BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

ZP 53/2017 - Przebudowa i termomodernizacja Szpitala w ramach projektu „Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (data zamieszczenia: 19.12.2017)

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik Nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 - Grupa 1 PFU

Załącznik nr 1.2 - Grupa 1 Przedmiary cz.1

Załącznik nr 1.3 - Grupa 1 Przedmiary cz.2

Załącznik nr 1.4 - Grupa 1 Przedmiary cz.3

Załącznik nr 1.5 - Grupa 1 Przedmiary cz.4

Załącznik nr 1.6 - Grupa 1 Przedmiary cz.5

Załącznik nr 1.7 - Grupa 1 Przedmiary cz.6

Załącznik nr 1.8 - Grupa 1 Przedmiary cz.7

Załącznik nr 1.9 - Grupa 1 PW cz.1

Załącznik nr 1.10 - Grupa 1 PW cz.2

Załącznik nr 1.11 - Grupa 1 PW cz.3

Załącznik nr 1.12 - Grupa 1 PW cz.4

Załącznik Nr 1.13 - Grupa 1 Przekrój

Załącznik nr 1.14 pawilon C1 instalacja wodna piwnice

Załącznik nr 1.15 pawilon C instalacja co piwnice

Załącznik nr 1.16 pawilon C instalacja wodna piwnice

Załącznik nr 1.17 pawilon D instalacja co piwnice

Załącznik nr 1.18 pawilon E instalacja wodna piwnice

Załącznik nr 1.19 pawilon F instalacja co piwnice

Załącznik nr 1.20 pawilon F instalacja wodna piwnice

Załącznik nr 1.21 pawilon G instalacja co piwnice

Załącznik nr 1.22 pawilon G instalacja wodna piwnice

Załącznik nr 1.23 pawilony E i E1 instalacja wodna piwnice

Załącznik nr 1.24 pomiar ciśnienia instalacji hydrantowej

Załącznik nr 1.25 przyłącza cw i co w wymiennikowni pod Pawlonem F1

Załącznik nr 1.26 wykaz okien do wymiany

Załącznik nr 1.27 pozwolenie konserwatorskie - zalecenia

Załącznik nr 1.28 pozwolenie konserwatorskie nr. 136-16

Załącznik nr 1.29 pozwolenie na budowę - 2256-2014

Załącznik nr 1.30 pozwolenie na budowę - 2615-2014

Załącznik nr 1.31 pozwolenie na budowę - 2617-2014

Załącznik nr 1.32 przyłącza wody zimnej 2

Załącznik nr 1.33 woda zimna

Załącznik nr 2 - Wzór oferty

Załącznik Nr 3 JEDZ

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie dot. wykluczenia z art.24 ust 1.pkt. 23

Załącznik Nr 5 a  - Projekt Umowy Bud. Główny

Załącznik Nr 5 b - Projekt Umowy

Załącznik nr 6 - wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 7 - wykaz osób

Załącznik nr 8 - Harmonogram realizacji inwestycji

Załącznik nr 9 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 19.01.2018

Pytania i odpowiedzi - 19.01.2018

Załącznik nr 1 do pytań i odpowiedzi - pawilon C1 instalacja wodna piwnice  19.01.2018

Załącznik nr 1 do pytań i odpowiedzi - pawilon D instalacja co piwnice  19.01.2018

Załącznik nr 1 do pytań i odpowiedzi - pawilon F instalacja wodna piwnice  19.01.2018

Załącznik nr 1 do pytań i odpowiedzi - pawilony E i E1 instalacja wodna piwnice  19.01.2018

Załącznik nr 1 do pytań i odpowiedzi - pawilon C instalacja co piwnice  19.01.2018

Załącznik nr 1 do pytań i odpowiedzi - pawilon E instalacja wodna piwnice  19.01.2018

Załącznik nr 1 do pytań i odpowiedzi - pawilon G instalacja co piwnice  19.01.2018

Załącznik nr 1 do pytań i odpowiedzi - pawilon C instalacja wodna piwnice  19.01.2018

Załącznik nr 1 do pytań i odpowiedzi - pawilon F instalacja co piwnice  19.01.2018

Załącznik nr 1 do pytań i odpowiedzi - pawilon F instalacja wodna piwnice  19.01.2018

Załącznik nr 2 do pytań i odpowiedzi - przyłącza cw i co w wymiennikowni pod Pawilonem F1  19.01.2018

Załącznik 5a projekt umowy po zmianach - 19.01.2018

Informacja z otwarcia ofert - 06.02.2018

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 1.03.2018