BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35

Zapraszamy do serwisu BIP

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 35

w Krakowie

 

 

 

Zapraszamy na oficjalną stronę internetową Szkoły.

 

 

 

Informacje nieudostępnione

Informacje publiczne nieopublikowane w BIP podlegaja udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły.

Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

 

 

 Wniosek należy przesłać na adres:

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 35

30 - 698 KRAKÓW, uL. Mirtowa 2

 

 * * *

 

Uruchomienie Biuletynu Informacji Publicznej jest konieczne, aby funkcjonować mogła ustawa z 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm) oraz Rozporządzenie MSWiA z 17 maja 2002 w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619 ze zm.). Biuletyn Informacji Publicznej ma na celu utworzenie ogólnodostępnej bazy informacji obejmującej cały kraj. Główną stroną Biuletynu Informacji Publicznej jest strona stworzona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - www.bip.gov.pl Intencją ustawodawcy było upowszechnienie oraz ujednolicenie zakresu i sposobu publikowania informacji o sprawach publicznych, poprzez stworzenie w odrębnych serwisach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej.