BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

Świadczenie usług pralniczych i dezynfekcyjnych pościeli, bielizny i odzieży szpitalnej oraz dzierżawa pościeli, bielizny wraz z transportem wewnętrznym i zewnętrznym - ZP 23/2017 (data zamieszczenia: 28.07.2017)

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

JEDZ

Projekt Umowy

SIWZ - modyfikacja

Pytania i odpowiedzi

Projekt umowy - modyfikacja

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Infromacja dla wykonawców

Informacja po otwarciu ofert

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania