BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

Dostawa materiałów i akcesoriów do zabiegów witrektomii tylnej kompatybilnych z aparatem Constellation Vision System firmy Alcon Laboratories Inc.

znak sprawy: 2/ZP/2018, data zamieszczenia: 01.02.2018

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

SIWZ

 

Wzór oferty

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

Zobowiązanie podmiotu trzeciego

 

Projekt umowy

 

Oświadczenie z art. 25 a

 

Oświadczenie dot. wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 23

 

pytania i odpowiedzi

 

informacja z otwarcia ofert - 13.02.2018

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 23.02.2018