BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

Przebudowa pomieszczeń apteki szpitalnej Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie na działce nr 246/56 obręb 47 Nowa Huta wraz ze zmianą sposobu ewakuacji oraz budową nowej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacjiZP 18/2018; data zamieszczenia: 23.05.2018

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

załącznik nr 1 - wzór oferty

załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia 2.1 - projekt budowlany

załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia 2.1 - projekt wykonawczy

załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia 2.2 - przedmiary

załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia 2.3 - STWOIR       

załącznik nr 3 - oświadczenie z art. 25

załącznik nr 4 - projekt umowy

załącznik nr 5 - oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy

załącznik nr 6 - wykaz robót budowlanych

załącznik nr 7 - wykaz osób

załącznik nr 8 - zobowiązanie

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - 7.06.2018