BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

Zakup i dostawę osprzętu, wyrobów Medycznych i Produktów Leczniczych stosowanych w aparacie nerkozastępczym typu MULTIFILTRATE CiCa - ZP 1/2017 (data zamieszczenia: 01.02.2017)

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze