BIP MJO - Klimat-Energia-Gospodarka Wodna

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna

 

Os. Złotej Jesieni 14

31-828 Kraków

NIP: 6783181600

REGON: 384368691

E-mail: sekretariat@kegw.krakow.pl

Tel: 12 616 7588

Strona www: http://www.kegw.krakow.pl

UWAGA

Od dnia 16 marca 2020r. (poniedziałek) siedziba jednostki Klimat-Energia-Gospodarka Wodna znajdująca się na os. Złotej Jesieni 14 będzie dostępna wyłącznie dla pracowników.
Prosimy, aby załatwianie wszelkich spraw urzędowych odłożyć w czasie.

 

- prosimy aby wszelkie dokumenty i wnioski kierowane do KEGW składać elektronicznie pod adresem: sekretariat@kegw.krakow.pl

- możliwe jest również pozostawienie korespondencji w specjalnie wydzielonym pojemniku przy wejściu do budynku.

 

 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek (art. 10 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej). Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku (art. 10 ust. 2 ustawy).


Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 1 i 2 ustawy).