BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

Dostawa albumin ZP 27/2018; data zamieszczenia: 20.07.2018

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

SIWZ

 

wzór oferty - załącznik nr 1

 

JEDZ- załącznik nr 2

 

oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 23 - załacznik nr 3

 

projekt umowy - załącznik nr 4

 

formularz asortymentowo - cenowy- załącznik nr 5

 

zobowiązanie - załącznik nr 6

 

oświadczenie RODO- załącznik nr 7

 

zapytania - 26.07.2018

informacja z otwarcia ofert - 3.08.2018


ogłoszenie o unieważnieniu - 30.08.2018