BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

ZP 12/2017 Objęcie opieką serwisową zintegrowanego systemu informatycznego InfoMedica/AMMS produkcji firmy Assecco Poland S.A. wraz z zakupem dodatkowych licencji (data zamieszczenia: 15.05.2017)

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik Nr 1 - Oferta

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Projekt umowy sublicencji - do Załącznika Nr 4

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zapytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania