BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

 

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji części Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie - ZP 33/2016 (data zamieszczenia: 25.10.2016 r.)

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniknr 1.1

Załącznik nr 1.2

Załącznik nr 1.3

Załącznik nr 1.4

Załącznik nr 1.5

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana SIWZ

Załącznik do pisma o zmianie SIWZ - Załącznik nr 1.6 Specyfikacja techniczna

Odpowiedzi na zapytania

Informacja z otwarcia ofert

ogłoszenie o wyborze