BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku - ogłoszenie/17.12.2018/

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku AKTUALIZACJA - ogłoszenie 

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku - ogłoszenie

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku - ogłoszenie

 


 

 Ogłoszenia o postępowaniach o zamówienie publiczne - link do ogłoszeń (proszę kliknąć) od dnia 15.05.2019 r.

 


 

 • ZP/14/2019; data zamieszczenia: 30.04.2019

Wykonywanie przeglądów, konserwacji i napraw aparatów i urządzeń firmy DRAGER

 • ZP 2/2019; data zamieszczenia: 30.04.2019

Dostawa niesterylnego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku

 • ZP 12/2019; data zamieszczenia: 25.04.2019

Zakup, dostawa i uruchomienie sprzętu medycznego wraz z przeszkoleniem pracowników w ramach projektu pn. Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) - nr projektu RPMP.12.01.04-12-0601/16-XVII/110/FE/17 (grupa 1-3) oraz dotacji z Gminy Miejskiej Kraków (grupa 4)

 •  ZP 11/2019 ; data zamieszczenia: 25.04.2019

Dostawa szczepionek

 • ZP 9/2019; data zamieszczenia: 28.03.2019

Zakup, dostawa i uruchomienie sprzętu medycznego wraz z przeszkoleniem pracowników w ramach projektu pn. Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) (grupa 1-12) oraz dotacji z Gminy Miejskiej Kraków (grupa 13)

 •  ZP 8/2019; data zamieszczenia : 25.03.2019

 Dostawa płynów infuzyjnych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego

 • ZP 10/2019; data zamieszczenia: 19.03.2019

Zakup i dostawa artykułów papierniczych i biurowych, papieru ksero oraz kopert

 • ZP 7/2019; data zamieszczenia: 13.03.2019

Dostawa materiałów opatrunkowych, opatrunków specjalistycznych, spray do usuwania plastrów, roztworu do leczenia ran, gazików oraz zestawu do dezynfekcji skóry, preparatów do leczenia ran oraz natrium hydricum cum calce

 

 • ZP 6/2019; data zamieszczenia: 13.03.2019

Zakup i dostawa 2 sztuk stacjonarnych aparatów cyfrowych RTG i 1 sztuki aparatu RTG typu ramię C wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników w ramach projektu pn. Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)

 • ZP 4/2019; data zamieszczenia: 20.02.2019

Dostawa gazów medycznych, technicznych wraz z ciekłym azotem medycznym i gazów specjalnych, dzierżawę zbiornika ciekłego tlenu medycznego i dzierżawę trzech ramp: tlenu medycznego, butlowego, podtlnku azotu medycznego i sprężonego powietrza

 • ZP 3/2019, data zamieszczenia: 28.01.2019

Zakup i dostawa artykułów papierniczych i biurowych, druków i książek do ewidencji procedur medycznych, papieru ksero, kopert, akcesoriów komputerowych, baterii, artykułów gospodarczych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

 http://www.ogloszenia.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?id=44893

 

 •  ZP 1/2019; data zamieszczenia : 22.01.2019

  Dostawa leków w ramach programów lekowych

 http://www.ogloszenia.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?id=44848

 • ZP 45/2018; data zamieszczenia: 28.12.2018

Zakup i dostawa sprzętu medycznego: aparat do diagnostyki ultrasonograficznej oka oraz aparat do diagnostyki metodą oscylacyjną

 

 •  ZP 46/2018; data zamieszczenia: 06.12.2018

Dostawa adalimumabum w ramach programu lekowego

 

 • ZP 40/2018; data zamieszczenia: 17.10.2018

Dostawa jednorazowego sterylnego sprzętu medycznego

 

 • ZP 42/2018; data zamieszczenia: 16.10.2018

Dostawa pierwszego wyposażenia do Apteki Szpitalnej

 

 • ZP 41/2018; data zamieszczenia: 03.10.2018

Usługa farmaceutyczna polegającą na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego, wykonanych na podstawie indywidualnych recept, wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego

 • ZP 39/2018; data zamieszczenia: 27.09.2018

Świadczenie usług utrzymania czystości w zakresie dezynfekcji powierzchni i urządzeń , transporcie odpadów, sprzątaniu strefy białej, strefy szarej, sprzątanie terenów zewnętrznych oraz terenów zielonych Szpitala Specjalistycznego im. St. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

 

 • ZP 38/2018; data zamieszczenia: 19.09.2018

Dostawa wyposażenia medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach projektu „Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczna ze szczególnym uwzględnieniem obszaru intensywnego nadzoru Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie” nr POIS.09.01.00-00-0024/16-00

 

 • ZP 35/2018; data zamieszczenia: 14.09.2018

 Dostawa materiałów opatrunkowych

 

 • ZP 36/2018; data zamieszczenia: 12.09.2018

Dostawa albumin


 • ZP 37/2018; data zamieszczenia: 11.09.2018

Przebudowa pomieszczeń Działu Technicznego dla potrzeb administracji Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie na działce nr 246/56 obręb 47 Nowa Huta

 

 • ZP 33/2018; data zamieszczenia: 05.09.2018

Roboty budowlane:  1. Przebudowa dwóch pomieszczeń Oddziału wewnętrznego (pawilon A1) Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie dla potrzeb wzmożonego nadzoru internistycznego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie; 

2. Budowa „zielonego parkingu” wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej;  3. Przeniesienie hydroforni z budynku dawnej kotłowni do pomieszczeń Działu technicznego


 • ZP 32/2018; data zamieszczenia: 22.08.2018

Dostawa wyrobu medycznego (narzędzia do wyłyżeczkowania jamy macicy) wraz z usługami serwisowymi w ramach projektu pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)

 

 •  ZP 31/2018; data zamieszczenia: 22.08.2018

Świadczenie usług w zakresie napraw, wykonywania przeglądów, dostarczania aparatury zastępczej sprzętu firmy Olympus w ramach usługi endocasco w pracowni endoskopowej


 • ZP 29/2018; data zamieszczenia: 22.08.2018

Dostawa leków


 • ZP 30/2018; data zamieszczenia: 20.08.2018

Przebudowa pomieszczeń Działu Technicznego dla potrzeb administracji Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie na działce nr 246/56 obręb 47 Nowa Huta


 • ZP 22/2018; data zamieszczenia: 06.08.2018 

Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego, wykonanych na podstawie indywidualnych recept, wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego

 

 • ZP 27/2018; data zamieszczenia: 20.07.2018

Dostawa albumin

 

 • ZP 26/2018; data zamieszczenia: 20.07.2018 r.

Dostawa wyrobu medycznego wraz z uruchomieniem oraz ze szkoleniem pracowników i usługami serwisowymi w ramach projektu pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)”

 

 • ZP 24/2018, data zamieszczenia: 12.07.2018 r.

Świadczenie usługi całodobowej ochrony osób i mienia na terenie Szpitala

 

 • ZP 25/2018; data zamieszczenia: 11.07.2018

Przebudowa pomieszczeń apteki szpitalnej Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie na działce nr 246/56 obręb 47 Nowa Huta wraz ze zmianą sposobu ewakuacji oraz budową nowej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

 

 • ZP 21/2018; data zamieszczenia: 08.06.2018

Przebudowa pomieszczeń apteki szpitalnej Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie na działce nr 246/56 obręb 47 Nowa Huta wraz ze zmianą sposobu ewakuacji oraz budową nowej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji


 • ZP 18/2018; data zamieszczenia: 23.05.2018

Przebudowa pomieszczeń apteki szpitalnej Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie na działce nr 246/56 obręb 47 Nowa Huta wraz z e zmianą sposobu ewakuacji oraz budową nowej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

 

 • ZP 19/2018; data zamieszczenia: 15.05.2018

Dostawa wyrobu medycznego (Polisonograf – 1 komplet wraz z systemem monitorowania pacjenta – 3 komplety) wraz z uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników i usługami serwisowymi w ramach dotacji z Urzędu Miasta Krakowa – Rada Dzielnicy

 

 • ZP 15/2018 ; data zamieszczenia: 17.04.2018

Zakup i dostawa niesterylnego sprzętu jednorazowego użytku


 • ZP 17/2018 ; data zamieszczenia: 17.04.2018

Zakup i dostawa sterylnego sprzętu jednorazowego użytku

 

 • ZP 14/2018 ; data zamieszczenia: 17.04.2018

Usługi w zakresie konserwacji i bieżącej naprawy central wentylacji mechanicznej wywiewno – nawiewnej, urządzeń klimatyzacyjnych , nawilżaczy, agregatów wody lodowej, układu wymiennika para/woda, klimatyzatorów typu „Splitt”

 

 • ZP 11/2018 ; data zamieszczenia: 17.04.2018

Dostawa opatrunków specjalistycznych


 • ZP 9/2018 ; data zamieszczenia: 17.04.2018

Zakup i dostawa nici chirurgicznych

 

 • ZP 13/2018 ; data zamieszczenia: 14.04.2018

Dostawa wyrobu medycznego wraz z uruchomieniem lub montażem i uruchomieniem oraz ze szkoleniem pracowników i usługami serwisowymi w ramach projektu pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)”

 

 • ZP 10/2018 ; data zamieszczenia: 14.04.2018

Dostawa leków


 • ZP 16/2018; data zamieszczenia: 13.04.2018

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizatorni

 

 • ZP 12/2018 ; data zamieszczenia: 13.04.2018

Dostawa sprzętu IT w ramach projektu „Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem obszaru intensywnego nadzoru Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

 

 • ZP 6/2018, data zamieszczenia: 01.03.2018

Dostawa immunoglobulinum humanum anti-D

 

 • ZP 5/2018, data zamieszczenia: 20.02.2018

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizatorni

 

 • ZP 1/2018, data zamieszczenia: 19.02.2018

Dostawa implantów ortopedyczno-urazowych

 

 • ZP 4/2018, data zamieszczenia: 16.02.2018

Świadczenie usług pralniczych wraz z usługami logistycznymi oraz dzierżawa asortymentu


 • 2/ZP/2018 - data zamieszczenia: 01.02.2018

Dostawa materiałów i akcesoriów do zabiegów witrektomii tylnej kompatybilnych z aparatem Constellation Vision System firmy Alcon Laboratories Inc.

 

 •  ZP 3/2018 - data zamieszczenia: 30.01.2018

Świadczenie usług w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych wraz z udostępnieniem kontenerów, data zamieszczenia: 30.01.2018

 

 • ZP 53/2017 -data zamieszczenia: 19.12.2017

Przebudowa i termomodernizacja Szpitala w ramach projektu „Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie 

 

 • ZP 54/2017 - data zamieszczenia: 13.12.2017

Zakup i dostawa wyrobów medycznych

 

 • ZP 52/2017 - data zamieszczenia: 12.12.2017

Dostawa leków

 

 • ZP 39/2017 - data zamieszczenia: 4.12.2017

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku

 

 • ZP 51/2017 - data zamieszczenia: 27.11.2017

 Dostawa leków w ramach programów lekowych

 

 • ZP 50/2017 - data zamieszczenia: 15.11.2017

Zakup i dostawa różnych łóżek szpitalnych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie


 • ZP 44/2017 - data zamieszczenia: 03.11.2017

Roboty budowlane:

"1. Demontaż , dostawa, montaż i uruchomienie windy szpitalnej zlokalizowanej w budynku głównym (pawilon C ) Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

2. Opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich dla zadania pn. Budowa windy zewnętrznej dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie."

 

 • ZP 48/2017  -  data zamieszczenia: 02.11.2017

Zakup i dostawa sprzętu diagnostycznego dla Oddziału Okulistycznego, Oddziału Otolaryngologicznego, Oddziału Neurologicznego oraz Poradni Proktologicznej Szpitala Specjalistycznego im. St. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

 

 • ZP 47/2017 - data zamieszczenia: 02.11.2017

Zakup, dostawa i montaż sprzętu na doposażenie Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Pracowni Endoskopowej Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

 

 • ZP 41/2017- data zamieszczenia: 30.10.2017

Zakup i dostawa sprzętu na doposażenie Oddziału Pediatrycznego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

 

 • ZP 43/2017 - data zamieszczenia: 27.10.2017

Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego na oddział Neurologiczny z pododdziałem Udarowym oraz na Oddział Ortopedyczno - Urazowy Szpitala Specjalistycznego im. St. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

 

 • ZP 40/2017 - data zamieszczenia: 27.10.2017

Zakup i dostawa wyposażenia na Oddziały Szpitalne Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

 

 • ZP 46/2017 - data zamieszczenia:27.10.2017

Zakup i dostawa sprzętu zabiegowego na potrzeby Oddziału Ginekologicznego oraz Oddziału Chirurgii Dzieci Szpitala Specjalistycznego im. St. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

 

 • ZP 45/2017 - data zamieszczenia:27.10.2017

Zakup i dostawa sprzętu medycznego na oddziały szpitalne Szpitala Specjalistycznego im. St. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

 

 • ZP 42/2017 - data zamieszczenia: 20.10.2017 r.

Zakup i dostawa narzędzi chirurgicznych na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. St. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie 

 

 • ZP 38/2017 - data zamieszczenia: 07.10.2017 r.

Zakup i dostawa narzędzi chirurgicznych na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. St. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie”

 

 • ZP 36/2017 - data zamieszczenia:02.10.2017

„Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb II Oddziału Chorób Wewnętrznych, Oddziału Okulistycznego oraz Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. St. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie”

 

 • ZP 37/2017 - data zamieszczenia: 02.10.2017

„Opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich dla zadania pn: 

1. Przebudowa pomieszczeń Apteki Szpitalnej Szpitala specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie,

2. Przebudowa pomieszczeń budynku Działu Technicznego dla potrzeb administracji Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie os. Na Skarpie 66”.

 

 • ZP 31/2017 - data zamieszczenia:27.09.2017

„Świadczenie usług pralniczych i dezynfekcyjnych pościeli, bielizny i odzieży szpitalnej oraz dzierżawa pościeli, bielizny wraz z transportem wewnętrznym i zewnętrznym”

 

 • ZP 32/2017 - data zamieszczenia:27.09.2017

„Rozbudowa systemu informatycznego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie – Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego oraz modernizacja istniejącej sieci komputerowej wraz z usługą wdrożenia.”

 

 • ZP 28/2017 - data zamieszczenia:08.09.2017

Opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich dla zadania pn. Przebudowy pomieszczeń przyziemia pawilonu D dla potrzeb działu Rehabilitacji Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie


 • ZP 29/2017 - data zamieszczenia: 06.09.2017

Przebudowa i termomodernizacja Szpitala w ramach projektu „Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie


 •  ZP 27/2017 - data zamieszczenia: 29.08.2017

Dostawa leków w ramach programów lekowych


 • ZP 26/2017 - data zamieszczenia: 23.08.2017

Zakup, dostawa, montaż i instalacja pierwszego wyposażenia dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgii Jednego Dnia Oddziału Otolaryngologicznego

 

 • ZP 24/2017 - data zamieszczenia: 04.08.2017

Roboty Budowlane: grupa 1- Przebudowa pomieszczeń szpitalnych dla potrzeb bloku operacyjnego Chirurgii Jednego Dnia Oddziału Otolaryngologicznego Szpitala,

grupa 2 - Wykonanie remontu nawierzchni drogowej i chodników w obrębie części frontowej Szpitala.


 • ZP 23/2017 - data zamieszczenia:28.07.2017

Świadczenie usług pralniczych i dezynfekcyjnych pościeli, bielizny i odzieży szpitalnej oraz dzierżawa pościeli, bielizny wraz z transportem wewnętrznym i zewnętrznym.

 

 • ZP 21/2017 - data zamieszczenia:  24.07.2017

Usługi w zakresie wykonywania konserwacji i okresowych przeglądów sprzętu i aparatury medyczne

 

 • ZP 20/2017 - data zamieszczenia: 14.07.2017

Zakup i dostawa preparatów dezynfekcyjnych i higieniczno - pielęgnacyjnych

 

 • ZP 17/2017 - data zamieszczenia:22.06.2017

Przebudowa i termomodernizacja Szpitala w ramach projektu „Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

 

 • ZP 22/2017 - data zamieszczenia:22.06.2017 r.

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego wraz z infrastrukturą informatyczną oraz szkolenie pracowników w ramach projektu „Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczna ze szczególnym uwzględnieniem obszaru intensywnego nadzoru Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie”

 

 • ZP 18/2017 - data zamieszczenia: 13.06.2017 r.

„Zakup, dostawę, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego oraz szkolenie pracowników w ramach projektu „ Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie”.


 • ZP 19/2017 - data zamieszczenia:01.06.2017 r.

Objęcie opieka serwisową Zintegrowanego Systemu Informatycznego InfoMedica/AMMS produkcji Asseco Poland.S.A. wraz z zakupem dodatkowych licencji


 • ZP 13/2017 - data zamieszczenia:31.05.2017 r.

Zakup i dostawa sterylnego jednorazowego sprzętu medycznego


 • ZP 16/2017 - data zamieszczenia: 30.05.2017 r.

 Zakup i Dostawa Opatrunków Specjalistycznych


 • ZP 14/2017 - data zamieszczenia: 18.05.2017 r.

Zakup i dostawa niesterylnego jednorazowego sprzętu medycznego


 •  ZP 12/2017 - data zamieszczenia: 15.05.2017 r.

 Objęcie opieką serwisową zintegrowanego systemu informatycznego InfoMedica/AMMS produkcji firmy Assecco Poland S.A. wraz z zakupem dodatkowych licencji

 

 • ZP 15/2017 - data zamieszczenia:12.05.2017 r.

 

 Dostawa leku  w ramach programu lekowego

 

 • ZP 10/2017 - data zamieszczenia: 14.04.2017 r.

 Dostawa endoprotez jednoprzedziałowych stawu kolanowego

 

 • ZP 9/2017 - data zamieszczenia: 13.04.2017 r.

Usługi w zakresie wykonywania konserwacji i okresowych przeglądów sprzętu i aparatury medycznej

 

 • ZP 8/2017 - data zamieszczenia: 03.04.2017 r.

Dostawa leków


 • ZP 7/2017 - data zamieszczenia: 23.03.2017 r.

Dostawa surowców farmaceutycznych i produktów galenowych

 

 • ZP 5/2017 - data zamieszczenia: 08.03.2017 r.

Zakup i dostawa kontrastów do badań w tomografii komputerowej i badaniach naczyniowych oraz elementów wymiennych do wstrzykiwacza kontrastu typu CT EXPRESS 4D

 

 • ZP 6/2017 - data zamieszczenia: 24.02.2017 r.

 Dostawa leków w ramach programów lekowych

 

 • ZP 2/2017 - data zamieszczenia: 07.02.2017 r.

Zakup i Dostawa Materiałów Opatrunkowych i Opatrunków Specjalistycznych


 • ZP 1/2017 - data zamieszczenia: 01.02.2017 r.

Zakup i dostawa osprzętu, wyrobów Medycznych i Produktów Leczniczych stosowanych w aparacie nerkozastępczym typu MULTIFILTRATE CiCa

 

 •  ZP 4/2017 - data zamieszczenia: 31.01.2017 r.

Dostawa płynów infuzyjnych oraz preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego

 

 • ZP 3/2017 - data zamieszczenia: 18.01.2017 r.


Usługa farmaceutyczną polegającą na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego, wykonanych na podstawie indywidualnych recept, wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego


 •  ZP 44/2016 - data zamieszczenia: 18.01.2017 r.

Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz sterylnych jednorazowych kompletów operacyjnych

 

 • ZP 42/2016 - data zamieszczenia: 30.12.2016 r.

Zakup i dostawa niesterylnego jednorazowego i wielorazowego sprzętu medycznego

 

 • ZP 43/2016 - data zamieszczenia: 16.12.2016 r.

Usługa farmaceutyczna polegającą na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego, wykonanych na podstawie indywidualnych recept, wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego

 

 •  ZP 41/2016 - data zamieszczenia: 12.12. 2016 r.

 Dostawa stabilizatorów zewnętrznych i śrubopłytek dla Oddziału Chirurgii Ortopedyczno – Urazowej oraz materiałów szewnych dla Bloku Operacyjnego

 

 • ZP 29/2016 - data zamieszczenia: 09.12.2016 r

System kompleksowej obsługi urządzeń drukujacych i wydruków


 • ZP 40/2016 - data zamieszczenia: 28.11.2016 r.

Zakup i dostawa myjki ultradźwiękowej dla Pracowni Endoskopii

 

 • ZP 39/2016 - data zamieszczenia: 18.11.2016 r.

Zakup, dostawa i montaż sprzętu medycznego dla I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych


 • ZP 37/2016 - data zamieszczenia: 16.11.2016 r.

Dostawa produktów leczniczych stosowanych w leczeniu przewlekłego WZW typu C terapią bezinterferonową


 • ZP 38/2016 - data zamieszczenia: 09.11.2016 r.

Zakup, dostawa i montaż sprzętu medycznego dla I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych i Pracowni Endoskopowej


 • ZP 35/2016 - data zamieszczenia: 27.10.2016 r.

Dostawa lasera diodowego do fotokoagulacji wraz z dedykowaną lampą szczelinową

 

 • ZP 36/2016 - data zamieszczenia: 27.10.2016 r.

Zakup, dostawę i montaż sprzętu medycznego dla I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych, Pracowni Endoskopowej i Oddziału Otolaryngologicznego

 

 • ZP 33/2016 - data zamieszczenia: 25.10.2016 r.

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji części Oddziału Obserwacyjno–Zakaźnego Szpitala Specjalistycznego im. S.Żeromskiego SP ZOZ

 

 • ZP 34/2016 - data zamieszczenia: 24.10.2016 r. 

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia medycznego dla I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych i Pracowni Endoskopowej

 

 • ZP 32/2016 - data zamieszczenia: 12.10.2016 r.

Dostawa lasera diodowego do fotokoagulacji wraz z dedykowaną lampą szczelinową

 

 • ZP 28/2016 - data zamieszczenia: 05.10.2016 r.

Dostawa Funduskamery na potrzeby Oddziału Okulistycznego

 

 

PRZETARGI ogłoszone do dnia 04.10.2016 r.

Przetargi Szpitala im. Stefana Żeromskiego publikowane do dnia 4.10.2016 r