BIP MJO - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2

w Krakowie

 

W skład Zespołu wchodzą:

Szkoła Podstawowa nr 68 im. Jerzego Bińczyckiego

Samorządowe Przedszkole nr 39

 

ul. Porzeczkowa 3

31-234 Kraków

tel. 12 415-47-08

e-mail: sekretariat@zsp2.krakow.pl

www.zsp2.krakow.pl

 

Dyrektor Zespołu: mgr Maria Lachowicz - Stankiewicz

Z-ca Dyrektora: mgr Beata Barucha

 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.