Biuletyny Informacji Publicznej miejskich jednostek organizacyjnych prowadzone na wspólnej platformie BIP MK

 


Edukacja

 

Przedszkola


Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Przedszkole nr 4
Przedszkole nr 5
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 10
Przedszkole nr 11
Przedszkole nr 12
Przedszkole nr 13
Przedszkole nr 14
Przedszkole nr 20
Przedszkole nr 22
Przedszkole nr 28
Przedszkole nr 29
Przedszkole nr 33
Przedszkole nr 35
Przedszkole nr 36
Przedszkole nr 38

Przedszkole nr 41
Przedszkole nr 43
Przedszkole nr 44
Przedszkole nr 45
Przedszkole nr 46
Przedszkole nr 49
Przedszkole nr 51
Przedszkole nr 57
Przedszkole nr 58
Przedszkole nr 61
Przedszkole nr 62
Przedszkole nr 63
Przedszkole nr 65
Przedszkole nr 66
Przedszkole nr 67
Przedszkole nr 71
Przedszkole nr 75
Przedszkole nr 76
Przedszkole nr 77
Przedszkole nr 78
Przedszkole nr 79
Przedszkole nr 80
Przedszkole nr 82
Przedszkole nr 83
Przedszkole nr 87
Przedszkole nr 88
Przedszkole nr 90
Przedszkole nr 91
Przedszkole nr 92
Przedszkole nr 93
Przedszkole nr 94
Przedszkole nr 95
Przedszkole nr 96
Przedszkole nr 97
Przedszkole nr 98
Przedszkole nr 99
Przedszkole nr 100
Przedszkole nr 102
Przedszkole nr 104
Przedszkole nr 105
Przedszkole nr 107
Przedszkole nr 108
Przedszkole nr 109
Przedszkole nr 110
Przedszkole nr 111
Przedszkole nr 112
Przedszkole nr 113
Przedszkole nr 115
Przedszkole nr 116
Przedszkole nr 117
Przedszkole nr 118
Przedszkole nr 119
Przedszkole nr 120
Przedszkole nr 121
Przedszkole nr 122
Przedszkole nr 123
Przedszkole nr 124
Przedszkole nr 125
Przedszkole nr 127
Przedszkole nr 129
Przedszkole nr 130
Przedszkole nr 131
Przedszkole nr 132
Przedszkole nr 133
Przedszkole nr 135
Przedszkole nr 137
Przedszkole nr 138
Przedszkole nr 139
Przedszkole nr 140
Przedszkole nr 142
Przedszkole nr 143
Przedszkole nr 144
Przedszkole nr 145
Przedszkole nr 148
Przedszkole nr 150
Przedszkole nr 151
Przedszkole nr 152
Przedszkole nr 154
Przedszkole nr 162
Przedszkole nr 163
Przedszkole nr 165
Przedszkole nr 175
Przedszkole nr 176
Przedszkole nr 177
Przedszkole nr 178
Przedszkole nr 179
Przedszkole nr 180
Przedszkole nr 182
Przedszkole nr 185
Przedszkole nr 187

Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                   do góry

Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4

Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 7

Szkoła Podstawowa nr 10

Szkoła Podstawowa nr 12

Szkoła Podstawowa nr 15
Szkoła Podstawowa nr 18
Szkoła Podstawowa nr 21
Szkoła Podstawowa nr 22
Szkoła Podstawowa nr 25
Szkoła Podstawowa nr 26
Szkoła Podstawowa nr 27
Szkoła Podstawowa nr 29
Szkoła Podstawowa nr 30
Szkoła Podstawowa nr 31
Szkoła Podstawowa nr 32

Szkoła Podstawowa nr 33
Szkoła Podstawowa nr 36
Szkoła Podstawowa nr 37
Szkoła Podstawowa nr 38

Szkoła Podstawowa nr 39
Szkoła Podstawowa nr 40
Szkoła Podstawowa nr 41
Szkoła Podstawowa nr 43
Szkoła Podstawowa nr 48

Szkoła Podstawowa nr 49
Szkoła Podstawowa nr 50
Szkoła Podstawowa nr 52
Szkoła Podstawowa nr 53
Szkoła Podstawowa nr 54
Szkoła Podstawowa nr 55

Szkoła Podstawowa nr 56
Szkoła Podstawowa nr 58
Szkoła Podstawowa nr 61
Szkoła Podstawowa nr 62
Szkoła Podstawowa nr 64
Szkoła Podstawowa nr 65
Szkoła Podstawowa nr 67
Szkoła Podstawowa nr 72
Szkoła Podstawowa nr 74

