BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

Usługi w zakresie konserwacji i bieżącej naprawy central wentylacji mechanicznej wywiewno – nawiewnej, urządzeń klimatyzacyjnych , nawilżaczy, agregatów wody lodowej, układu wymiennika para/woda, klimatyzatorów typu „Splitt” ZP 14/2018 ; data zamieszczenia: 17.04.2018

 

 

ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 27.04.2018

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 30.04.2018

SIWZ

Wzór oferty - załącznik nr 1

Oświadczenie z art. 25 a- załącznik nr 2 a i b

Oświadczenie dot. wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 23- załącznik nr 3

Projekt umowy - załącznik nr 4

Wykaz usług - załącznik nr 5

Wykaz osób- załącznik nr 6

Zobowiązanie - załącznik nr7

odpowiedzi na zapytania - 20.04.2018

wzór oferty- modyfikacja - 20.04.2018

pismo zamawiającego - 30.04.2018

załacznik nr 1 do pisma - 30.04.2018

Informacja z otwarcia ofert- 7.05.2018

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 18.05.2018