BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

ZP 3/2017 Usługa farmaceutyczną polegającą na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego, wykonanych na podstawie indywidualnych recept, wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego (data zamieszczenia: 18.01.2017 r.)

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 wzór oferty

Załącznik nr 2 oświadczenie

Załącznik nr 3 oświadczenie

Załącznik nr 4 umowa

Załącznik nr 5 opis przedmiotu

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty