BIP MJO - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4


  ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4

  w skład Zespołu wchodzą:

  - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 im. Obronców Poczty Polskiej w Gdańsku

  - SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 55