BIP MJO - Klimat-Energia-Gospodarka Wodna

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna

 

Os. Złotej Jesieni 14

31-828 Kraków

NIP: 6783181600

REGON: 384368691

E-mail: sekretariat@kegw.krakow.pl

Tel: 12 616 7588

Strona www: http://www.kegw.krakow.pl

 

 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek (art. 10 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej). Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku (art. 10 ust. 2 ustawy).


Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 1 i 2 ustawy).