BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

Zakup i dostawa sterylnego sprzętu jednorazowego użytku - ZP 17/2018 ; data zamieszczenia: 17.04.2018

 


Ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 18.05.2018

Wzór oferty załącznik nr 1

Szczegółowy opis - załącznik nr 2

JEDZ załącznik nr 3

Wzór umowy załącznik nr 4

Oświadczenie dot. wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 23 - załącznik nr 5

Zobowiązanie podmiotu trzeciego załącznik nr 6

SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 - 28.05.2018

Odpowiedzi na pytania

Szczegółowy opis załącznik nr 2 - modyfikacja

Wzór umowy załącznik nr 4 - modyfikacja

Odpowiedzi na pytania 2 - 30.05.2018

Odpowiedzi na pytania 3 - 06.06.2018

Informacja z otwarcia ofert - 14.06.2018

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie grup 2, 6-8, 11, 12, 14, 20, 24, 25, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 38, 43, 46 oraz unieważnieniu grup 4, 5, 10, 19, 23, 28, 34, 36, 45 - 20.08.2018

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejsze oferty w zakresie grup: 1, 3, 16, 17, 18, 21, 22, 27, 31, 40, 41, 42, i 44 - 12.09.2018

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejsze oferty w zakresie grup 26, 27 A i 39 - 03.10.2018

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - grupa 13, 15 - 26.10.2018

Informacja o anulowaniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie grupy 15 - 07.11.2018

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie grupy 15 - 14.11.2018

Informacja o anulowaniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie grupy 15 II - 21.12.2018

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejsze oferty w zakresie grupy 9 i 15 - 18.01.2019