BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

Dostawa wyrobu medycznego (Polisonograf – 1 komplet wraz z systemem monitorowania pacjenta – 3 komplety) wraz z uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników i usługami serwisowymi w ramach dotacji z Urzędu Miasta Krakowa – Rada Dzielnicy ZP 19/2018; data zamieszczenia: 15.05.2018

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór oferty – załącznik nr 1

Zestawienie warunków i parametrów wymaganych – załącznik nr 2

Warunki gwarancji i serwisu – załącznik nr 3

Oświadczenie z art.24 ust. 1 pkt 23 – załącznik nr 4

Oświadczenie art. 25a – załącznik nr 5

Projekt umowy – załącznik nr 6

Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – załącznik nr 7

Informacja z otwarcia ofert - 24.05.2018

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 29.05.2018