BIP - Agencja Rozwoju Miasta S.A.

Agencja Rozwoju Miasta S.A.

ul. Stanisława Lema 7

31-571 Kraków

NIP: 6761703853

REGON: 351143147

e-mail: board@arm.krakow.pl

tel.: +48 12 349 11 03

www.arm.krakow.pl

www.tauronarenakrakow.pl

 

Kapitał zakładowy Spółki (opłacony w całości): 139 011 700 zł

 Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000146404

 

Rada Nadzorcza Spółki:

 Katarzyna Zapał - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Maciej Pęcak - Sekretarz Rady Nadzorczej

Wojciech Bosak - Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Domżalski - Członek Rady Nadzorczej

Adam Udziela - Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Gołaś - Członek Rady Nadzorczej

 

Zarząd Spółki:

Małgorzata Marcińska - Prezes Zarządu

Jacek Gryzło - Wiceprezes Zarządu

 

Struktura właścicielska Spółki:

Właścicielem wszystkich akcji Agencji Rozwoju Miasta S.A. jest Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie, stanowiący własność Gminy Miejskiej Kraków.