stworzenia pilotażowego programu udzielania wsparcia dla tworzenia zewnętrznych ogrodów wertykalnych tzw. "zielonych ścian" na terenie Krakowa
/projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA - w trybie jednego czytania - referuje Dominik Jaśkowiec/
Data wpływu - 2019-11-04
Projekt doręczony - 2019-11-06
tryb jednego czytania

Druk nr 829
0829 -   PDF  

Skierowanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 31 października 2019 r. nr WN-II.4131.1.46.2019, stwierdzające nieważność uchwały Nr XXV/561/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie utworzenia parku przy ul. Fabrycznej
/projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA - w trybie jednego czytania - referuje Dominik Jaśkowiec/
Data wpływu - 2019-11-04
Projekt doręczony - 2019-11-06
tryb jednego czytania

Druk nr 828-R
0828-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie maksymalnego ograniczenia pozyskiwania drewna na terenie Bielańsko- Tynieckiego Parku Krajobrazowego.

Na XXVIII sesji RMK /06.11.2019 r./ na wniosek formalny złożony przez radnego M. Sobieraja Rada odesłała projekt do projektodawcy celem uzyskania opinii Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza oraz skierowania projektu do zaopiniowania przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych.

/projektodawca Klub Radnych Przyjazny Kraków - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Wantuch/
Data wpływu - 2019-11-06
Projekt doręczony - 2019-11-06
tryb jednego czytania

Opinie

Komisja Ekologii i Ochrony Powietrza Opinia: Pozytywna 2019-11-06  PDF  

Druk nr 826
0826 -   DOC  
0826 -   PDF  
0826_skan -   PDF  

Uchylająca uchwałę Nr VI/96/19 w sprawie wyrażenia zgody na otrzymywanie przez niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Ewa Całus/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2019-10-31
Projekt doręczony - 2019-11-05
tryb jednego czytania

Druk nr 825
0825 -   DOC  
0825 -   PDF  
0825_zał.1 -   PDF  
0825_zał.2 -   PDF  

Utworzenie parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Nowa Huta
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Magdalena Doksa-Tverberg /
Pozytywna opinia prawna - Piotr Symołon
Data wpływu - 2019-10-31
Projekt doręczony - 2019-11-05
tryb jednego czytania

Druk nr 824
0824 -   PDF  
0824 -   DOC  
0824 -   PDF  
0824_zał -   DOC  
0824_zał -   PDF  

Zmiana siedziby, nadanie nazwy oraz przyjęcie statutu jednostki budżetowej Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, os. Hutnicze 5
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Witold Kramarz/
Data wpływu - 2019-10-29
Projekt doręczony - 2019-10-31
I czytanie - 2019-11-06
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-11-12
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-11-14
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Opinia: Pozytywna 2019-11-04  PDF  

Druk nr 822
0822 -   DOC  
0822 -   PDF  
0822_zał.1;zał.2;zał.3;zał.4_skan -   PDF  

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 854, 855, 900 i 921 - zadania dzielnic)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Tomasz Tylek/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2019-10-29
Projekt doręczony - 2019-10-30
I czytanie - 2019-11-06
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-11-18
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-11-19
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-11-05  PDF  

Druk nr 821
0821 -   DOC  
0821 -   PDF  
0821_zał.1;zał.2;zał.3;zał.4;zał.5_skan -   PDF  

Zmieniająca uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 754, 801, 852, 900 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 754, 801, 852, 855, 900, 921 i 926)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Tomasz Tylek/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2019-10-29
Projekt doręczony - 2019-10-30
I czytanie - 2019-11-06
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-11-12
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-11-14
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-11-05  PDF  

Druk nr 820
0820 -   DOC  
0820 -   PDF  
0820_zał.1;zał.2;zał.3;zał.4;zał.5_skan -   PDF  

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 926, zmiany przeznaczenia rezerw celowych oraz zmian planu wydatków w działach: 010, 600, 700, 710, 758, 801, 854, 855, 900, 921 i 925)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Tomasz Tylek/
Data wpływu - 2019-10-29
Projekt doręczony - 2019-10-30
I czytanie - 2019-11-06
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-11-12
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-11-14
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-11-05  PDF  

Druk nr 815
0815 -   PDF  
0815 -   DOC  

Zmiana uchwały Nr CVIII/2809/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marcin Hanczakowski/
Pozytywna opinia prawna - Dagmara Rogóż-Gąsiorowska
Data wpływu - 2019-10-29
Projekt doręczony - 2019-10-30
I czytanie - 2019-11-06
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-11-12
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-11-14
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Infrastruktury Opinia: Pozytywna 2019-11-04  PDF  

Druk nr 801
0801 -   PDF  

Wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2020
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Elzbieta Kois-Żurek/
Pozytywna opinia prawna - Joanna Górak
Data wpływu - 2019-10-29
Projekt doręczony - 2019-10-30
I czytanie - 2019-11-06
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-11-12
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-11-14
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Zdrowia i Uzdrowiskowa Opinia: Pozytywna 2019-11-05  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: Ł. GIBAŁA  PDF  

Druk nr 800
0800_niejawny -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5557/412314 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Nowosądeckiej 1 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2019-10-28
Projekt doręczony - 2019-10-29
tryb dwóch czytań

Druk nr 799
0799_2788_2019 -   PDF  

Zamiar przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 29 im. Jana Matejki w Krakowie poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć przy ul. Potebni 7
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Ewa Całus/
Pozytywna opinia prawna - Paulina Typel-Walczykiewicz
Data wpływu - 2019-10-28
Projekt doręczony - 2019-10-29
I czytanie - 2019-11-06
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-11-12
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-11-14
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Edukacji Opinia: Pozytywna 2019-11-05  PDF  

Druk nr 796
0796 -   PDF  
0796 -   DOC  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 38 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Mikołaja Zyblikiewicza Nr 5 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, ustalenia wysokości bonifikaty oraz w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr CV/2713/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 38 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Mikołaja Zyblikiewicza Nr 5 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek oraz ustalenia wysokości bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Wojciech Musialik
Data wpływu - 2019-10-28
Projekt doręczony - 2019-10-28
tryb dwóch czytań

Druk nr 792
0792_niejawna -   PDF  

Zaproszenie trzech rodzin polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Gminy Miejskiej Kraków w ramach repatriacji
/projektodawca Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa - w trybie jednego czytania - referuje Stanisław Zięba/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2019-10-23
Projekt doręczony - 2019-10-24
tryb jednego czytania

Opinie

Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Opinia: Pozytywna 2019-11-04  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2019-11-06  DOC     PDF  

Druk nr 791
0791 -   PDF  

Zmiana uchwały nr XXIII/495/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
/projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska - w trybie jednego czytania - referuje Wojciech Krzysztonek/
Pozytywna z uwagą opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2019-10-23
Projekt doręczony - 2019-10-24
tryb jednego czytania

Druk nr 790
0790 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie uruchomienia pilotażowego Programu "Czerwone światło zamiast fotoradaru"
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Michał Starobrat/
opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2019-10-23
Projekt doręczony - 2019-10-24
tryb jednego czytania

Druk nr 789
0789 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących stworzenia programu wspierającego termomodernizację obiektów zabytkowych na terenie Nowej Huty.

Na XXVIII sesji RMK /06.11.2019 r./ na wniosek formalny złożony przez Radnego St. Moryca Rada odesłała projekt do projektodawcy celem uzgodnienia zapisów uchwały z projektantami parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Nowa Huta i Projektu Planu Ochrona Parku Kulturowego Nowa Huta oraz do Komisji Kultury i Ochrony Zabytków oraz Budżetowej.

/projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców" - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Gibała/
z uwagami opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2019-10-22
Projekt doręczony - 2019-10-24
tryb jednego czytania

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców"  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: W. KRZYSZTONEK  PDF  

Druk nr 788
0788 -   PDF  
0788 -   DOC  

Stawki za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marcin Hanczakowski/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Bubula
Data wpływu - 2019-10-22
Projekt doręczony - 2019-10-24
I czytanie - 2019-11-06
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-11-12
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-11-14
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-11-05  PDF  

Druk nr 787
0787_2700-2019 wył_jawności -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania od każdej z wnioskodawczyń zwrotu po 1/6 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5446/349216 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Piastów 50 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyń we wskazanych częściach
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2019-10-22
Projekt doręczony - 2019-10-24
I czytanie - 2019-11-06
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-11-12
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-11-14
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2019-11-05  PDF  
Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-11-05

Druk nr 733
0733_2624_2019 -   PDF  

Zamiar przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 im. Prof. Władysława Szafera w Krakowie poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć przy ul. Malborskiej 98
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Ewa Całus/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2019-10-17
Projekt doręczony - 2019-10-21
I czytanie - 2019-11-06
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-11-12
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-11-14
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Edukacji Opinia: Pozytywna 2019-11-05  PDF  

Druk nr 712
0712 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa mających na celu uruchomienie krakowskiego biletu aglomeracyjnego
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Jakub Kosek/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-10-09
Projekt doręczony - 2019-10-10
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-10-21  DOC     PDF  

Druk nr 703
0703_Czyżyny -   DOC  
0703_Czyżyny -   PDF  
0703_zał.1_mapa -   PDF  
0703_zał.2_wył_jawności -   PDF  
0703_zał.3 -   DOC  
0703_zał.3 -   PDF  
0703_zał.II_do_zarz_PMK -   PDF  
0703_zał.III_do_zarz_PMK -   PDF  
0703_zał.III_do_zarz_PMK_mapa -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - os. Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego"

Na XXVII sesji RMK /23.10.2019 r./ w wyniku przegłosowania poprawki Grupy Radnych: S. Pietrzyka, W. Krzysztonka i M. Drewnickiego Przewodniczący obrad odroczył głosowanie nad całością projektu/ § 37 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa/.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Jerzy Muzyk/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2019-10-08
Projekt doręczony - 2019-10-10
II czytanie - 2019-10-23
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Pozytywna 2019-10-23  PDF  
Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2019-10-21  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  PDF     PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  

Druk nr 701
0701_Nowohucka -   DOC  
0701_Nowohucka -   PDF  
0701_zał.1_mapa_bip -   PDF  
0701_zał.2_wył_jawność -   PDF  
0701_zał.3 -   DOC  
0701_zał.3 -   PDF  
0701_zał.II_do_zarz_PMK -   PDF  
0701_zał.III_do_zarz_PMK -   PDF  
0701_zał.III_do_zarz_PMK_mapa -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowohucka - Rejon Koncentracji Usług"

Na XXVII sesji RMK /23.10.2019 r./ w wyniku przegłosowania poprawki Radnego M. Drewnickiego Przewodniczący obrad odroczył głosowanie nad całością projektu/ § 37 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa/.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Jerzy Muzyk/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2019-10-08
Projekt doręczony - 2019-10-10
II czytanie - 2019-10-23
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2019-10-21  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: M. DREWNICKI  PDF  
Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  DOC     PDF     PDF  
Poprawki - zgłoszona przez: G. STAWOWY  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: Ł. GIBAŁA  PDF  

Druk nr 675
0675 -   PDF  

Zmiana uchwały Nr LXXX/1223/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla Miasta Krakowa pod nazwą "Krakowski program małej retencji wód opadowych"
/projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców" - II czytanie - referuje Łukasz Maślona/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-10-01
Projekt doręczony - 2019-10-03
I czytanie - 2019-10-09
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-12-02
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-12-03
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-10-09  DOC     PDF  

Druk nr 671
0671 -   PDF  

Zmiana regulaminów korzystania z Plant Krakowskich, Parku Krakowskiego, Parku im. dr H. Jordana, Parku Bednarskiego i Błoń Krakowskich.

Na XXVIII sesji RMK /06.11.2019 r./ na wniosek formalny złożony przez radnego Ł. Wantucha Rada odesłała projekt do Komisji Infrastruktury celem przeprowadzenia dyskusji nad projektem.

/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Wantuch/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-09-25
Projekt doręczony - 2019-09-26
tryb jednego czytania

Opinie

Komisja Praworządności Opinia: Pozytywna 2019-10-21  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Ł. MAŚLONA  PDF  
Autopoprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  

Druk nr 670
0670 -   PDF  

Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących sposobu zagospodarowania obszaru Wesoła położonego w rejonie ul. Kopernika
/projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska - II czytanie - referuje Aleksander Miszalski/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-09-24
Projekt doręczony - 2019-09-26
I czytanie - 2019-10-09
Termin wprowadzania autopoprawek - 2020-01-02
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2020-01-03
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-10-09  DOC     PDF  
Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2019-10-07  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska  PDF  

Druk nr 665
0665 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących stworzenia programu budowy na terenie Krakowa tzw. pitników, czyli ogólnodostępnych źródełek zasilanych wodą z miejskich wodociągów

Na XXVI sesji RMK /9.10.2019 r./ na wniosek formalny złożony przez Radnego Michała Starobrata Rada odesłała projekt do Komisji Budżetowej celem dokonania analizy dyskusji nad tematami finansowymi

/projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców" - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Gibała/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-09-23
Projekt doręczony - 2019-09-24
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-10-09  PDF     DOC  
Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-11-05  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców"  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: M. STAROBRAT  PDF  

Druk nr 663
0663 -   PDF  

Zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła.

Projekt zgłoszony w trybie art. 20 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym.

/projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców" - II czytanie - referuje Łukasz Gibała/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-09-17
Projekt doręczony - 2019-09-18
I czytanie - 2019-09-25
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-11-27
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-11-28
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-09-24  PDF  
Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-09-24  PDF  

Druk nr 606
0606 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa mających na celu przeprowadzenie kompleksowej kontroli w spółce Miejska Infrastruktura
/projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców" - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Maślona/
opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2019-08-20
Projekt doręczony - 2019-08-22
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-08-28  PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-09-23  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH  PDF  

Druk nr 562
0562 -   PDF  
0562_opinia_NSZZ -   PDF  

Zmiana uchwały nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.)
/projektodawca Grupa Radnych - II czytanie - referuje Łukasz Wantuch/
opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2019-07-24
Projekt doręczony - 2019-07-25
I czytanie - 2019-08-28
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-09-17
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-09-19
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-08-13  DOC     PDF  
Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-09-24  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawki - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH  PDF  
Autopoprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  

Druk nr 517
0517 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa zmierzających do wnoszenia skarg (przygotowania projektów uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawie wniesienia skargi) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Małopolskiego stwierdzające nieważność uchwał Rady Miasta Krakowa
/projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska - w trybie jednego czytania - referuje Andrzej Hawranek/
z uwagą opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2019-06-26
Projekt doręczony - 2019-06-27
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-07-22  DOC     PDF  

Druk nr 514
0514 -   DOC  
0514 -   PDF  
0514_odpowiedź PMK_na_wniosek_o_odesłanie -   PDF  
0514_zał -   PDF  

Przyjęcie "Powiatowego programu zwiększenia lesistości Miasta Krakowa na lata 2018-2040"

Na XXIII sesji RMK /28.08.2019 r./ na wniosek formalny złożony przez radnego M. Drewnickiego Rada odesłała projekt do projektodawcy celem uwzględnienia wniosku mieszkańców oraz przedstawienia Radzie Miasta Krakowa analizy zgodności lub niezgodności zapisów programu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Łukasz Pawlik/
Pozytywna opinia prawna - Zbigniew Bury
Data wpływu - 2019-06-25
Projekt doręczony - 2019-06-27
I czytanie - 2019-07-10
II czytanie - 2019-08-28
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-07-16
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-07-18
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-08-27  DOC     PDF  
Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2019-07-08  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa  PDF     PDF     PDF     PDF     PDF     PDF     PDF     PDF     PDF  
Poprawki - zgłoszona przez: Ł. SĘK  PDF  

Druk nr 463
0463 -   PDF  

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Swoszowice Uzdrowisko II - część A, B, C"
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Włodzimierz Pietrus/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-06-12
Projekt doręczony - 2019-06-13
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-07-08  PDF  

Druk nr 442
0442 -   DOC  
0442 -   PDF  
0442_zał -   PDF  

Przyjęcie Polityki podatkowej Gminy Miejskiej Kraków na lata 2020-2023
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Piotr Jędrzejczak/
Pozytywna opinia prawna - Barbara Solak-Zakrzewska
Data wpływu - 2019-06-04
Projekt doręczony - 2019-06-05
I czytanie - 2019-06-12
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-06-17
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-06-19
tryb dwóch czytań

Druk nr 436
0436 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Jesionowa - Romera"
/projektodawca Rada Dzielnicy VII Zwierzyniec - w trybie jednego czytania - referuje Szczęsny Filipiak/
Pozytywna z uwagą opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2019-04-19
Projekt doręczony - 2019-05-29
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-06-05  PDF  

Druk nr 435
0435 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Jesionowa - Pylna"
/projektodawca Rada Dzielnicy VII Zwierzyniec - w trybie jednego czytania - referuje Szczęsny Filipiak/
z uwagą opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2019-04-19
Projekt doręczony - 2019-05-29
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-06-05  PDF  

Druk nr 417
0417 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących pilotażowego programu ograniczenia ruchu samochodowego przed szkołami podstawowymi na wzór stosowany w Wiedniu

Na XVIII sesji RMK /12.06.2019 r./ na wniosek formalny złożony przez Radnego J. Bednarza Rada odesłała projekt do projektodawcy celem przedstawienia placówki oświatowej zainteresowanej programem.

/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Artur Buszek/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-05-22
Projekt doręczony - 2019-05-23
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-06-11  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: A. HAWRANEK  PDF  
Autopoprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  

Druk nr 410
0410 -   PDF  

Skierowanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego nr WN-II.4131.1.17.2019, stwierdzające nieważność § 1 i § 2 uchwały Nr XII/205/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących wyznaczania religii jako pierwszej lub ostatniej lekcji w planie zajęć
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Alicja Szczepańska/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2019-05-22
Projekt doręczony - 2019-05-22
tryb jednego czytania

Druk nr 394
0394 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących akcji ''Pionowe elektrownie wiatrowe oraz podwodne elektrownie wodne- zadanie dla krakowskich uczniów i studentów''
/projektodawca Komisja Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Wantuch/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-05-14
Projekt doręczony - 2019-05-15
tryb jednego czytania

Druk nr 391
0391 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przyspieszenia ochrony planistycznej Czyżyn, ochrony i wykupu terenów pasa startowego, utworzenia nowych terenów zielonych i odzyskania przestrzeni rekreacyjnej dla pieszych w Dzielnicy XIV Czyżyny
/projektodawca Rada Dzielnicy XIV Czyżyny - w trybie jednego czytania - referuje Jakub Łoginow/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-04-17
Projekt doręczony - 2019-05-13
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-06-17  PDF  

Druk nr 303
0303 -   PDF  

Regulamin określający niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków
/projektodawca Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość - w trybie jednego czytania - referuje Agata Tatara/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-04-10
Projekt doręczony - 2019-04-11
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-04-23  DOC     PDF  

Druk nr 299
0299 -   PDF  
0299 -   DOC  
0299_zał.1_mapa -   PDF  
0299_zał.2_niejawny -   PDF  
0299_zał.3 -   DOC  
0299_zał.3 -   PDF  
0299_zał.II_do_zarz_PMK -   PDF  
0299_zał.III_do_zarz_PMK -   PDF  
0299_zał.III_do_zarz_PMK_mapa -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - AWF"

Na XVI sesji RMK /22.05.2019 r./ w wyniku przegłosowania poprawki Radnych: M. Drewnickiego i Ł. Sęka głosowanie nad całością projektu zostało odroczone /§ 37 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa/.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Bożena Kaczmarska-Michniak/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2019-04-09
Projekt doręczony - 2019-04-10
I czytanie - 2019-04-24
II czytanie - 2019-05-22
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-05-20
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-05-21
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2019-05-20  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: D. JAŚKOWIEC  PDF  
Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa
Poprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  

Druk nr 236
0236 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ankiety dotyczącej nauczania lekcji religii
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Wantuch/
z uwagami opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2019-03-06
Projekt doręczony - 2019-03-11
tryb jednego czytania

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  
Autopoprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  

Druk nr 233
0233 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zmniejszenia liczby radnych dzielnicowych z 372 do 147
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Sławomir Pietrzyk/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-03-06
Projekt doręczony - 2019-03-11
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-03-27  PDF  

Druk nr 179
0179 -   PDF  

Uchylenie uchwały Nr III/27/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia strefy transportu "Kazimierz"
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Włodzimierz Pietrus/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-02-25
Projekt doręczony - 2019-02-26
tryb jednego czytania

Opinie

Komisja Infrastruktury Opinia: Negatywna 2019-03-05  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  

Druk nr 151
0151 -   PDF  

Zmiana Uchwały nr IV/80/19 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Ewa Całus/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2019-02-12
Projekt doręczony - 2019-02-13
tryb jednego czytania

Druk nr 150
0150 -   PDF  

Ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Ewa Całus/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2019-02-12
Projekt doręczony - 2019-02-13
tryb jednego czytania

Druk nr 34
0034 -   PDF  
0034 -   DOC  

Zmiana uchwały Nr XVI/285/15 w sprawie wykazu dróg, obiektów i terenów na których realizowane są zadania Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Dariusz Domajewski/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2018-12-04
Projekt doręczony - 2018-12-05
tryb dwóch czytań

Druk nr 23
0023 -   PDF  

Odstąpienie od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Podwawelskie"

Na II sesji RMK /13.12.2018 r./ na wniosek formalny złożony przez Radnego A. Miszalskiego Rada odesłała projekt do projektodawcy celem zaopiniowania przez Komisję Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMK/.

/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Aleksander Miszalski/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2018-11-28
Projekt doręczony - 2018-11-29
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2018-12-05  PDF  

Druk nr 6
0006 -   PDF  

Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Aleksander Miszalski/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2018-11-21
Projekt doręczony - 2018-11-21
tryb jednego czytania