BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

Przebudowa pomieszczeń apteki szpitalnej Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie na działce nr 246/56 obręb 47 Nowa Huta wraz ze zmianą sposobu ewakuacji oraz budową nowej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacjiZP 21/2018; data zamieszczenia: 08.06.2018

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 21.06.2018

 

SIWZ

 

załącznik nr 1 - wzór oferty

 

załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia 2.1 - projekt budowlany

 

załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia 2.1 - projekt wykonawczy

 

załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia 2.2 - przedmiary

 

załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia 2.3 - STWOIR

 

załącznik nr 3 - oświadczenie z art. 25

 

załącznik nr 4 - projekt umowy

 

załącznik nr 5 - oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy

 

załącznik nr 6 - wykaz robót budowlanych

 

załącznik nr 7 - wykaz osób

 

załącznik nr 8 - zobowiązanie

 

zapytania wykonawców - 21.06.2018

 

załacznik nr 1 do pisma - 21.06.2018


Informacja z otwarcia ofert - 29.06.2018


Informacja o unieważnieniu postępowania - 02.07.2018