BIP - Arena Kraków S.A.

Arena Kraków S.A.

ul. Stanisława Lema 7

31-571 Kraków

NIP: 6761703853

REGON: 351143147

e-mail: board@arenakrakow.pl

tel.: +48 12 349 11 03

www.arenakrakow.pl

www.tauronarenakrakow.pl

 

Kapitał zakładowy Spółki (opłacony w całości): 139 571 700 zł

 Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000146404

 

Walne Zgromadzenie:

Funkcję Walnego Zgromadzenia pełni Prezydent Miasta Krakowa.


Rada Nadzorcza Spółki:

Andrzej Gołaś - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Katarzyna Zapał - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Maciej Pęcak - Sekretarz Rady Nadzorczej

Dariusz Domżalski - Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Surówka - Członek Rady Nadzorczej

Adam Udziela - Członek Rady Nadzorczej

 

Zarząd Spółki:

Małgorzata Marcińska - Prezes Zarządu

Jacek Gryzło - Wiceprezes Zarządu

 

Struktura właścicielska Spółki:

Właścicielem wszystkich akcji Areny Kraków S.A. jest Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie, który jest jednoosobową spółką Gminy Miejskiej Kraków.