BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

„Opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich dla zadania pn:

1.  Przebudowa pomieszczeń Apteki Szpitalnej Szpitala specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie,

2. Przebudowa pomieszczeń budynku Działu Technicznego dla potrzeb administracji Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie os. Na Skarpie 66”.

Nr sprawy ZP 37/2017; data zamieszczenia: 02.10.2017

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

SIWZ

 

Opis przedmiotu zamówienia - dla grupy 1- załącznik nr 1 A oraz rzut pomieszczeń apteki -  załącznik nr 1.1

 

Opis przedmiotu zamówienia dla grupy 2 - załącznik nr 2 A oraz rzut pomieszczeń usytuowanych na parterze budynku działu technicznego - załącznik nr 2.1 oraz rzut pomieszczeń usytuowanych na I piętrze budynku działu technicznego - załącznik nr 2.2

 

Wzór oferty - załącznik nr 2

 

Oświadczenie z art. 25 a - załącznik nr 3 a i b

 

Oświadczenie dot. wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 23 - załącznik nr 4

 

Projekt umowy  - załącznik nr 5

 

Wykaz usług - załącznik nr 6

 

Wykaz osób - załącznik nr 7

 

Zobowiązanie - załącznik nr 8

 

Pytania i odpowiedzi - 06.10.2017

 

Informacja po otwarciu ofert

 

Ogłoszenie o wyniku - 20.10.2017 r.