BIP MJO - Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie


Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

ul. Wielopole 1

31-072 Kraków

tel. (centrala): 12 616-8602

 

email: sekretariatdt@ztp.krakow.pl

 http://www.ztp.krakow.pl

 

 


 

 

Informacje publiczne nie publikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie jednostki. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

 

 


 

 

 

W związku z podjęciem w dniu 29 sierpnia 2018 r. Uchwały Nr CVIII/2810/18 Rady Miasta Krakowa utworzony i zatwierdzeny został statut jednostki budżetowej Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie oraz nadane zostały upoważnienia dla Dyrektora Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie .