BIP MJO - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Krakowie

 


 

 

W skład Zespołu wchodzą:

Szkoła Podstawowa nr 11

Przedszkole Samorządowe nr 21

 

 

 

Dyrektor Zespołu: Barbara Czepiel

Z-ca Dyrektora: Barbara Zielińska

 

 

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.sp11.krakow.pl

 

 


 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie szkoły. Informacje zostaną udostępnione w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

(Zgodnie z art. 10 i art. 13 ust 1 ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP lub w centralnym repozytorium jest udostępniana na wniosek , a informacja, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku).