BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego wraz z infrastrukturą informatyczną oraz szkolenie pracowników w ramach projektu „Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczna ze szczególnym uwzględnieniem obszaru intensywnego nadzoru Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie” - ZP 22/2017 (data zamieszczenia: 22.06.2017)

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ_pdf

JEDZ - Załacznik Nr 5

Pytania i Odpowiedzi

SIWZ w formie edytowalnej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pismo do Wykonawców

Informacja z otwarcia ofert

Informacja po otwarciu ofert - uzupełnienie

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w zakresie grupy 4 i 16

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w zakresie grupy 3

Ogłoszenie o wyborze ofert w zakresie grupy 2, 8, 9, 12, 13, 14, 15

Ogłoszenie o wyborze w zakresie grup 1,5,6,7,10

Ogłoszenie o wyborze oferty w zakresie grupy 11