Szkoła Podstawowa nr 77
Szkoła Podstawowa nr 78
Szkoła Podstawowa nr 80
Szkoła Podstawowa nr 82
Szkoła Podstawowa nr 85
Szkoła Podstawowa nr 86
Szkoła Podstawowa nr 88
Szkoła Podstawowa nr 89

Szkoła Podstawowa nr 91
Szkoła Podstawowa nr 92
Szkoła Podstawowa nr 93
Szkoła Podstawowa nr 95
Szkoła Podstawowa nr 97

Szkoła Podstawowa nr 98
Szkoła Podstawowa nr 100
Szkoła Podstawowa nr 101

Szkoła Podstawowa nr 103
Szkoła Podstawowa nr 104

Szkoła Podstawowa nr 105

Szkoła Podstawowa nr 106
Szkoła Podstawowa nr 107

Szkoła Podstawowa nr 110
Szkoła Podstawowa nr 111
Szkoła Podstawowa nr 113
Szkoła Podstawowa nr 114
Szkoła Podstawowa nr 117
Szkoła Podstawowa nr 119
Szkoła Podstawowa nr 123
Szkoła Podstawowa nr 124
Szkoła Podstawowa nr 126
Szkoła Podstawowa nr 129
Szkoła Podstawowa nr 132
Szkoła Podstawowa nr 134
Szkoła Podstawowa nr 137
Szkoła Podstawowa nr 138

Szkoła Podstawowa nr 141
Szkoła Podstawowa nr 142
Szkoła Podstawowa nr 144

Szkoła Podstawowa nr 148

Szkoła Podstawowa nr 149

Szkoła Podstawowa nr 151
Szkoła Podstawowa nr 155
Szkoła Podstawowa nr 156

Szkoła podstawowa nr 158
Szkoła Podstawowa nr 162

Zespoły szkół sportowych

Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego

 

Zespoły Szkolno-Przedszkolne


Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11

 

Zespoły szkół ogólnokształcących

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53

Zespół Szkół nr 2

Zespół Szkół nr 5

 

Zespoły szkół integracyjnych

Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7

Licea ogólnokształcące samodzielne

Liceum Ogólnokształcące nr 1
Liceum Ogólnokształcące nr 2

Liceum Ogólnokształcące nr 3
Liceum Ogólnokształcące nr 4

Liceum Ogólnokształcące nr 5
Liceum Ogólnokształcące nr 6
Liceum Ogólnokształcące nr 7
Liceum Ogólnokształcące nr 8
Liceum Ogólnokształcące nr 9
Liceum Ogólnokształcące nr 10

Liceum Ogólnokształcące nr 11

Liceum Ogólnokształcące nr 12
Liceum Ogólnokształcące nr 13

Liceum Ogólnokształcące nr 14

Liceum Ogólnokształcące nr 15

Liceum Ogólnokształcące nr 16
Liceum Ogólnokształcące nr 20
Liceum Ogólnokształcące nr 21

Liceum Ogólnokształcące nr 24

Liceum Ogólnokształcące nr 25
Liceum Ogólnokształcące nr 28
Liceum Ogólnokształcące nr 30

Liceum Ogólnokształcące nr 41

Liceum Ogólnokształcące nr 42

Liceum Ogólnokształcące nr 43

Liceum Ogólnokształcące nr 44

Zespoły szkół zawodowych

Zespół Szkół Budowlanych nr 1
Zespół Szkół Chemicznych
Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1
Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2
Zespół Szkół Elektrycznych nr 1
Zespół Szkół Elektrycznych nr 2
Zespół Szkół Energetycznych
Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1
Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji
Zespół Szkół Łączności
Zespół Szkół Mechanicznych nr 1
Zespół Szkół Mechanicznych nr 2
Zespół Szkół Mechanicznych nr 3
Zespół Szkół Mechanicznych nr 4
Zespół Szkół nr 1
Zespół Szkół nr 3
Zespół Szkół Odzieżowych nr 1
Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
Zespół Szkół Zawodowych nr 2
Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Centra kształcenia

Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 

Szkoły muzyczne

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia ul. Basztowa 8
Szkoła Muzyczna I i II stopnia ul. Józefińska 10
Szkoła Muzyczna I st. Nr 1 ul. Pilotów 51

 

Placówki sportowo-rekreacyjne

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód”
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Zachód”

 

Bursy szkół ponadpodstawowych

Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3

 

Szkolne schronisko młodzieżowe

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

 

