BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

Świadczenie usługi całodobowej ochrony osób i mienia na terenie Szpitala  ZP 24/2018, data zamieszczenia: 12.07.2018 r.

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 -wzór oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie z art. 25 a

Załącznik nr 3 - oświadczenie dot. wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 23

Załącznik nr 4 - projekt umowy

Załącznik nr 4a - umowa powierzenia danych

Załącznik nr 4b - umowa powierzenia danych

Załącznik nr 5 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 5.1 - plan terenu szpitala

Załącznik nr 6 - zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 7 - wykaz usług

Załącznik nr 8 - oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Pytania i odpowiedzi - 17.07.2018

załacznik nr 4- projekt umowy aktualny- 17.07.2018

Informacja po otwarciu ofert - 20.07.2018

Ogłoszenie o wyborze - 3.08.2018

Anulowanie ogłoszenia o wyborze- 13.08.2018

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 17.08.2018