BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

ZP 29/2017 - Przebudowa i termomodernizacja Szpitala w ramach projektu „Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (data zamieszczenia: 06.09.2017)

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załacznik Nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 - Grupa 1 PFU

Załącznik nr 1.2 - Grupa 1 Przedmiary cz.1

Załącznik nr 1.3 - Grupa 1 Przedmiary cz.2

Załącznik nr 1.4 - Grupa 1 Przedmiary cz.3

Załącznik nr 1.5 - Grupa 1 Przedmiary cz.4

Załącznik nr 1.6 - Grupa 1 Przedmiary cz.5

Załącznik nr 1.7 - Grupa 1 Przedmiary cz.6

Załącznik nr 1.8 - Grupa 1 Przedmiary cz.7

Załącznik nr 1.9 - Grupa 1 PW cz.1

Załącznik nr 1.10 - Grupa 1 PW cz.2

Załącznik nr 1.11 - Grupa 1 PW cz.3

Załącznik nr 1.12 - Grupa 1 PW cz.4

Załącznik Nr 1.13 - Grupa 1 Przekrój

Załącznik Nr 1.14 - Grupa 2 PFU Przedmiary

Załącznik nr 1.15 - Grupa 2 PW

Załącznik nr 1.16 - Grupa 2 Badania wody

Załącznik nr 1.17 - Grupa 3 Przedmiary

Załącznik nr 1.18 - Grupa 3 PW

Załącznik nr 1.19 - Grupa 3 PFU

Załacznik Nr 2 - Wzór oferty

Załącznik Nr 3 JEDZ

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie dot. wykluczenia z art.24 ust 1.pkt. 23

Załącznik Nr 5 a  - Projekt Umowy Bud. Główny

Załącznik Nr 5 b - Projekt Umowy Budynek Techniczny

Załącznik Nr 5 c - Projekt Umowy Budynek Pralni

Załącznik Nr 5 d - Projekt Umowy

Załacznik nr 6 - wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 7 - wykaz osób

Załącznik nr 8 - Harmonogram realizacji inwestycji

Załącznik nr 9 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Informacja z zebrania wykonawców

Pytania i odpowiedzi

Załącznik do pytan i odpowiedzi - Załącznik 4 Oświadczenie z art. 24 ust1. pkt. 23

Pytania i odpowiedzi - 04.10.2017

Załącznik nr 1 pawilon C1 instalacja wodna piwnice - 04.10.2017

Załącznik nr 1 pawilon C instalacja co piwnice - 04.10.2017
Załącznik nr 1 pawilon C instalacja wodna piwnice - 04.10.2017

Załącznik nr 1 pawilon D instalacja co piwnice - 04.10.2017

Załącznik nr 1 pawilon E instalacja wodna piwnice - 04.10.2017

Załącznik nr 1 pawilon F instalacja co piwnice - 04.10.2017

Załącznik nr 1 pawilon F instalacja wodna piwnice - 04.10.2017

Załącznik nr 1 pawilon G instalacja co piwnice - 04.10.2017

Załącznik nr 1 pawilon G instalacja wodna piwnice - 04.10.2017

Załącznik nr 1 pawilony E i E1 instalacja wodna piwnice - 04.10.2017

Załącznik nr 2 pomiar ciśnienia instalacji hydrantowej - 04.10.2017

Załącznik nr 3 przyłącza cw i co w wymiennikowni pod Pawlonem F1 - 04.10.2017

Załącznik nr 4 wykaz okien do wymiany - 04.10.2017

Załącznik nr 5 pozwolenie konserwatorskie - zalecenia - 04.10.2017

Załącznik nr 5 pozwolenie konserwatorskie nr. 136-16 - 04.10.2017

Załącznik nr 5 pozwolenie na budowę - 2256-2014 - 04.10.2017

Załącznik nr 5 pozwolenie na budowę - 2615-2014 - 04.10.2017

Załącznik nr 5 pozwolenie na budowę - 2617-2014 - 04.10.2017

Załącznik nr 6 przyłącza wody zimnej 2 - 04.10.2017

Załącznik nr 6 woda zimna - 04.10.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi -  11.10.2017

Informacja z otwarcia ofert - 20.10.2017

Informacja o unieważnieniu postępowania - 27.11.2017