BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

Dostawa jednorazowego sterylnego sprzętu medycznego ; ZP 40/2018 ; data zamieszczenia: 17.10.2018
Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór oferty załącznik nr 1

Szczegółowy opis załącznik nr 2

JEDZ załącznik nr 3

Wzór umowy załącznik nr 4

Oświadczenie dot. wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 23 załącznik nr 5

Zobowiązanie podmiotu trzeciego załącznik nr 6

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 18.10.2018

Szczegółowy opis załącznik nr 2 - ZMIANA 18.10.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 - 19.11.2018

Odpowiedzi na pytania - 19.11.2018

Opis przedmiotu załącznik nr 2 pakiet 11, 11 A, 49 i 49 A - 19.11.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 - 26.11.2018

Odpowiedzi na pytania II - 26.11.2018

Odpowiedzi na pytania III - 29.11.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4 - 29.11.2018

Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 2 pakiet 72, 77 i 77 A - 29.11.2018

Informacja o modyfikacji treści załącznika nr 2 w zakresie grupy nr 77 - 07.12.2018

Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 2 pakiet 77, 77 A i 77 B - 07.12.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 5 - 07.12.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 6 - 21.12.2018

Odpowiedzi na pytania IV - 21.12.2018

Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 2 pakiet 11, 11 A, 49 i 49 A - 21.12.2018

Odpowiedzi na pytania V - 28.12.2018

Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 2 pakiet 14 - 28.12.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 7 - 28.12.2018

Informacja o poprawieniu formuły w kolumnie wartość VAT w załączniku nr 2 - 07.01.2019

Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 2 - poprawiony - 07.01.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 8 - 10.01.2019

Odpowiedzi na pytania VI - 10.01.2019

Informacja z otwarcia ofert - 29.01.2019

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych - 12.03.2019

Ogłoszenie o wyniku postępowania - 5.04.2019

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w grupie 41 - 09.04.2019

Ogłoszenie o odrzuceniu oferty w zakresie grupy nr 14 - 18.04.2019

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety, cz. II - 19.04.2019

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w grupie nr 37 i 44- 15.05.2019

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w grupie 14, i unieważnieniu 30 i 47- 29.05.2019