Sprawy sesyjne w toku
Dokument archiwalny

Sprawy sesyjne w toku

Druk nr 164
  
Zabezpieczenie środków finansowych dla ośrodka Centrum Integracyjne GRAAL do współfinansowania z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
/projektodawca GRUPA RADNYCH, referuje Łukasz Osmenda/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas     
Data wpływu - 2007-03-28
Projekt doręczony - 2007-03-28
I czytanie - 2007-03-28
Termin wprowadzania autopoprawek - 2007-04-17
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2007-04-19

Druk nr 230
  
Zmiana uchwały Nr VI/62/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa na lata 2007 - 2016 zmienionej uchwałą Nr VII/108/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2007 r.
/projektodawca GRUPA RADNYCH, referuje Piotr Wiszniewski/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas     
Data wpływu - 2007-05-09
Projekt doręczony - 2007-05-09
I czytanie - 2007-05-09
II czytanie - 2007-05-23
Termin wprowadzania autopoprawek - 2007-05-14
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2007-05-15

Opinie

KOMISJA KULTURY, PROMOCJI I OCHRONY ZABYTKÓW Opinia: Pozytywna 2007-06-28     
KOMISJA BUDŻETOWA Opinia: Pozytywna 2007-05-22     
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: Negatywna 2007-05-23     

Druk nr 257
  
Podział Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie
/projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA , referuje Paweł Klimowicz/
z uwagami opinia prawna - Paweł Mach     
Data wpływu - 2007-06-12
Projekt doręczony - 2007-06-12
I czytanie - 2007-06-27
Termin wprowadzania autopoprawek - 2007-09-11
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2007-09-18

Opinie

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: Negatywna 2007-06-26     

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: W. PIETRUS     

Druk nr 288
  
Wyrażenie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Województwa Małopolskiego
/projektodawca GRUPA RADNYCH, referuje Jerzy Fedorowicz/
Pozytywna z uwagą opinia prawna - Piotr Łanoszka     
Data wpływu - 2007-07-04
Projekt doręczony - 2007-07-04
I czytanie - 2007-07-04
Termin wprowadzania autopoprawek - 2007-09-11
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2007-09-13

Opinie

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: Negatywna 2007-09-10     

Druk nr 330
  
Zmiany Statutu Miasta Krakowa
/projektodawca GRUPA RADNYCH, referuje Stanisław Maranda/
z uwagami opinia prawna - Piotr Łanoszka     
Data wpływu - 2007-09-12
Projekt doręczony - 2007-09-13
I czytanie - 2007-10-24
Termin wprowadzania autopoprawek - 2007-11-13
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2007-11-15

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: GRUPA RADNYCH     

Druk nr 387
  
Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie wprowadzenia Bonu Zajęć Sportowych
/projektodawca GRUPA RADNYCH, referuje Małgorzata Jantos/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas     
Data wpływu - 2007-10-24
Projekt doręczony - 2007-10-25

Opinie

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: Negatywna 2007-12-03     

Druk nr 388
     
Skarga na Prezydenta Miasta Krakowa
/projektodawca KOMISJA REWIZYJNA, referuje Jerzy Połomski/
z uwagami opinia prawna - Piotr Łanoszka     
Data wpływu - 2007-10-24
Projekt doręczony - 2007-10-25

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: KOMISJA REWIZYJNA     

Druk nr 457
                                                        
Przyjęcie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa na lata 2008 - 2017
/projektodawca PREZYDENT MIASTA KRAKOWA, referuje Tadeusz Trzmiel/
Pozytywna opinia prawna - Krzysztof Stefański
Data wpływu - 2007-11-23
Projekt doręczony - 2007-11-28

Opinie

KOMISJA PRAWORZĄDNOŚCI Opinia: Negatywna z uwagą 2008-02-11  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: PREZYDENT MIASTA KRAKOWA                                                     
Poprawka - zgłoszona przez: A. TATARA  

Druk nr 488
  
Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa związanych ze sprzedażą budynków wykorzystywanych na realizację zadań Urzędu Miasta Krakowa i przeznaczeniem uzyskanych ze sprzedaży środków na utworzenie nowej siedziby Urzędu Miasta Krakowa
/projektodawca GRUPA RADNYCH, referuje Paweł Sularz/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  
Data wpływu - 2007-12-06
Projekt doręczony - 2007-12-10

Opinie

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: Pozytywna 2007-12-19     

Druk nr 514
  
Zmiana uchwały Nr XVI/203/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 czerwca 2007 r w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej Krakowski Zarząd Komunalny w Krakowie oraz upoważnienia Dyrektora Krakowskiego Zarządu Komunalnego w Krakowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
/projektodawca GRUPA RADNYCH, referuje Kajetan D`obyrn/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  
Data wpływu - 2008-01-08
Projekt doręczony - 2008-01-08
I czytanie - 2008-01-23
Termin wprowadzania autopoprawek - 2008-03-10
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2008-03-11

Opinie

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: Negatywna 2008-01-22     
KOMISJA INFRASTRUKTURY Opinia: Negatywna 2008-01-22  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: GRUPA RADNYCH  

Druk nr 515
  
Zmiana uchwały Nr XVI/204/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Krakowski Zarząd Dróg w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Krakowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
/projektodawca GRUPA RADNYCH, referuje Kajetan D`obyrn/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  
Data wpływu - 2008-01-08
Projekt doręczony - 2008-01-08
I czytanie - 2008-01-23
Termin wprowadzania autopoprawek - 2008-03-10
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2008-03-11

Opinie

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: Negatywna 2008-01-21     
KOMISJA INFRASTRUKTURY Opinia: Negatywna 2008-01-22  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: GRUPA RADNYCH  

Druk nr 524
  
Zmiana w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krakowa
/projektodawca GRUPA RADNYCH, referuje Bolesław Kosior/
Pozytywna z uwagą opinia prawna - Piotr Łanoszka  
Data wpływu - 2008-01-11
Projekt doręczony - 2008-01-14

Druk nr 597
  
Uchylenie uchwały Nr CX/1099/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków
/projektodawca GRUPA RADNYCH, referuje Stanisław Maranda/
z uwagami opinia prawna - Piotr Łanoszka     
Data wpływu - 2008-03-26
Projekt doręczony - 2008-03-27

Opinie

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: Negatywna 2008-05-09  

Druk nr 665
     
Utworzenie jednostki budżetowej Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie i zatwierdzenia jej statutu

Na XLIX sesji RMK /27.08.2008 r./ Rada odesłała projekt do projektodawcy na wniosek Radnego Kajetana d`Obyrna w celu wyjaśnienia dalej roli Agencji Rozwoju Miasta w procesach inwestycyjnych Gminy Kraków oraz sprecyzowania zakresu działania przewidzianych dla ZIM.

/projektodawca PREZYDENT MIASTA KRAKOWA, referuje Tadeusz Trzmiel/
Pozytywna opinia prawna - Beata Chrobakiewicz
Data wpływu - 2008-05-13
Projekt doręczony - 2008-05-14
I czytanie - 2008-05-28
II czytanie - 2008-08-27
Termin wprowadzania autopoprawek - 2008-07-01
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2008-07-03

Druk nr 696
  
Wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej
/projektodawca GRUPA RADNYCH, referuje Paweł Sularz/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka     
Data wpływu - 2008-06-03
Projekt doręczony - 2008-06-04

Opinie

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: Pozytywna 2008-06-16     

Druk nr 728
  
Zmiany w składzie Komisji Budżetowej Rady Miasta Krakowa
/projektodawca GRUPA RADNYCH, referuje Paweł Sularz/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2008-06-25
Projekt doręczony - 2008-06-25

Druk nr 730
  
Zmiany w składzie Komisji Budżetowej Rady Miasta Krakowa
/projektodawca GRUPA RADNYCH, referuje Bolesław Kosior/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2008-06-25
Projekt doręczony - 2008-06-25

Druk nr 731
  
Zmiany w składzie Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Krakowa
/projektodawca GRUPA RADNYCH, referuje Bolesław Kosior/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka
Data wpływu - 2008-06-25
Projekt doręczony - 2008-06-25

Druk nr 850
  
Zmiany w składzie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa

Na LIII sesji RMK /08.10.2008 r./ Rada odesłała projekt do Komisji Głównej na wniosek Radnego K. d'Obyrna celem określenia roli Radnych Niezależnych, ich ilości w poszczególnych komisjach.

/projektodawca GRUPA RADNYCH, referuje Barbara Mirek-Mikuła/
Pozytywna opinia prawna - Urszula Theodorikas
Data wpływu - 2008-10-08
Projekt doręczony - 2008-10-08
I czytanie - 2008-10-08

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: G. STAWOWY  

Druk nr 851
     
Zmiana uchwały Nr XLI/502/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków przy realizacji inwestycji i projektów miejskich

Na LVI sesji RMK/05.11.2008 r. Rada odesłała projekt do projektodawcy na wniosek Radnego Ł. Osmendy celem konsultacji międzyklubowych.

/projektodawca GRUPA RADNYCH, referuje Bolesław Kosior/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  
Data wpływu - 2008-10-08
Projekt doręczony - 2008-10-08
I czytanie - 2008-10-22
Termin wprowadzania autopoprawek - 2008-10-28
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2008-10-30

Opinie

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: Pozytywna 2008-10-15  
KOMISJA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA Opinia: Pozytywna 2008-11-03  

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: GRUPA RADNYCH  
Poprawka - zgłoszona przez: J. BATOR  
Poprawka - zgłoszona przez: W. PIETRUS  
Poprawka - zgłoszona przez: W. PIETRUS  
Poprawka - zgłoszona przez: M. PATENA  

Druk nr 873
  
Zmiany w składzie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa
/projektodawca GRUPA RADNYCH, referuje W Kozdronkiewicz/
z uwagą opinia prawna - Piotr Łanoszka  
Data wpływu - 2008-10-22
Projekt doręczony - 2008-10-23

Druk nr 875
  
Zmiany w składzie Komisji ds. wykorzystania funduszy Unii Europejskiej Rady Miasta Krakowa
/projektodawca GRUPA RADNYCH, referuje W Kozdronkiewicz/
z uwagą opinia prawna - Piotr Łanoszka  
Data wpływu - 2008-10-22
Projekt doręczony - 2008-10-23

Druk nr 877
  
Wzniesienie pomnika "Tym co stawiali opór komunizmowi w latach 1944-1956".
/projektodawca GRUPA RADNYCH, referuje Stanisław Rachwał/
Pozytywna opinia prawna - Urszula Theodorikas  
Data wpływu - 2008-10-27
Projekt doręczony - 2008-10-27

Druk nr 904
  
Zmiana Uchwały Rady Miasta Krakowa Nr XXXI/232/99 z dnia 6 października 1999 roku w sprawie powierzenia Dzielnicom kompetencji decyzyjnych przy wyborze szczegółowych zadań w określonych dziedzinach
/projektodawca GRUPA RADNYCH, referuje Paweł Sularz/
Pozytywna z uwagami opinia prawna - Piotr Łanoszka  
Data wpływu - 2008-11-04
Projekt doręczony - 2008-11-05

Opinie

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: Negatywna 2008-12-22     
KOMISJA ZDROWIA I PROFILAKTYKI ORAZ UZDROWISKOWA Opinia: Pozytywna 2008-11-17  

Druk nr 914
  
Zmiany w składzie Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa
/projektodawca GRUPA RADNYCH, referuje Jerzy Fedorowicz/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  
Data wpływu - 2008-11-05
Projekt doręczony - 2008-11-06

Druk nr 1020
  
Zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krakowa
/projektodawca GRUPA RADNYCH, referuje W Kozdronkiewicz/
z uwagą opinia prawna - Piotr Łanoszka  
Data wpływu - 2009-02-18
Projekt doręczony - 2009-02-19

Druk nr 1021
  
Zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krakowa
/projektodawca GRUPA RADNYCH, referuje W Kozdronkiewicz/
z uwagą opinia prawna - Piotr Łanoszka  
Data wpływu - 2009-02-18
Projekt doręczony - 2009-02-19

Druk nr 1025
  
Zmiana uchwały nr LXXVIII/761/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 1997 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej z późniejszymi zmianami

Na LXXII sesji RMK /20.05.2009 r./ Rada odesłała projekt do projektodawcy na wniosek Radnego P. Sularza celem przeanalizowania możliwości uwzględnienia zgłoszonych poprawek oraz dostosowanie uchwały w sprawie opłat targowych do istniejących przepisów prawnych

/projektodawca GRUPA RADNYCH, referuje Paweł Sularz/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  
Data wpływu - 2009-02-23
Projekt doręczony - 2009-02-23
I czytanie - 2009-03-18
II czytanie - 2009-05-20
Termin wprowadzania autopoprawek - 2009-05-12
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2009-05-19

Opinie

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: Negatywna 2009-03-04     
KOMISJA MIENIA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO ORAZ DIALOGU SPOŁECZNEGO Opinia: Pozytywna 2009-03-17     
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: Negatywna 2009-06-04     

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: W. PIETRUS  

Druk nr 1030
  
Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących utworzenia Parku Kulturowego na obszarze Bronowic Małych
/projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA , referuje Małgorzata Radwan-Ballada/
Pozytywna opinia prawna - Urszula Theodorikas  
Data wpływu - 2009-02-25
Projekt doręczony - 2009-02-25

Opinie

KOMISJA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA Opinia: Negatywna 2009-03-16  
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: Pozytywna 2009-03-17     

Druk nr 1072
  
Pozbawienie Placu Matejki kategorii drogi gminnej
/projektodawca GRUPA RADNYCH, referuje Bolesław Kosior/
z uwagami opinia prawna - Piotr Łanoszka  
Data wpływu - 2009-03-17
Projekt doręczony - 2009-03-17

Opinie

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: Negatywna 2009-05-04     

Poprawki i autopoprawki

Autopoprawka - zgłoszona przez: GRUPA RADNYCH  

Druk nr 1162
  
Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa zmierzających do zapewnienia ochrony Hejnału Krakowskiego w sferze prawnej, w przestrzeni publicznej oraz podjęcia działań promocyjnych
/projektodawca GRUPA RADNYCH, referuje Paweł Bystrowski/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  
Data wpływu - 2009-05-20
Projekt doręczony - 2009-05-21

Opinie

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: 2009-06-03     

Druk nr 1216
  
Zmiana nazwy
/projektodawca GRUPA RADNYCH, referuje Bolesław Kosior/
Data wpływu - 2009-06-24
Projekt doręczony - 2009-06-24

Opinie

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: Negatywna 2009-07-01     

Druk nr 1333
  
Wzniesienie Pomnika Strażaka
/projektodawca KOMISJA PRAWORZĄDNOŚCI, referuje Jerzy Woźniakiewicz/
Pozytywna opinia prawna - Urszula Theodorikas  
Data wpływu - 2009-10-07
Projekt doręczony - 2009-10-08

Opinie

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: Negatywna 2009-10-23     

Druk nr 1356
                                                           
                                                           
                                   
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Tyniec Osiedle''

Na XCIIsesji RMK /17.02.2010 r./ na wniosek projektodawcy, głosowanie nad całością uchwały zostało odroczone.

/projektodawca PREZYDENT MIASTA KRAKOWA, referuje Kazimierz Bujakowski/
Pozytywna opinia prawna - Agnieszka Nawara-Dubiel
Data wpływu - 2009-10-23
Projekt doręczony - 2009-10-26
I czytanie - 2009-11-18
II czytanie - 2010-02-17
Termin wprowadzania autopoprawek - 2010-01-04
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2010-01-05

Opinie

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: 2010-02-17     
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: 2010-02-17     
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: 2010-02-17     
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: 2010-02-17     
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: 2010-02-17     
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: 2010-02-17     
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: 2010-02-17     
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: 2010-02-17     
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: 2010-02-17     
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: 2010-02-17     
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: 2010-02-17     
KOMISJA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA Opinia: Negatywna 2010-02-15  

Poprawki i autopoprawki

Poprawki - zgłoszona przez: W. PIETRUS        
Autopoprawka - zgłoszona przez: PREZYDENT MIASTA KRAKOWA                                                                                         
Poprawka - zgłoszona przez: W. PIETRUS  
Poprawka - zgłoszona przez: W. PIETRUS  
Poprawka - zgłoszona przez: W. PIETRUS  
Poprawka - zgłoszona przez: W. PIETRUS  
Poprawka - zgłoszona przez: W. PIETRUS  
Poprawka - zgłoszona przez: W. PIETRUS  
Poprawka - zgłoszona przez: W. PIETRUS  
Poprawka - zgłoszona przez: W. PIETRUS  
Poprawka - zgłoszona przez: W. PIETRUS  
Poprawka - zgłoszona przez: W. PIETRUS  
Poprawka - zgłoszona przez: W. PIETRUS  
Poprawka - zgłoszona przez: W. PIETRUS  
Poprawka - zgłoszona przez: W. PIETRUS  
Poprawki - zgłoszona przez: W. PIETRUS  
Poprawka - zgłoszona przez: W. PIETRUS  
Poprawka - zgłoszona przez: Ł. SŁONIOWSKI  
Poprawki - zgłoszona przez: T. BOBROWSKI  
Poprawki - zgłoszona przez: S. RACHWAŁ  
Poprawki - zgłoszona przez: S. RACHWAŁ  
Poprawki - zgłoszona przez: M. SUTER  
Poprawki - zgłoszona przez: M. GILARSKI  
Poprawka - zgłoszona przez: I. LIPIEC  
Poprawka - zgłoszona przez: I. LIPIEC     
Poprawki - zgłoszona przez: P. BYSTROWSKI  
Poprawki - zgłoszona przez: G. STAWOWY  
Poprawki - zgłoszona przez: Ł. OSMENDA  

Druk nr 1381
  
Zmiana uchwały Nr XXXII/268/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych za drogach publicznych na terenie Krakowa, w strefie płatnego parkowania z późn. zm.
/projektodawca GRUPA RADNYCH, referuje W Kozdronkiewicz/
z uwagami opinia prawna - Monika Machlowska  
Data wpływu - 2009-11-04
Projekt doręczony - 2009-11-05

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: PREZYDENT MIASTA KRAKOWA     

Druk nr 1383
  
Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w strefie A, B, C

Na LXXXVIII sesji RMK /16.12.2009 r./ na wniosek Radnego W. Kozdronkiewicza projekt został odesłany do wnioskodawcy

/projektodawca GRUPA RADNYCH, referuje Paweł Sularz/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  
Data wpływu - 2009-11-04
Projekt doręczony - 2009-11-05
I czytanie - 2009-12-02
II czytanie - 2009-12-16
Termin wprowadzania autopoprawek - 2009-12-08
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2009-12-10

Druk nr 1413
  
Zmiana uchwały Nr XXIV/269/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu, szczegółowości projektu uchwały budżetowej, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
/projektodawca GRUPA RADNYCH, referuje Bogusław Kośmider/
z uwagą opinia prawna - Monika Machlowska  
Data wpływu - 2009-11-18
Projekt doręczony - 2009-11-18

Druk nr 1449
  
Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa
/projektodawca GRUPA RADNYCH, referuje Dariusz Olszówka/
Pozytywna opinia prawna - Urszula Theodorikas
Data wpływu - 2009-12-16
Projekt doręczony - 2009-12-16

Druk nr 1450
  
Zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krakowa
/projektodawca GRUPA RADNYCH, referuje Dariusz Olszówka/
Pozytywna opinia prawna - Urszula Theodorikas
Data wpływu - 2009-12-16
Projekt doręczony - 2009-12-16

Druk nr 1467-R
  
Rezolucja w sprawie upomnienia Prezydenta za wypowiedź z dnia 1 stycznia 2010 r.
/projektodawca GRUPA RADNYCH, referuje Dariusz Olszówka/
Data wpływu - 2010-01-12
Projekt doręczony - 2010-01-12

Druk nr 1473
  
Zmiany w składzie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa
/projektodawca GRUPA RADNYCH, referuje W Kozdronkiewicz/
Pozytywna opinia prawna - Urszula Theodorikas
Data wpływu - 2010-01-13
Projekt doręczony - 2010-01-13

Druk nr 1554
                                                           
                    
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Swoszowice Uzdrowisko''

Na C sesji RMK /12.05.2010 r./ na wniosek Radnego W. Pietrusa projekt został odesłany do wnioskodawcy celem przedstawienia Radzie Miasta Krakowa pisemnej opinii dot. zgłoszonych poprawek do MPZP "Swoszowice Uzdrowisko".Na CIsesji RMK /26.05.2010 r./ na wniosek projektodawcy, głosowanie nad całością uchwały zostało odroczone.

/projektodawca PREZYDENT MIASTA KRAKOWA, referuje Kazimierz Bujakowski/
Pozytywna opinia prawna - Anna Gut
Data wpływu - 2010-03-02
Projekt doręczony - 2010-03-02
I czytanie - 2010-03-17
II czytanie - 2010-05-26
Termin wprowadzania autopoprawek - 2010-04-20
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2010-04-22

Opinie

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: Negatywna 2010-05-12     
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: Negatywna 2010-05-12     
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: Negatywna 2010-05-12     
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: Negatywna 2010-05-12     
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: Negatywna 2010-05-12     
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: Negatywna 2010-05-12     
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: Negatywna 2010-05-12     
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: Pozytywna 2010-05-12     
KOMISJA ZDROWIA I PROFILAKTYKI ORAZ UZDROWISKOWA Opinia: Pozytywna 2010-03-17  
KOMISJA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA Opinia: Pozytywna z poprawkami 2010-04-21  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: GRUPA RADNYCH  
Poprawka - zgłoszona przez: Ł. OSMENDA  
Poprawki - zgłoszona przez: Ł. OSMENDA  

Druk nr 1559
  
Zmiany w składzie Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Krakowa
/projektodawca GRUPA RADNYCH, referuje Paweł Bystrowski/
Pozytywna opinia prawna - Urszula Theodorikas
Data wpływu - 2010-03-03
Projekt doręczony - 2010-03-03

Druk nr 1610
  
Zmiany w składzie Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Krakowa
/projektodawca GRUPA RADNYCH, referuje Krzysztof Sułowski/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  
Data wpływu - 2010-03-31
Projekt doręczony - 2010-04-01

Druk nr 1611
  
Wzniesienie pomnika Armii Krajowej
/projektodawca GRUPA RADNYCH, referuje Marta Patena/
Pozytywna opinia prawna - Urszula Theodorikas  
Data wpływu - 2010-04-01
Projekt doręczony - 2010-04-01

Opinie

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: Pozytywna z uwagami 2010-04-27     

Druk nr 1638
     
Nazwa parku
/projektodawca PREZYDENT MIASTA KRAKOWA, referuje Maria Kolińska/
Pozytywna opinia prawna - Beata Kachlik
Data wpływu - 2010-04-23
Projekt doręczony - 2010-04-26

Druk nr 1639
     
Nazwa estakady
/projektodawca PREZYDENT MIASTA KRAKOWA, referuje Maria Kolińska/
Pozytywna opinia prawna - Monika Konior-Czarnota
Data wpływu - 2010-04-23
Projekt doręczony - 2010-04-26

Druk nr 1649
  
Absolutorium za rok 2009 dla Prezydenta Miasta Krakowa
/projektodawca GRUPA RADNYCH, referuje Katarzyna Migacz/
Negatywna opinia prawna - Urszula Theodorikas, Piotr Łanoszka  
Data wpływu - 2010-04-28
Projekt doręczony - 2010-04-28

Druk nr 1676-R
  
Rezolucja w sprawie zmian przepisów
/projektodawca GRUPA RADNYCH, referuje Agata Tatara/
Data wpływu - 2010-05-26
Projekt doręczony - 2010-05-26

Druk nr 1707
  
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Centrum Nowej Huty?

Na CXV sesji RMK /03.11.2010 r./ na wniosek Radnego W. Pietrusa projekt został odesłany do wnioskodawcy

/projektodawca KOMISJA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA , referuje Włodzimierz Pietrus/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  
Data wpływu - 2010-06-08
Projekt doręczony - 2010-06-08
I czytanie - 2010-06-23
II czytanie - 2010-11-03
Termin wprowadzania autopoprawek - 2010-09-16
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2010-09-17

Opinie

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: Negatywna 2010-07-07     

Druk nr 1720
                             
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Rybitwy-Północ''

Na CVIII sesji RMK /08.09.2010 r./ na wniosek projektodawcy, głosowanie nad całością uchwały zostało odroczone.

/projektodawca PREZYDENT MIASTA KRAKOWA, referuje Kazimierz Bujakowski/
Pozytywna opinia prawna - Agnieszka Nawara-Dubiel
Data wpływu - 2010-06-14
Projekt doręczony - 2010-06-15
I czytanie - 2010-07-07
II czytanie - 2010-09-08
Termin wprowadzania autopoprawek - 2010-08-19
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2010-08-24

Opinie

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: 2010-09-08     
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: 2010-09-08     
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: Negatywne 2010-09-08     
KOMISJA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA Opinia: Pozytywna z poprawkami 2010-08-23     

Poprawki i autopoprawki

Poprawki - zgłoszona przez: Z. WŁODARCZYK  
Poprawki - zgłoszona przez: Ł. OSMENDA  

Druk nr 1742
                          
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Swoszowice - Wschód''

Na CVIII sesji RMK /08.09.2010 r./ na wniosek projektodawcy, głosowanie nad całością uchwały zostało odroczone.

/projektodawca PREZYDENT MIASTA KRAKOWA, referuje Kazimierz Bujakowski/
Pozytywna opinia prawna - Katarzyna Kempf-Kowalczyk
Data wpływu - 2010-06-22
Projekt doręczony - 2010-06-24
I czytanie - 2010-07-07
II czytanie - 2010-09-08
Termin wprowadzania autopoprawek - 2010-08-19
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2010-08-24

Opinie

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: 2010-09-08                                                                                                                             
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: Negatywne 2010-09-08     
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: Negatywna 2010-09-08     
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: Negatywna 2010-09-08     
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: Negatywna 2010-09-08     
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: Negatywna 2010-09-08     
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: Negatywna 2010-09-08     
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: Negatywna 2010-09-08     
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: Negatywna 2010-09-08     
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: Negatywna 2010-09-08     
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: Negatywna 2010-09-08     
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: Negatywna 2010-09-08     
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: Negatywna 2010-09-08     
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: Negatywna 2010-09-08     
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: Negatywna 2010-09-08     
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: Negatywna 2010-09-08     
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: Negatywna 2010-09-08     
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: Negatywna 2010-09-08     
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: Negatywna 2010-09-08     
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: Negatywna 2010-09-08     
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: Negatywna 2010-09-08     
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: Pozytywna 2010-09-08     
KOMISJA ZDROWIA I PROFILAKTYKI ORAZ UZDROWISKOWA Opinia: Pozytywna 2010-07-05  
KOMISJA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA Opinia: Pozytywna z poprawkami 2010-08-23  

Poprawki i autopoprawki

Poprawka - zgłoszona przez: M. SUTER  
Poprawka - zgłoszona przez: D. PIECHOWICZ  
Poprawka - zgłoszona przez: D. PIECHOWICZ  
Poprawka - zgłoszona przez: D. PIECHOWICZ  
Poprawka - zgłoszona przez: D. PIECHOWICZ  
Poprawki - zgłoszona przez: M. SUTER  
Poprawka - zgłoszona przez: J. CHWAJOŁ  
Poprawka - zgłoszona przez: M. PATENA  
Poprawka - zgłoszona przez: M. SUTER  
Poprawki - zgłoszona przez: Ł. OSMENDA  
Poprawki - zgłoszona przez: W. PIETRUS  

Druk nr 1744
  
Zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krakowa
/projektodawca KOMISJA REWIZYJNA, referuje Mirosław Gilarski/
Pozytywna opinia prawna - Piotr Łanoszka  
Data wpływu - 2010-06-23
Projekt doręczony - 2010-06-24

Druk nr 1745
     
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ''Prokocim''

Na CXV sesji RMK /03.11.2010 r./ na wniosek Radnej G. Fijałkowskiej projekt został odesłany do wnioskodawcy

/projektodawca KOMISJA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA , referuje Grażyna Fijałkowska/
Pozytywna z uwagą opinia prawna - Piotr Łanoszka  
Data wpływu - 2010-06-23
Projekt doręczony - 2010-06-24
I czytanie - 2010-08-25
II czytanie - 2010-11-03
Termin wprowadzania autopoprawek - 2010-08-31
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2010-09-02

Opinie

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: Negatywna 2010-07-19     

Druk nr 1759-R
  
Rezolucja w sprawie okręgów wyborczych do Rad Gmin
/projektodawca GRUPA RADNYCH, referuje Bartłomiej Kocurek/
Data wpływu - 2010-07-07
Projekt doręczony - 2010-07-07

Druk nr 1794
  
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulic: Bunscha, Babińskiego, Szymonowica, Mochnaniec w Krakowie

Na CXV sesji RMK /03.11.2010 r./ na wniosek Radnego W. Pietrusa projekt został odesłany do wnioskodawcy

/projektodawca GRUPA RADNYCH, referuje Mirosław Gilarski/
z uwagami opinia prawna - Piotr Łanoszka  
Data wpływu - 2010-08-24
Projekt doręczony - 2010-08-24
I czytanie - 2010-09-22
II czytanie - 2010-11-03
Termin wprowadzania autopoprawek - 2010-10-26
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2010-10-28

Opinie

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: Negatywna 2010-09-17     

Druk nr 1800
                             
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Kliny - Zachód II''

Na CXIsesji RMK /06.10.2010 r./ na wniosek projektodawcy, głosowanie nad całością uchwały zostało odroczone.

/projektodawca PREZYDENT MIASTA KRAKOWA, referuje Kazimierz Bujakowski/
Pozytywna opinia prawna - Katarzyna Kempf-Kowalczyk
Data wpływu - 2010-08-24
Projekt doręczony - 2010-08-26
I czytanie - 2010-09-08
II czytanie - 2010-10-06
Termin wprowadzania autopoprawek - 2010-09-22
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2010-09-24

Opinie

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: 2010-10-05     
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: Negatywna 2010-10-05     
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: Negatywna 2010-10-05     
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: Negatywna 2010-10-05     
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: Negatywna 2010-10-05     
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: Pozytywna 2010-10-05     
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Opinia: Pozytywna 2010-10-05     
KOMISJA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA Opinia: Pozytywna z poprawkami 2010-09-22  

Poprawki i autopoprawki

Poprawki - zgłoszona przez: T. BOBROWSKI  
Autopoprawka - zgłoszona przez: PREZYDENT MIASTA KRAKOWA     
Poprawka - zgłoszona przez: J. CHWAJOŁ     
Poprawka - zgłoszona przez: G. FIJAŁKOWSKA  
Poprawka - zgłoszona przez: G. FIJAŁKOWSKA  
Poprawki - zgłoszona przez: M. GILARSKI  
Poprawki - zgłoszona przez: W. PIETRUS  
Poprawka - zgłoszona przez: W. PIETRUS  
Poprawki - zgłoszona przez: P. BYSTROWSKI  

Druk nr 1874
  
Zmiana uchwały nr CIX/1490/10 RMK z dnia 22 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Dzielnic w 2011 roku
/projektodawca GRUPA RADNYCH, referuje Jerzy Woźniakiewicz/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas, Piotr Łanoszka  
Data wpływu - 2010-10-06
Projekt doręczony - 2010-10-06

Druk nr 1901
     
Lokalizacja kasyna gry przy ul. Kalwaryjskiej 9-15 w Krakowie
/projektodawca PREZYDENT MIASTA KRAKOWA, referuje Tadeusz Czarny/
Pozytywna opinia prawna - Ewa Pasińska
Data wpływu - 2010-10-19
Projekt doręczony - 2010-10-20
I czytanie - 2010-11-03
Termin wprowadzania autopoprawek - 2010-11-10
Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2010-11-12

Opinie

KOMISJA MIENIA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO ORAZ DIALOGU SPOŁECZNEGO Opinia: Negatywna 2010-11-02     

Druk nr 1914
  
Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa zmierzających do zorganizowania miejskiego parku na całym obszarze Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego Zakrzówek
/projektodawca GRUPA RADNYCH, referuje Paweł Bystrowski/
z uwagami opinia prawna - Urszula Theodorikas  
Data wpływu - 2010-10-28
Projekt doręczony - 2010-10-28

Druk nr 1918
  
Zmiana uchwały Nr CV/1417/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie zwolnienia od podatku rolnego gruntów, które zostały dotknięte skutkami powodzi w 2010 r (z późn. zmianami)
/projektodawca GRUPA RADNYCH, referuje Włodzimierz Pietrus/
Pozytywna opinia prawna - Urszula Theodorikas  
Data wpływu - 2010-11-02
Projekt doręczony - 2010-11-02

Druk nr 1919
  
Pomniki upamiętniające postacie: Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego, Anny Walentynowicz
/projektodawca GRUPA RADNYCH, referuje Wojciech Hausner/
Pozytywna opinia prawna - Urszula Theodorikas  
Data wpływu - 2010-11-02
Projekt doręczony - 2010-11-02

Druk nr 1920
  
Zmiana Uchwały nr XXXII/268/03 z dnia 26 listopada 2003 roku dotycząca opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Krakowa, w strefie płatnego parkowania
/projektodawca GRUPA RADNYCH, referuje /
Data wpływu - 2010-11-02
Projekt doręczony - 2010-11-02