Sprawy sesyjne w toku - Rada Miasta Krakowa VII kadencji

Sprawy sesyjne w toku (VIII kadencja)

Druk nr 481
0481_niejawny -   PDF  

Skarga na działanie Straży Miejskiej Miasta Krakowa
/projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - w trybie jednego czytania - referuje Adam Kalita/
Data wpływu - 2019-06-21
Projekt doręczony - 2019-06-21
tryb jednego czytania

Druk nr 480
0480_niejawny -   PDF  

Rozpatrzenie petycji zgłoszonej przez (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Marta Kucharyk Kierownik Referatu Obsługi Sesji i Komisji RMK w Kancelarii Rady Miasta Krakowa) dotyczącej umieszczenia na stałe, na masztach na dachu siedziby Urzędu Miasta Krakowa flagi państwowej oraz flagi samorządowej miasta Krakowa
/projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - w trybie jednego czytania - referuje Adam Kalita/
Data wpływu - 2019-06-21
Projekt doręczony - 2019-06-21
tryb jednego czytania

Druk nr 479
0479_niejawny -   PDF  

Rozpatrzenie petycji zgłoszonej przez (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Marta Kucharyk Kierownik Referatu Obsługi Sesji i Komisji RMK w Kancelarii Rady Miasta Krakowa) dotyczącej przeznaczenia kwoty 100.000 złotych lub innej celem wsparcia odbudowy katedry Notre Dame
/projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - w trybie jednego czytania - referuje Adam Kalita/
Data wpływu - 2019-06-21
Projekt doręczony - 2019-06-21
tryb jednego czytania

Druk nr 478
0478_niejawny -   PDF  

Rozpatrzenie petycji zgłoszonej przez (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Marta Kucharyk Kierownik Referatu Obsługi Sesji i Komisji RMK w Kancelarii Rady Miasta Krakowa) dotyczącej zniesienia odpłatności za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego dla wszystkich osób głuchych niezależnie od wieku na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej (LON) oznaczonej symbolem 03-L w stopniu umiarkowanym
/projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - w trybie jednego czytania - referuje Adam Kalita/
Data wpływu - 2019-06-21
Projekt doręczony - 2019-06-21
tryb jednego czytania

Druk nr 477
0477 -   PDF  
0477_Zał. 1 - WPF 2019-2043 zm. 5 -   PDF  
0477_Zał. 2 - WPW 2019-2043 - WPF 5 -   PDF  
0477_Zał. 3 Objasnienia cz. A zm. 5 -   PDF  
0477_Zał. 3 Objasnienia cz. B Zakresy całkowite zm. 5 -   PDF  

Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Tomasz Tylek/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2019-06-18
Projekt doręczony - 2019-06-21
tryb dwóch czytań

Druk nr 476
0476 -   DOC  
0476 -   PDF  
0476_zał -   PDF  

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 851, 852, 854, 900, 921 i 926 ? zadania dzielnic)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Tomasz Tylek/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2019-06-18
Projekt doręczony - 2019-06-21
tryb dwóch czytań

Druk nr 475
0475 -   DOC  
0475 -   PDF  
0475_zał -   PDF  

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 710, 750, 756, 852 i 855 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 754, 801, 851, 852, 855, 900, 921, 925 i 926)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Tomasz Tylek/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2019-06-18
Projekt doręczony - 2019-06-21
tryb dwóch czytań

Druk nr 474
0474 -   DOC  
0474 -   PDF  
0474_zał -   PDF  

Zmieniająca uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu przychodów i rozchodów)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Tomasz Tylek/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2019-06-18
Projekt doręczony - 2019-06-21
tryb dwóch czytań

Druk nr 473
0473 -   PDF  
0473_zał -   PDF  

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 758, 801 i 900 oraz planu wydatków w działach: 600, 801 i 900)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Tomasz Tylek/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2019-06-18
Projekt doręczony - 2019-06-21
tryb jednego czytania

Druk nr 472
0472 -   PDF  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 19 usytuowanego w budynku na os. Krakowiaków 10 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 58 % bonifikaty od ceny ustalonej z uwzględnieniem nakładów poniesionych na adaptację lokalu
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2019-06-18
Projekt doręczony - 2019-06-21
tryb dwóch czytań

Druk nr 471
0471 -   PDF  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 16 usytuowanego w budynku na os. Centrum A 6 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 76 % bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2019-06-18
Projekt doręczony - 2019-06-21
tryb dwóch czytań

Druk nr 470
0470 -   PDF  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 27usytuowanego w budynku na os. Centrum A 10 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 56 % bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2019-06-14
Projekt doręczony - 2019-06-19
tryb dwóch czytań

Druk nr 469
0469 -   DOC  
0469 -   PDF  
0469_zał -   PDF  

Zmieniająca uchwałę nr LXII/1347/17 w sprawie przyjęcia Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta 2016 - 2020
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Katarzyna Wysocka/
Pozytywna opinia prawna - Łukasz Herman
Data wpływu - 2019-06-13
Projekt doręczony - 2019-06-19
tryb dwóch czytań

Druk nr 468
0468_z_opinią_prawną -   PDF  

Wybór Wiceprzewodniczącego Zespołu opiniującego ds. wyboru ławników Rady Miasta Krakowa
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Teodozja Maliszewska/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2019-06-12
Projekt doręczony - 2019-06-14
tryb jednego czytania

Druk nr 467
0467_z_opinią_prawną -   PDF  

Wybór Przewodniczącego Zespołu opiniującego ds. wyboru ławników Rady Miasta Krakowa
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Sławomir Pietrzyk/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2019-06-12
Projekt doręczony - 2019-06-14
tryb jednego czytania

Druk nr 466
0466_niejawny -   PDF  

Skarga na działanie Prezydenta Miasta Krakowa
/projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - w trybie jednego czytania - referuje Adam Kalita/
Pozytywna opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-06-13
Projekt doręczony - 2019-06-13
tryb jednego czytania

Druk nr 465
0465_niejawny -   PDF  

Skarga na działanie Prezydenta Miasta Krakowa
/projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - w trybie jednego czytania - referuje Adam Kalita/
Pozytywna opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-06-13
Projekt doręczony - 2019-06-13
tryb jednego czytania

Druk nr 464-R
0464-R -   PDF  

Rezolucja w sprawie ogłoszenia wyjątkowego stanu klimatycznego
/projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców" - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Gibała/
Data wpływu - 2019-06-12
Projekt doręczony - 2019-06-13
tryb jednego czytania

Druk nr 463
0463 -   PDF  

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Swoszowice Uzdrowisko II - część A, B, C"
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Włodzimierz Pietrus/
Data wpływu - 2019-06-12
Projekt doręczony - 2019-06-13
tryb jednego czytania

Druk nr 462
0462 -   PDF  
0462 -   DOC  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 47 usytuowanego w budynku na os. Przy Arce 18 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 90% bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Monika Bać
Data wpływu - 2019-06-12
Projekt doręczony - 2019-06-13
tryb dwóch czytań

Druk nr 461
0461 -   PDF  
0461 -   DOC  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 45 usytuowanego w budynku na os. Kazimierzowskim 15 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 87% bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2019-06-12
Projekt doręczony - 2019-06-13
tryb dwóch czytań

Druk nr 460
0460 -   DOC  
0460 -   PDF  
0460_zał -   PDF  

Zmiana uchwały Nr CIX/1640/14 z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Rady Krakowskich Seniorów oraz nadania jej Statutu (z późniejszymi zmianami)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elzbieta Kois-Żurek/
Pozytywna opinia prawna - Michał Tokarz
Data wpływu - 2019-06-12
Projekt doręczony - 2019-06-13
tryb jednego czytania

Druk nr 459
0459 -   PDF  

Absolutorium za rok 2018 dla Prezydenta Miasta Krakowa
/projektodawca Komisja Rewizyjna - I czytanie - referuje Wojciech Krzysztonek/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2019-06-11
Projekt doręczony - 2019-06-12
tryb dwóch czytań

Druk nr 458
0458 -   PDF  

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa za rok 2018
/projektodawca Komisja Rewizyjna - I czytanie - referuje Wojciech Krzysztonek/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2019-06-11
Projekt doręczony - 2019-06-12
tryb dwóch czytań

Druk nr 456
0456 -   PDF  
0456_z_opinią_prawną -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących określenia działań związanych ze wskazaniem możliwych rozwiązań kwestii zadłużenia klubu Wisła Kraków w stosunku do Gminy Kraków oraz określenia możliwych sposobów finansowania krakowskich klubów sportowych w zakresie sportu seniorskiego (zawodowego) poprzez jednolity i transparentny program zaangażowania Gminy Kraków w sport seniorski
/projektodawca Komisja Sportu i Kultury Fizycznej - w trybie jednego czytania - referuje Stanisław Moryc/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2019-06-12
Projekt doręczony - 2019-06-12
tryb jednego czytania

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: A. SZCZEPAŃSKA  PDF  

Druk nr 454
0454 -   DOC  
0454 -   PDF  
0454_skan -   PDF  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 90 usytuowanego w budynku przy ul. Stachiewieża 29 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 83 % bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2019-06-10
Projekt doręczony - 2019-06-10
tryb dwóch czytań

Druk nr 452
0452 -   PDF  
0452_zał -   PDF  

Przyjęcie oraz ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Nr CII/2657/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Marek Krokos/
Pozytywna opinia prawna - Barbara Solak-Zakrzewska
Data wpływu - 2019-06-07
Projekt doręczony - 2019-06-07
tryb jednego czytania

Druk nr 451
0451 -   PDF  

Wybór Wiceprzewodniczącego Zespołu opiniującego ds. wyboru ławników Rady Miasta Krakowa
/projektodawca Zespół opiniujący ds. wyboru ławników - w trybie jednego czytania - referuje Teodozja Maliszewska/
Data wpływu - 2019-06-06
Projekt doręczony - 2019-06-07
tryb jednego czytania

Druk nr 450
0450 -   PDF  

Wybór Przewodniczącego Zespołu opiniującego ds. wyboru ławników Rady Miasta Krakowa
/projektodawca Zespół opiniujący ds. wyboru ławników - w trybie jednego czytania - referuje Sławomir Pietrzyk/
Data wpływu - 2019-06-06
Projekt doręczony - 2019-06-07
tryb jednego czytania

Druk nr 449
0449 -   PDF  

Poprawa ułatwienia osobom niepełnosprawnym dostępu do świadczeń medycznych
/projektodawca Klub Radnych Przyjazny Kraków - w trybie jednego czytania - referuje Rafał Komarewicz/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-06-06
Projekt doręczony - 2019-06-06
tryb jednego czytania

Druk nr 448
0448 -   PDF  
0448_zał -   PDF  

Wyłączenie z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie, os. Szkolne 21, Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Krakowie, V Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Krakowie i Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 10 w Krakowie, rozwiązania Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Ewa Całus/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2019-06-04
Projekt doręczony - 2019-06-06
I czytanie - 2019-06-12
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-07-03
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-07-05
tryb dwóch czytań

Druk nr 447
0447 -   PDF  
0447_zał -   PDF  

Utworzenia Zespołu Szkół i Placówek pn. "Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących" w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Ewa Całus/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2019-06-06
Projekt doręczony - 2019-06-06
I czytanie - 2019-06-12
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-07-03
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-07-05
tryb dwóch czytań

Druk nr 446
0446 -   DOC  
0446 -   PDF  
0446_zał_skan -   PDF  

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 754, 801, 852, 854, 855, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Tomasz Tylek/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2019-06-04
Projekt doręczony - 2019-06-05
I czytanie - 2019-06-12
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-06-17
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-06-19
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-06-11  PDF  

Druk nr 445
0445 -   DOC  
0445 -   PDF  
0445_zał_skan -   PDF  

Zmieniająca uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600 i 756 oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 710, 851, 853, 921 i 926)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Tomasz Tylek/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2019-06-04
Projekt doręczony - 2019-06-05
I czytanie - 2019-06-12
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-06-17
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-06-19
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-06-11  PDF  

Druk nr 444
0444 -   DOC  
0444 -   PDF  
0444_zał_skan -   PDF  

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 754, 801, 855, 900 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 010, 600, 700, 710, 750, 754, 801, 854, 855, 900 i 926)
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Tomasz Tylek/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2019-06-04
Projekt doręczony - 2019-06-05
I czytanie - 2019-06-12
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-06-17
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-06-19
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-06-11  PDF  

Druk nr 442
0442 -   DOC  
0442 -   PDF  
0442_zał -   PDF  

Przyjęcie Polityki podatkowej Gminy Miejskiej Kraków na lata 2020-2023
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Piotr Jędrzejczak/
Pozytywna opinia prawna - Barbara Solak-Zakrzewska
Data wpływu - 2019-06-04
Projekt doręczony - 2019-06-05
I czytanie - 2019-06-12
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-06-17
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-06-19
tryb dwóch czytań

Druk nr 440
0440 -   PDF  

Zmiana uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.)
/projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców" - I czytanie - referuje Alicja Szczepańska/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-06-04
Projekt doręczony - 2019-06-05
tryb dwóch czytań

Druk nr 439
0439 -   PDF  

Zakaz wieszania dykt wyborczych w pasie drogowym
/projektodawca Klub Radnych Przyjazny Kraków - w trybie jednego czytania - referuje Rafał Komarewicz/
z uwagami opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2019-05-31
Projekt doręczony - 2019-06-04
tryb jednego czytania

Druk nr 438
0438 -   PDF  

Udzielenie Prezydentowi Miasta Krakowa wotum zaufania.

Raport o Stanie Gminy 2018. Informacja dostępna na stronach: https://www.bip.krakow.pl/?news_id=111907 oraz https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=111793.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Jacek Majchrowski/
Pozytywna opinia prawna - Łukasz Herman
Data wpływu - 2019-05-31
Projekt doręczony - 2019-06-04
tryb jednego czytania

Opinie

Komisja Główna Opinia: Pozytywna 2019-06-17  PDF  
Komisja Rewizyjna Opinia: Pozytywna 2019-06-10  PDF  

Druk nr 436
0436 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Jesionowa - Romera"
/projektodawca Rada Dzielnicy VII Zwierzyniec - w trybie jednego czytania - referuje Szczęsny Filipiak/
Pozytywna z uwagą opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2019-04-19
Projekt doręczony - 2019-05-29
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-06-05  PDF  

Druk nr 435
0435 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Jesionowa - Pylna"
/projektodawca Rada Dzielnicy VII Zwierzyniec - w trybie jednego czytania - referuje Szczęsny Filipiak/
z uwagą opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2019-04-19
Projekt doręczony - 2019-05-29
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-06-05  PDF  

Druk nr 433
0433_niejawny -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania w udziałach odpowiednio po 1/6 części w stosunku do 3 osób oraz w udziale 1/4 części w stosunku do 1 osoby, zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5252/301518 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Bohaterów Września 43 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2019-05-28
Projekt doręczony - 2019-05-29
I czytanie - 2019-06-12
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-06-17
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-06-19
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2019-06-11  PDF  
Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-06-11  PDF  

Druk nr 430
0430 -   PDF  

Zmiana uchwały Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Łukasz Franek/
Pozytywna opinia prawna - SŁawomir Podgórski
Data wpływu - 2019-05-28
Projekt doręczony - 2019-05-29
tryb dwóch czytań

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: Ł. WANTUCH  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: Ł. MAŚLONA  PDF  
Poprawka - zgłoszona przez: Ł. MAŚLONA  PDF  

Druk nr 429
0429 -   PDF  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Rzeczypospolitej Polskiej - Parafii pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Wioślarskiej w Krakowie wraz z udziałem 95 % bonifikaty od jej ceny
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Justyna Habrajska/
Pozytywna opinia prawna - Monika Konior-Czarnota
Data wpływu - 2019-05-28
Projekt doręczony - 2019-05-29
I czytanie - 2019-06-12
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-07-03
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-07-05
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2019-06-11  PDF  
Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-06-11  PDF  

Druk nr 428
0428 -   DOC  
0428 -   PDF  
0428_zał_graf -   PDF  

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonym w Krakowie przy ul. Krowoderskiej nr 47
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Małgorzata Zymańska
Data wpływu - 2019-05-28
Projekt doręczony - 2019-05-29
I czytanie - 2019-06-12
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-06-17
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-06-19
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-06-11  PDF  
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2019-06-11  PDF  

Druk nr 424
0424 -   PDF  
0424_opinia_Kom_Dialogu_Obywatel_ds_Środowiska -   PDF  

Powołanie Komisji Kształtowania Środowiska Rady Miasta Krakowa
/projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców" - II czytanie - referuje Łukasz Maślona/
z uwagą opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2019-05-28
Projekt doręczony - 2019-05-29
I czytanie - 2019-06-12
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-07-03
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-07-05
tryb dwóch czytań

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców"  PDF  

Druk nr 423
0423 -   PDF  

Podjęcie działań kontrolnych dotyczących stanu środowiska w Nowej Hucie

Na XVIII sesji RMK /12.06.2019 r./ na wniosek formalny złożony przez Radnego W. Pietrusa Rada odesłała projekt do projektodawcy celem sprecyzowania zakresu działań wraz z orientacyjnymi kosztami oraz podaniem źródła finansowania.

/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Maślona/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-05-28
Projekt doręczony - 2019-05-29
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-06-11  DOC     PDF  
Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2019-06-10  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  

Druk nr 421
0421 -   PDF  
0421 -   DOC  

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 29 usytuowanego w budynku na os. Szkolnym 10 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 72% bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2019-05-27
Projekt doręczony - 2019-05-28
I czytanie - 2019-06-12
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-06-17
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-06-19
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2019-06-11  PDF  
Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-06-11  PDF  

Druk nr 417
0417 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących pilotażowego programu ograniczenia ruchu samochodowego przed szkołami podstawowymi na wzór stosowany w Wiedniu

Na XVIII sesji RMK /12.06.2019 r./ na wniosek formalny złożony przez Radnego J. Bednarza Rada odesłała projekt do projektodawcy celem przedstawienia placówki oświatowej zainteresowanej programem.

/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Artur Buszek/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-05-22
Projekt doręczony - 2019-05-23
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-06-11  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: A. HAWRANEK  PDF  
Autopoprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  

Druk nr 410
0410 -   PDF  

Skierowanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego nr WN-II.4131.1.17.2019, stwierdzające nieważność § 1 i § 2 uchwały Nr XII/205/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących wyznaczania religii jako pierwszej lub ostatniej lekcji w planie zajęć
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Alicja Szczepańska/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2019-05-22
Projekt doręczony - 2019-05-22
tryb jednego czytania

Druk nr 407
0407 -   PDF  

Zmiana uchwały Nr XCVII/1449/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa
/projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA - w trybie jednego czytania - referuje Dominik Jaśkowiec/
z uwagą opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-05-20
Projekt doręczony - 2019-05-21
tryb jednego czytania

Druk nr 404
0404 -   PDF  

Opinia o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Lubicz 4 w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Tomasz Popiołek/
Data wpływu - 2019-05-14
Projekt doręczony - 2019-05-15
tryb jednego czytania

Druk nr 403
0403 -   PDF  

Opinia o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Lubicz 4 w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Tomasz Popiołek/
Pozytywna opinia prawna - Anna Kozik
Data wpływu - 2019-05-14
Projekt doręczony - 2019-05-15
tryb jednego czytania

Druk nr 398
0398 -   PDF  
0398 -   DOC  

Zmiana uchwały nr CXIV/2996/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku na os. Słonecznym 9 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 47% bonifikaty
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2019-05-14
Projekt doręczony - 2019-05-15
I czytanie - 2019-06-12
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-06-17
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-06-19
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-06-11  PDF  
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2019-06-11  PDF  

Druk nr 397
0397_niejawny -   PDF  

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 468/20458 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Widok 4 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Marta Witkowicz/
Pozytywna opinia prawna - Adam Pawlikowski
Data wpływu - 2019-05-14
Projekt doręczony - 2019-05-15
I czytanie - 2019-06-12
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-06-17
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-06-19
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2019-06-11  PDF  
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Opinia: Pozytywna 2019-06-11  PDF  

Druk nr 394
0394 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących akcji ''Pionowe elektrownie wiatrowe oraz podwodne elektrownie wodne- zadanie dla krakowskich uczniów i studentów''
/projektodawca Komisja Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Wantuch/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-05-14
Projekt doręczony - 2019-05-15
tryb jednego czytania

Druk nr 391
0391 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przyspieszenia ochrony planistycznej Czyżyn, ochrony i wykupu terenów pasa startowego, utworzenia nowych terenów zielonych i odzyskania przestrzeni rekreacyjnej dla pieszych w Dzielnicy XIV Czyżyny
/projektodawca Rada Dzielnicy XIV Czyżyny - w trybie jednego czytania - referuje Jakub Łoginow/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-04-17
Projekt doręczony - 2019-05-13
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-06-17  PDF  

Druk nr 385
0385 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie powołania "Nocnego Burmistrza"
/projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska - II czytanie - referuje Aleksander Miszalski/
z uwagami opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2019-05-08
Projekt doręczony - 2019-05-08
I czytanie - 2019-06-12
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-06-24
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-06-25
tryb dwóch czytań

Druk nr 381
0381 -   PDF  

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie zainicjowania działań w formie Forum Przyszłości Dzielnic wraz z opracowaniem raportu końcowego
/projektodawca Komisja Dialogu Obywatelskiego - w trybie jednego czytania - referuje Artur Buszek/
z uwagą opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-05-07
Projekt doręczony - 2019-05-08
tryb jednego czytania

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Komisja Dialogu Obywatelskiego  PDF  

Druk nr 380
0380 -   PDF  

Nazwa placu
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Sęk/
z uwagą opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2019-05-06
Projekt doręczony - 2019-05-08
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-05-21  DOC     PDF  

Druk nr 303
0303 -   PDF  

Regulamin określający niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków
/projektodawca Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość - w trybie jednego czytania - referuje Agata Tatara/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-04-10
Projekt doręczony - 2019-04-11
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-04-23  DOC     PDF  

Druk nr 299
0299 -   PDF  
0299 -   DOC  
0299_zał.1_mapa -   PDF  
0299_zał.2_niejawny -   PDF  
0299_zał.3 -   DOC  
0299_zał.3 -   PDF  
0299_zał.II_do_zarz_PMK -   PDF  
0299_zał.III_do_zarz_PMK -   PDF  
0299_zał.III_do_zarz_PMK_mapa -   PDF  

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - AWF"

Na XVI sesji RMK /22.05.2019 r./ w wyniku przegłosowania poprawki Radnych: M. Drewnickiego i Ł. Sęka głosowanie nad całością projektu zostało odroczone /§ 37 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa/.

/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Bożena Kaczmarska-Michniak/
Pozytywna opinia prawna - Sebastian Pietrzyk
Data wpływu - 2019-04-09
Projekt doręczony - 2019-04-10
I czytanie - 2019-04-24
II czytanie - 2019-05-22
Termin wprowadzania autopoprawek - 2019-05-20
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2019-05-21
tryb dwóch czytań

Opinie

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2019-05-20  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: D. JAŚKOWIEC  PDF  
Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa
Poprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  

Druk nr 236
0236 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ankiety dotyczącej nauczania lekcji religii
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Wantuch/
z uwagami opinia prawna - Piotr Łanoszka  PDF  
Data wpływu - 2019-03-06
Projekt doręczony - 2019-03-11
tryb jednego czytania

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  

Druk nr 233
0233 -   PDF  

Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zmniejszenia liczby radnych dzielnicowych z 372 do 147
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Sławomir Pietrzyk/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-03-06
Projekt doręczony - 2019-03-11
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2019-03-27  PDF  

Druk nr 179
0179 -   PDF  

Uchylenie uchwały Nr III/27/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia strefy transportu "Kazimierz"
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Włodzimierz Pietrus/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2019-02-25
Projekt doręczony - 2019-02-26
tryb jednego czytania

Opinie

Komisja Infrastruktury Opinia: Negatywna 2019-03-05  PDF  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: Grupa Radnych  PDF  

Druk nr 151
0151 -   PDF  

Zmiana Uchwały nr IV/80/19 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Ewa Całus/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2019-02-12
Projekt doręczony - 2019-02-13
tryb jednego czytania

Druk nr 150
0150 -   PDF  

Ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych w Krakowie
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Ewa Całus/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2019-02-12
Projekt doręczony - 2019-02-13
tryb jednego czytania

Druk nr 34
0034 -   PDF  
0034 -   DOC  

Zmiana uchwały Nr XVI/285/15 w sprawie wykazu dróg, obiektów i terenów na których realizowane są zadania Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa
/projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Dariusz Domajewski/
Pozytywna opinia prawna - Agata Pinkas
Data wpływu - 2018-12-04
Projekt doręczony - 2018-12-05
tryb dwóch czytań

Druk nr 23
0023 -   PDF  

Odstąpienie od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Podwawelskie"

Na II sesji RMK /13.12.2018 r./ na wniosek formalny złożony przez Radnego A. Miszalskiego Rada odesłała projekt do projektodawcy celem zaopiniowania przez Komisję Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMK/.

/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Aleksander Miszalski/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  PDF  
Data wpływu - 2018-11-28
Projekt doręczony - 2018-11-29
tryb jednego czytania

Opinie

Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2018-12-05  PDF  

Druk nr 6
0006 -   PDF  

Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa
/projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Aleksander Miszalski/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2018-11-21
Projekt doręczony - 2018-11-21
tryb jednego czytania

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-21 09:35:18
KONRAD SZUBA
 Edycja
2019-01-07 11:04:09
MARTA KUCHARYK
 Edycja
2019-01-04 14:24:47
MARTA KUCHARYK
 Edycja
2018-12-05 14:08:45
KRZYSZTOF RYBA - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2018-11-13 13:32:48
KRZYSZTOF RYBA - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2018-11-13 13:31:33
KRZYSZTOF RYBA - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Publikacja