Zespoły szkół specjalnych

Zespół Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych

Zespół Szkół Specjalnych nr 2
Zespół Szkół Specjalnych nr 3
Zespół Szkół Specjalnych nr 4
Zespół Szkół Specjalnych nr 6
Zespół Szkół Specjalnych nr 11
Zespół Szkół Specjalnych nr 14

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych”

 

Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych


Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych

 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Krakowski Ośrodek Terapii”
Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

 

Młodzieżowe domy kultury

 

Centrum Młodzieży

Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży
Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiak”
Młodzieżowy Dom Kultury al. 29 Listopada 102
Młodzieżowy Dom Kultury ul. Grunwaldzka 5
Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego
Młodzieżowy Dom Kultury im. J.Korczaka
Młodzieżowy Dom Kultury im. A.Bursy
Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 „Krzesławice”
Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” im. A.Kamińskiego
Młodzieżowy Dom Kultury Dom Harcerza ul. Reymonta

 

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie


Instytucje kultury


Biblioteka Kraków


Nowohuckie Centrum Kultury

Krakowskie Forum Kultury

Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki
Centrum Kultury Podgórza
Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida
Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta
Ośrodek Kultury - Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy"

Ośrodek Kultury - Biblioteka Polskiej Piosenki

Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”

Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Muzeum Inżynierii Miejskiej

Muzeum Sztuki Współczesnej

Teatr „Groteska”
Teatr Łaźnia Nowa
Teatr KTO
Teatr „Bagatela” im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego
Teatr Ludowy
Krakowski Teatr Scena STU

Krakowski Teatr VARIETE

Orkiestra Sinfonietta Cracovia

Capella Cracoviensis

Balet Dworski „Cracovia Danza”

 

Instytut Kultury Willa Decjusza

Krakowskie Biuro Festiwalowe


Komunalne


KEGW - Klimat-Energia-Gospodarka Wodna
ZBK - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
ZCK - Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
ZDMK - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

ZIS - Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

ZIM - Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

ZTPK - Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ZZM - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie


Pomoc społeczna i zdrowie

MOPS - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Domy Dziecka

Centrum Administracyjne nr 1
Centrum Administracyjne nr 2

 

Domy Pomocy Społecznej


Dom Pomocy Społecznej ul.Babińskiego 25
Dom Pomocy Społecznej ul.Helclów 2
Dom Pomocy Społecznej ul.Kluzeka 6
Dom Pomocy Społecznej ul.Krakowska 55
Dom Pomocy Społecznej ul.Łanowa 39
Dom Pomocy Społecznej ul.Łanowa 41
Dom Pomocy Społecznej ul.Łanowa 43
Dom Pomocy Społecznej ul.A.Nowaczyńskiego 1
Dom Pomocy Społecznej ul.Praska 25
Dom Pomocy Społecznej ul.Radziwiłłowska 8
Dom Pomocy Społecznej Nowa Huta os. Hutnicze 5

Dom Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1


Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Środowiskowy Dom Samopomocy „Vita”

Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa”
Interwencyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza dla Chłopców

 

Żłobki

Żłobek Samorządowy nr 1

Żłobek Samorządowy nr 2

Żłobek Samorządowy nr 5

Żłobek Samorządowy nr 6

Żłobek Samorządowy nr 7

Żłobek Samorządowy nr 12

Żłobek Samorządowy nr 13

Żłobek Samorządowy nr 14

Żłobek Samorządowy nr 18

Żłobek Samorządowy nr 19

Żłobek Samorządowy nr 20

Żłobek Samorządowy nr 21

Żłobek Samorządowy nr 22

Żłobek Samorządowy nr 23

Żłobek Samorządowy nr 24

Żłobek Samorządowy nr 25

Żłobek Samorządowy nr 27

Żłobek Samorządowy nr 28

Żłobek Samorządowy nr 30

Żłobek Samorządowy nr 31

Żłobek Samorządowy nr 32

Żłobek Samorządowy nr 33

 


Porządek publiczny i bezpieczeństwo

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
Straż Miejska Miasta Krakowa

 Pozostałe jednostki

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

 

Jednostki udzielające świadczeń zdrowotnych, Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Miasto Kraków

Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego w Krakowie
Szpital Miejski Specjalistyczny im. G.Narutowicza w Krakowie
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w KrakowieInne podmioty

Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila”

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

 Spółki miejskie - zobacz więcej

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Krak-System" S.A.

Arena Kraków S.A.

Trasa Łagiewnicka S.A.
Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Sp. z o.o.

 

 

Archiwum BIP MJO