Sprawy sesyjne w toku - Rada Miasta Krakowa VII kadencji

Sprawy sesyjne w toku (VIII kadencja)

Druk nr 174
0174_skan -   PDF  

Zmieniająca uchwałę Nr XCVIII/2556/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na przeprowadzenie trwałej zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na system proekologiczny
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Witold Kramarz/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Symołon
Data wpływu - 2019-02-20
Projekt doręczony - 2019-02-21
tryb jednego czytania

Druk nr 173

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4931/1151636 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr (...) położonym przy ul. Jagodowej 19 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Monika Bać
Data wpływu - 2019-02-19
Projekt doręczony - 2019-02-20
tryb dwóch czytań

Druk nr 172
0172 -   PDF  

Wybór delegata do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
/projektodawca Komisja Główna - w trybie jednego czytania - referuje Dominik Jaśkowiec/
Data wpływu - 2019-02-19
Projekt doręczony - 2019-02-20
tryb jednego czytania

Druk nr 171
0171 -   PDF  

Konsultacje w przedmiocie Trasy Pychowickiej
/projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców" - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Gibała/
Data wpływu - 2019-02-18
Projekt doręczony - 2019-02-20
tryb jednego czytania

Druk nr 170
0170 -   PDF  
0170 -   DOC  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 4 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Czystej Nr 15 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Monika Bać
Data wpływu - 2019-02-19
Projekt doręczony - 2019-02-20
tryb dwóch czytań

Druk nr 169
0169 -   PDF  

Nadanie imienia Szkole Podstawowej Specjalnej nr 17 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 1, wchodzącym w skład Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie, ul. Lubomirskiego 21
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Ewa Całus/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2019-02-19
Projekt doręczony - 2019-02-20
tryb jednego czytania

Druk nr 168
0168 -   PDF  
0168 -   DOC  

Nadanie imienia Samorządowemu Przedszkolu nr 41 w Krakowie, ul. dr. Józefa Babińskiego 1
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Ewa Całus/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2019-02-19
Projekt doręczony - 2019-02-20
tryb jednego czytania

Druk nr 167
0167 -   PDF  
0167 -   DOC  

Zwiększenie dotacji podmiotowej i udzielenia dotacji celowej miejskim instytucjom kultury
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Katarzyna Olesiak/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Symołon
Data wpływu - 2019-02-19
Projekt doręczony - 2019-02-20
tryb jednego czytania

Druk nr 166
0166 -   DOC  
0166 -   PDF  
0166_zał.1 -   PDF  
0166_zał.2 -   PDF  
0166_zał.3 -   PDF  
0166_zał.4 -   PDF  
0166_zarz_PMK -   DOC  
0166_zarz_PMK -   PDF  

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750, 801, 852, 853, 854 i 855 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700 i 750)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Tomasz Tylek/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2019-02-19
Projekt doręczony - 2019-02-20
tryb dwóch czytań

Druk nr 165
0165_skan -   PDF  

Wyrażenie zgody Lions Club Kraków Stare Miasto z siedzibą ul. Rynek Główny 15, 31-008 Kraków na nieodpłatne umieszczenie herbu Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa na proporczyku klubowym
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Anna Frankiewicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Gieras
Data wpływu - 2019-02-15
Projekt doręczony - 2019-02-15
tryb jednego czytania

Druk nr 164
0164_skan -   PDF  

Wyrażenie zgody Małopolskiemu Oddziałowi Okręgowemu Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą ul. Studencka 19, 31-116 Kraków na nieodpłatne umieszczenie herbu Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa na sztandarze
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Anna Frankiewicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Gieras
Data wpływu - 2019-02-15
Projekt doręczony - 2019-02-15
tryb jednego czytania

Druk nr 163
0163 -   PDF  

Powołanie "Nagrody Gdańskiej" ku pamięci Prezydenta Pawła Adamowicza, dla organizacji pozarządowych, których działania skupiają się na promowaniu postaw obywatelskich i przeciwstawianiu się mowie nienawiści
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Nina Gabryś/
Data wpływu - 2019-02-15
Projekt doręczony - 2019-02-15
tryb jednego czytania

Druk nr 162
0162 -   PDF  

Udzielenie dotacji celowej Gminie Miejskiej Gdańsk na dofinansowanie organizacji obchodów 30-lecia wyborów parlamentarnych 4 czerwca 1989 r. przez Europejskie Centrum Solidarności
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Artur Buszek/
Data wpływu - 2019-02-13
Projekt doręczony - 2019-02-14
tryb jednego czytania

Druk nr 161
0161 -   PDF  

Przeprowadzenie corocznych monitoringów w miejskich szpitalach specjalistycznych im. G. Narutowicza w Krakowie i im. S. Żeromskiego w Krakowie w celu sprawdzenia w jakim stopniu realizowane są standardy opieki okołoporodowej
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Nina Gabryś/
Data wpływu - 2019-02-13
Projekt doręczony - 2019-02-14
tryb jednego czytania

Druk nr 160
0160 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie akcji "Plastikowa Butelka Zwrotna"
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Wantuch/
Data wpływu - 2019-02-13
Projekt doręczony - 2019-02-14
tryb jednego czytania

Druk nr 159
0159 -   PDF  

Nazwy ulic
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Małgorzata Jantos/
Data wpływu - 2019-02-13
Projekt doręczony - 2019-02-14
tryb jednego czytania

Druk nr 158-R
0158-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie wprowadzenia 10-groszowej kaucji zwrotnej za plastikowe butelki
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Wantuch/
Data wpływu - 2019-02-13
Projekt doręczony - 2019-02-14
tryb jednego czytania

Druk nr 157
0157 -   PDF  

Warunki udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat
/projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA - I czytanie - referuje Dominik Jaśkowiec/
Data wpływu - 2019-02-13
Projekt doręczony - 2019-02-13
tryb dwóch czytań

Druk nr 152
0152 -   PDF  

Zmiana uchwały nr LXXIII/714/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie ustanowienia nagrody "Bezpieczny Kraków"
/projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA - w trybie jednego czytania - referuje Dominik Jaśkowiec/
Data wpływu - 2019-02-12
Projekt doręczony - 2019-02-13
tryb jednego czytania

Druk nr 151
0151 -   PDF  

Zmiana Uchwały nr IV/80/19 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Ewa Całus/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2019-02-12
Projekt doręczony - 2019-02-13
tryb jednego czytania

Druk nr 150
0150 -   PDF  

Ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Ewa Całus/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2019-02-12
Projekt doręczony - 2019-02-13
tryb jednego czytania

Druk nr 149
0149 -   PDF  
0149_zał_graf -   PDF  
0149_zał.II_do_zarz_PMK -   PDF  

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowy Świat"
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Jerzy Muzyk/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2019-02-12
Projekt doręczony - 2019-02-13
tryb jednego czytania

Druk nr 146
0146 -   PDF  

Plan kontroli Komisji Rewizyjnej
/projektodawca Komisja Rewizyjna - w trybie jednego czytania - referuje Wojciech Krzysztonek/
Pozytywna opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-02-12
Projekt doręczony - 2019-02-12
tryb jednego czytania

Druk nr 144
0144 -   PDF  

Zmiana w składzie Komisji Praworządności Rady Miasta Krakowa
/projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA - w trybie jednego czytania - referuje Dominik Jaśkowiec/
Data wpływu - 2019-02-08
Projekt doręczony - 2019-02-11
tryb jednego czytania

Druk nr 143
0143 -   PDF  

Zmiana uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Łukasz Franek/
Pozytywna opinia prawna - SŁawomir Podgórski
Data wpływu - 2019-02-05
Projekt doręczony - 2019-02-07
I czytanie - 2019-02-13
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-02-22
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-02-26
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-02-12  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców"  PDF     PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców"  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców"  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: Ł. MAŚLONA  PDF  

Druk nr 142
0142 -   PDF  

Zmiana siedzib trzech filii Biblioteki Kraków, utworzenia wypożyczalni międzyfilialnej oraz wprowadzenia zmian w statucie Biblioteki Kraków
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Katarzyna Olesiak/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Symołon
Data wpływu - 2019-02-05
Projekt doręczony - 2019-02-05
tryb dwóch czytań

Druk nr 140
0140 -   PDF  
0140_Uzasadnienie -   PDF  
0140_zał -   PDF  

Określenie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Kraków
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Wacław Skubida/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Mastalerz
Data wpływu - 2019-02-05
Projekt doręczony - 2019-02-05
I czytanie - 2019-02-13
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-02-19
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-02-21
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Infrastruktury Opinia: Pozytywna 2019-02-11  PDF  

Druk nr 135
0135 -   DOC  
0135 -   PDF  
0135_zał -   PDF  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Wolności
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2019-02-04
Projekt doręczony - 2019-02-05
tryb dwóch czytań

Druk nr 134
0134 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie zapewnienia remontu i odwodnienia ul. Łozińskiego w Krakowie
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Edward Porębski/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2019-01-30
Projekt doręczony - 2019-02-01
tryb jednego czytania

Druk nr 133
0133_zarz 156 z 2019 wersja utajniona -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/6 części kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 7551/614535 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Duża Góra 35 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy w ww. części
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2019-01-29
Projekt doręczony - 2019-01-30
I czytanie - 2019-02-13
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-02-19
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-02-21
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-02-12  PDF  
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2019-02-12  PDF  

Druk nr 132
0132_zarz 155 z 2018 wersja utajniona -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/6 części kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 7551/614535 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Duża Góra 35 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy we wskazanej części
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Monika Bać
Data wpływu - 2019-01-29
Projekt doręczony - 2019-01-30
I czytanie - 2019-02-13
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-02-19
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-02-21
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-02-12  PDF  
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2019-02-12  PDF  

Druk nr 40
0040 -   PDF  

Warunki udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat
/projektodawca Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość - II czytanie - referuje Włodzimierz Pietrus/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas
Data wpływu - 2018-12-05
Projekt doręczony - 2018-12-05
I czytanie - 2018-12-13
Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-12-17
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-01-29
tryb dwóch czytań

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2018-12-13  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: D. JAŚKOWIEC  PDF  

Druk nr 34
0034 -   PDF  
0034 -   DOC  

Zmiana uchwały Nr XVI/285/15 w sprawie wykazu dróg, obiektów i terenów na których realizowane są zadania Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Dariusz Domajewski/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2018-12-04
Projekt doręczony - 2018-12-05
tryb dwóch czytań

Druk nr 23
0023 -   PDF  

Odstąpienie od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Podwawelskie"

Na II sesji RMK /13.12.2018 r./ na wniosek formalny złożony przez Radnego A. Miszalskiego Rada odesłała projekt do projektodawcy celem zaopiniowania przez Komisję Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMK/.

/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Aleksander Miszalski/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2018-11-28
Projekt doręczony - 2018-11-29
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2018-12-05  PDF  

Druk nr 6
0006 -   PDF  

Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Aleksander Miszalski/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2018-11-21
Projekt doręczony - 2018-11-21
tryb jednego czytania